Physical Special Status Physical/Special
Pokédex:
Ga naar:

#811

Thwackey

Introductie:Pokémon Sword & Shield
Soort:Beat Pokémon
Type:
HP
70
Attack
85
Defense
70
Sp. Atk
55
Sp. Def
60
Speed
80
Eigroepen:Field, Grass
Nummer:#811 (National Pokédex)
#811 (Beschikbaar in Sword & Shield)
#002 (Galar Pokédex)

Abilities

Overgrow
Verhoogt de kracht van eigen Grass-type aanvallen met 50% als deze Pokémon minder dan 33% HP heeft.
Grassy Surge
(Verborgen Ability)
Roept Grassy Terrain op wanneer deze Pokémon ingezet wordt.

Evoluties

Train een Grookey naar Lv. 16.
Train een Thwackey naar Lv. 35.

Level-up aanvallen

Evolutie
Double Hit
359010
Raakt 2 keer.
Level
1
Branch Poke
4010040
Level
1
Growl
10040
Verlaagt de Attack van het doelwit met 1 niveau.
Level
1
Scratch
4010035
Level
1
Taunt
10020
Het doelwit kan 3 beurten lang geen Status-aanvallen gebruiken.
Level
12
Razor Leaf
559525
Raakt vaker met een critical hit.
Level
19
Screech
8540
Verlaagt de Defense van het doelwit met 2 niveaus.
Level
24
Knock Off
6510020
Verwijdert het voorwerp van het doelwit.
Level
30
Slam
807520
Level
36
Uproar
9010010
Maakt alle slapende Pokémon wakker en valt 2 tot 5 beurten achter elkaar aan, waarbij Pokémon niet in slaap kunnen vallen.
Level
42
Wood Hammer
12010015
Brengt 25% van de schade toe aan de gebruiker.
Level
48
Endeavor
1005
Maakt de HP van het doelwit gelijk aan die van de gebruiker, indien de gebruiker minder HP heeft.

TM- en TR-aanvallen

TM00
Mega Punch
808520
TM01
Mega Kick
120755
TM10
Magical Leaf
6020
Raakt altijd.
TM11
Solar Beam
12010010
Doet de eerste beurt niets, en valt aan op de beurt erna.
TM12
Solar Blade
12510010
Doet de eerste beurt niets, en valt aan op de beurt erna.
TM16
Screech
8540
Verlaagt de Defense van het doelwit met 2 niveaus.
TM21
Rest
10
Geneest alle HP van de gebruiker en laat die in slaap vallen voor 3 beurten.
TM24
Snore
5010015
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
TM25
Protect
10
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM28
Giga Drain
7510010
Geneest de gebruiker voor 50% van de toegebrachte schade.
TM31
Attract
10015
Laat het doelwit verliefd worden als die van het andere geslacht is als de gebruiker.
TM34
Sunny Day
5
Wekt sterk zonlicht op dat 5 beurten duurt.
TM39
Facade
7010020
Kracht verdubbelt als de gebruiker vergiftigd, verlamd of verbrand is.
TM40
Swift
6020
Raakt altijd.
TM56
U-turn
7010020
Wisselt de gebruiker.
TM58
Assurance
6010010
Kracht verdubbelt als het doelwit dezelfde beurt schade ontving.
TM59
Fling
10010
Verbruikt het voorwerp van de gebruiker. De kracht van deze aanval hangt af van welk voorwerp.
TM63
Drain Punch
7510010
Geneest de gebruiker voor 50% van de toegebrachte schade.
TM76
Round
6010015
Kracht verdubbelt als een teamgenoot deze aanval dezelfde beurt ook gebruikte; raakt dan meteen erna.
TM78
Acrobatics
5510015
Kracht verdubbelt als de gebruiker geen voorwerp vast heeft.
TM94
False Swipe
4010040
Laat het doelwit minimaal 1 HP overhouden.
TR00
Swords Dance
20
Verhoogt de Attack van de gebruiker met 2 niveaus.
TR07
Low Kick
10020
Doet meer schade des te zwaarder het doelwit is.
TR13
Focus Energy
30
Verhoogt de kans op critical hits van de gebruiker met 2 niveaus.
TR20
Substitute
10
Wisselt 25% HP van de gebruiker in om een vervanger te creëren die aanvallen opvangt.
TR26
Endure
10
Weerstaat deze beurt alle aanvallen met minstens 1 HP. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TR27
Sleep Talk
10
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Voert een willekeurige andere aanval van de gebruiker uit.
TR35
Uproar
9010010
Maakt alle slapende Pokémon wakker en valt 2 tot 5 beurten achter elkaar aan, waarbij Pokémon niet in slaap kunnen vallen.
TR37
Taunt
10020
Het doelwit kan 3 beurten lang geen Status-aanvallen gebruiken.
TR65
Energy Ball
9010010
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TR77
Grass Knot
10020
Doet meer schade des te zwaarder het doelwit is.
TR85
Work Up
30
Verhoogt de Attack en Sp. Atk van de gebruiker met 1 niveau.

Ei-aanvallen

Broed
Fake Out
4010010
Raakt vóór het doelwit en laat die 'flinchen', maar werkt alleen op de eerste beurt van de gebruiker.
Broed
Growth
20
Verhoogt de Attack en Sp. Atk van de gebruiker met 1 niveau; in sterk zonlicht met 2 niveaus.
Broed
Hammer Arm
1009010
Verlaagt de Speed van de gebruiker met 1 niveau.
Broed
Leech Seed
9010
Steelt iedere beurt 12,5% HP van het doelwit.
Broed
Nature Power
20
Voert een andere aanval uit, afhankelijk van het terrein van het gevecht.
Broed
Strength
8010015
Broed
Worry Seed
10010
Verandert de Ability van het doelwit in Insomnia.

Move Tutor-aanvallen

Hammerlocke
Grass Pledge
8010010
Combineert met de Water Pledge of Fire Pledge van een teamgenoot voor neveneffecten.
Master Dojo
Grassy Glide
7010020
Raakt vóór het doelwit op Grassy Terrain.