Physical Special Status Physical/Special
Pokédex:
Ga naar:

#848

Toxel

Introductie:Pokémon Sword & Shield
Soort:Baby Pokémon
Type:
HP
40
Attack
38
Defense
35
Sp. Atk
54
Sp. Def
35
Speed
40
Eigroepen:Undiscovered (Kan niet broeden)
Nummer:#848 (National Pokédex)
#848 (Beschikbaar in Sword & Shield)
#310 (Galar Pokédex)

Abilities

Rattled
Verhoogt de Speed van deze Pokémon met 1 niveau wanneer hij geraakt wordt door een Bug-, Dark- of Ghost-type aanval, of wanneer de tegenstander Intimidate gebruikt.
Static
Bij fysiek contact is er 30% kans dat de tegenstander verlamd wordt.
Wilde Electric-type Pokémon verschijnen vaker.
Klutz
(Verborgen Ability)
Deze Pokémon kan geen voorwerpen gebruiken.

Evoluties

Train een Toxel naar Lv. 30 met één van de volgende Natures: Adamant, Brave, Docile, Hardy, Hasty, Impish, Jolly, Lax, Naive, Naughty, Quirky, Rash, Sassy.
Train een Toxel naar Lv. 30 met één van de volgende Natures: Bashful, Bold, Calm, Careful, Gentle, Lonely, Mild, Modest, Quiet, Relaxed, Serious, Timid.

Level-up aanvallen

Level
1
Acid
4010030
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Level
1
Belch
1209010
Verbruikt een Berry van de gebruiker.
Level
1
Flail
10015
Doet meer schade des te minder HP de gebruiker heeft.
Level
1
Growl
10040
Verlaagt de Attack van het doelwit met 1 niveau.
Level
1
Nuzzle
2010020
Verlamt het doelwit.
Level
1
Tearful Look
20
Verlaagt de Attack en Sp. Atk van het doelwit met 1 niveau.

TM- en TR-aanvallen

TM21
Rest
10
Geneest alle HP van de gebruiker en laat die in slaap vallen voor 3 beurten.
TM24
Snore
5010015
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
TM25
Protect
10
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM31
Attract
10015
Laat het doelwit verliefd worden als die van het andere geslacht is als de gebruiker.
TM39
Facade
7010020
Kracht verdubbelt als de gebruiker vergiftigd, verlamd of verbrand is.
TM76
Round
6010015
Kracht verdubbelt als een teamgenoot deze aanval dezelfde beurt ook gebruikte; raakt dan meteen erna.
TR20
Substitute
10
Wisselt 25% HP van de gebruiker in om een vervanger te creëren die aanvallen opvangt.
TR26
Endure
10
Weerstaat deze beurt alle aanvallen met minstens 1 HP. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TR27
Sleep Talk
10
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Voert een willekeurige andere aanval van de gebruiker uit.
TR30
Encore
1005
Het doelwit kan 3 beurten alleen zijn laatst gebruikte aanval uitvoeren.

Ei-aanvallen

Broed
Endeavor
1005
Maakt de HP van het doelwit gelijk aan die van de gebruiker, indien de gebruiker minder HP heeft.
Broed
Metal Sound
8540
Verlaagt de Sp. Def van het doelwit met 2 niveaus.
Broed
Power-Up Punch
4010020
Verhoogt de Attack van de gebruiker met 1 niveau.