Physical Special Status Physical/Special
Pokédex:
Ga naar:

#532

Timburr

Introductie:Pokémon Black & White
Soort:Muscular Pokémon
Type:
HP
75
Attack
80
Defense
55
Sp. Atk
25
Sp. Def
35
Speed
35
Eigroepen:Human-Like
Nummer:#532 (National Pokédex)
#532 (Beschikbaar in Sword & Shield)
#057 (Crown Tundra Pokédex)
#171 (Galar Pokédex)

Abilities

Guts
Verhoogt de Attack van deze Pokémon met 50% als hij verlamd, vergiftigd of verbrand is, of slaapt.
Sheer Force
Negeert neveneffecten van eigen aanvallen, maar verhoogt de kracht met 30%.
Iron Fist
(Verborgen Ability)
Verhoogt de kracht van eigen vuistslagaanvallen met 20%.

Evoluties

Train een Timburr naar Lv. 25.
Ruil een Gurdurr.

Level-up aanvallen

Level
1
Leer
10030
Verlaagt de Defense van het doelwit met 1 niveau.
Level
1
Pound
4010035
Level
4
Low Kick
10020
Doet meer schade des te zwaarder het doelwit is.
Level
8
Rock Throw
509015
Level
12
Focus Energy
30
Verhoogt de kans op critical hits van de gebruiker met 2 niveaus.
Level
16
Bulk Up
20
Verhoogt de Attack en Defense van de gebruiker met 1 niveau.
Level
20
Rock Slide
759010
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Level
24
Slam
807520
Level
28
Scary Face
10010
Verlaagt de Speed van het doelwit met 2 niveaus.
Level
32
Dynamic Punch
100505
Verwart het doelwit.
Level
36
Hammer Arm
1009010
Verlaagt de Speed van de gebruiker met 1 niveau.
Level
40
Stone Edge
100805
Raakt vaker met een critical hit.
Level
44
Superpower
1201005
Verlaagt de Attack en Defense van de gebruiker met 1 niveau.
Level
48
Focus Punch
15010020
Raakt na het doelwit, en alleen als de gebruiker in dezelfde beurt niet aangevallen werd.

TM- en TR-aanvallen

TM00
Mega Punch
808520
TM01
Mega Kick
120755
TM03
Fire Punch
7510015
Heeft 10% kans om het doelwit te verbranden.
TM04
Ice Punch
7510015
Heeft 10% kans om het doelwit te bevriezen.
TM05
Thunder Punch
7510015
Heeft 10% kans om het doelwit te verlammen.
TM15
Dig
8010010
Ontwijkt de eerste beurt aanvallen, en valt de beurt erna aan.
TM21
Rest
10
Geneest alle HP van de gebruiker en laat die in slaap vallen voor 3 beurten.
TM22
Rock Slide
759010
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
TM24
Snore
5010015
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
TM25
Protect
10
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM26
Scary Face
10010
Verlaagt de Speed van het doelwit met 2 niveaus.
TM31
Attract
10015
Laat het doelwit verliefd worden als die van het andere geslacht is als de gebruiker.
TM33
Rain Dance
5
Wekt een regenbui op die 5 beurten duurt.
TM34
Sunny Day
5
Wekt sterk zonlicht op dat 5 beurten duurt.
TM39
Facade
7010020
Kracht verdubbelt als de gebruiker vergiftigd, verlamd of verbrand is.
TM41
Helping Hand
20
Verhoogt de kracht van aanvallen van andere Pokémon naast de gebruiker met 50% voor deze beurt.
TM42
Revenge
6010010
Raakt na het doelwit. Kracht verdubbelt als de gebruiker deze beurt aangevallen is.
TM43
Brick Break
7510015
Verwijdert barrières van het doelwit, zoals Light Screen en Reflect.
TM48
Rock Tomb
609515
Verlaagt de Speed van het doelwit met 1 niveau.
TM57
Payback
5010010
Kracht verdubbelt als de gebruiker na het doelwit aanvalt.
TM59
Fling
10010
Verbruikt het voorwerp van de gebruiker. De kracht van deze aanval hangt af van welk voorwerp.
TM63
Drain Punch
7510010
Geneest de gebruiker voor 50% van de toegebrachte schade.
TM75
Low Sweep
6510020
Verlaagt de Speed van het doelwit met 1 niveau.
TM76
Round
6010015
Kracht verdubbelt als een teamgenoot deze aanval dezelfde beurt ook gebruikte; raakt dan meteen erna.
TM79
Retaliate
701005
Kracht verdubbelt als een teamgenoot de vorige beurt uitgeschakeld werd.
TM97
Brutal Swing
6010020
TR07
Low Kick
10020
Doet meer schade des te zwaarder het doelwit is.
TR13
Focus Energy
30
Verhoogt de kans op critical hits van de gebruiker met 2 niveaus.
TR20
Substitute
10
Wisselt 25% HP van de gebruiker in om een vervanger te creëren die aanvallen opvangt.
TR21
Reversal
10015
Doet meer schade des te minder HP de gebruiker heeft.
TR26
Endure
10
Weerstaat deze beurt alle aanvallen met minstens 1 HP. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TR27
Sleep Talk
10
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Voert een willekeurige andere aanval van de gebruiker uit.
TR37
Taunt
10020
Het doelwit kan 3 beurten lang geen Status-aanvallen gebruiken.
TR39
Superpower
1201005
Verlaagt de Attack en Defense van de gebruiker met 1 niveau.
TR48
Bulk Up
20
Verhoogt de Attack en Defense van de gebruiker met 1 niveau.
TR57
Poison Jab
8010020
Heeft 30% kans om het doelwit te vergiftigen.
TR64
Focus Blast
120705
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TR75
Stone Edge
100805
Raakt vaker met een critical hit.
TR77
Grass Knot
10020
Doet meer schade des te zwaarder het doelwit is.
TR85
Work Up
30
Verhoogt de Attack en Sp. Atk van de gebruiker met 1 niveau.

Ei-aanvallen

Broed
Counter
10020
Doet 2× de schade van de laatste fysieke aanval die de gebruiker deze beurt ontvangt.
Broed
Defog
15
Verlaagt de behendigheid van het doelwit met 1 niveau en verwijdert diens barrières, zoals Light Screen en Reflect.
Broed
Detect
5
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
Broed
Mach Punch
4010030
Raakt vóór het doelwit.
Broed
Power-Up Punch
4010020
Verhoogt de Attack van de gebruiker met 1 niveau.
Broed
Wide Guard
10
Blokkeert deze beurt, voor het hele team, alle aanvallen die meerdere Pokémon raken.

Move Tutor-aanvallen

Master Dojo
Coaching
10
Verhoogt de Attack en Defense van een teamgenoot.

Aanvallen van vorige generaties

Block
1005
Het doelwit kan niet meer wisselen.
Confide
20
Verlaagt de Sp. Atk van het doelwit met 1 niveau.
Double Team
15
Verhoogt de behendigheid van de gebruiker met 1 niveau.
Force Palm
6010010
Heeft 30% kans om het doelwit te verlammen.
Knock Off
6510020
Verwijdert het voorwerp van het doelwit.
Smack Down
5010015
Raakt een doelwit dat (hoog) in de lucht is, en brengt hem naar de grond, wat hem vatbaar maakt voor Ground-type aanvallen.
Swagger
8515
Verwart het doelwit, maar verhoogt diens Attack met 2 niveaus.
Toxic
9010
Vergiftigt het doelwit ernstig. Raakt altijd als de gebruiker Poison-type is.
Rock Smash
4010015
Heeft 50% kans om de Defense van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Strength
8010015