Physical Special Status Physical/Special
Pokédex:
Ga naar:

#544

Whirlipede

Introductie:Pokémon Black & White
Soort:Curlipede Pokémon
Type:
HP
40
Attack
55
Defense
99
Sp. Atk
40
Sp. Def
79
Speed
47
Eigroepen:Bug
Nummer:#544 (National Pokédex)
#544 (Beschikbaar in Sword & Shield)
#075 (Isle of Armor Pokédex)

Abilities

Poison Point
Bij fysiek contact is er 30% kans dat de tegenstander vergiftigd wordt.
Swarm
Verhoogt de kracht van eigen Bug-type aanvallen met 50% als deze Pokémon minder dan 33% HP heeft.
Speed Boost
(Verborgen Ability)
De Speed van deze Pokémon stijgt iedere beurt met 1 niveau.

Evoluties

Train een Venipede naar Lv. 22.
Train een Whirlipede naar Lv. 30.

Level-up aanvallen

Evolutie
Iron Defense
15
Verhoogt de Defense van de gebruiker met 2 niveaus.
Level
1
Defense Curl
40
Verhoogt de Defense van de gebruiker met 1 niveau.
Level
1
Poison Sting
1510035
Heeft 30% kans om het doelwit te vergiftigen.
Level
1
Protect
10
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
Level
1
Rollout
309020
Valt 5 beurten achter elkaar aan, steeds met verdubbelde kracht. Kracht verdubbelt bovendien als de gebruiker ervoor Defense Curl gebruikte.
Level
12
Poison Tail
5010025
Heeft 10% kans om het doelwit te vergiftigen. Raakt vaker met een critical hit.
Level
16
Screech
8540
Verlaagt de Defense van het doelwit met 2 niveaus.
Level
20
Bug Bite
6010020
Gebruikt de Berry van het doelwit als deze er een vast heeft.
Level
26
Venoshock
6510010
Kracht verdubbelt als het doelwit vergiftigd is.
Level
32
Take Down
908520
Brengt 25% van de schade toe aan de gebruiker.
Level
38
Agility
30
Verhoogt de Speed van de gebruiker met 2 niveaus.
Level
44
Toxic
9010
Vergiftigt het doelwit ernstig. Raakt altijd als de gebruiker Poison-type is.
Level
50
Venom Drench
10020
Verlaagt de Attack, Sp. Atk en Speed van alle tegenstanders die vergiftigd zijn met 1 niveau.
Level
56
Double-Edge
12010015
Brengt 25% van de schade toe aan de gebruiker.

TM- en TR-aanvallen

TM07
Pin Missile
259520
Raakt 2 tot 5 keer.
TM11
Solar Beam
12010010
Doet de eerste beurt niets, en valt aan op de beurt erna.
TM16
Screech
8540
Verlaagt de Defense van het doelwit met 2 niveaus.
TM21
Rest
10
Geneest alle HP van de gebruiker en laat die in slaap vallen voor 3 beurten.
TM24
Snore
5010015
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
TM25
Protect
10
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM31
Attract
10015
Laat het doelwit verliefd worden als die van het andere geslacht is als de gebruiker.
TM34
Sunny Day
5
Wekt sterk zonlicht op dat 5 beurten duurt.
TM39
Facade
7010020
Kracht verdubbelt als de gebruiker vergiftigd, verlamd of verbrand is.
TM57
Payback
5010010
Kracht verdubbelt als de gebruiker na het doelwit aanvalt.
TM74
Venoshock
6510010
Kracht verdubbelt als het doelwit vergiftigd is.
TM76
Round
6010015
Kracht verdubbelt als een teamgenoot deze aanval dezelfde beurt ook gebruikte; raakt dan meteen erna.
TM77
Hex
6510010
Kracht verdubbelt als het doelwit een statusprobleem heeft.
TR12
Agility
30
Verhoogt de Speed van de gebruiker met 2 niveaus.
TR20
Substitute
10
Wisselt 25% HP van de gebruiker in om een vervanger te creëren die aanvallen opvangt.
TR22
Sludge Bomb
9010010
Heeft 30% kans om het doelwit te vergiftigen.
TR23
Spikes
20
Legt een hindernis die 12,5%, 16,7% of 25% schade toebrengt aan tegenstanders die inwisselen, afhankelijk van hoe vaak Spikes gebruikt is.
TR26
Endure
10
Weerstaat deze beurt alle aanvallen met minstens 1 HP. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TR27
Sleep Talk
10
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Voert een willekeurige andere aanval van de gebruiker uit.
TR46
Iron Defense
15
Verhoogt de Defense van de gebruiker met 2 niveaus.
TR52
Gyro Ball
1005
Doet meer schade des te sneller het doelwit is dan de gebruiker.
TR54
Toxic Spikes
20
Legt een hindernis die tegenstanders die inwisselen vergiftigt. Na het tweede gebruik worden ze ernstig vergiftigd.
TR57
Poison Jab
8010020
Heeft 30% kans om het doelwit te vergiftigen.
TR91
Venom Drench
10020
Verlaagt de Attack, Sp. Atk en Speed van alle tegenstanders die vergiftigd zijn met 1 niveau.

Ei-aanvallen

Broed
Bite
6010025
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Broed
Fury Cutter
409520
Kracht verdubbelt iedere beurt als deze aanval keer op keer wordt uitgevoerd, tot 160.

Move Tutor-aanvallen

Master Dojo
Skitter Smack
709010
Verlaagt de Sp. Atk van het doelwit met 1 niveau.
Master Dojo
Steel Roller
1301005
Kan alleen gebruikt worden als speciaal terrein actief is, en verwijdert dat terrein.

Aanvallen van vorige generaties

Confide
20
Verlaagt de Sp. Atk van het doelwit met 1 niveau.
Double Team
15
Verhoogt de behendigheid van de gebruiker met 1 niveau.
Endeavor
1005
Maakt de HP van het doelwit gelijk aan die van de gebruiker, indien de gebruiker minder HP heeft.
Infestation
2010020
Het doelwit ontvangt 4 tot 5 beurten lang iedere beurt 12,5% schade, en kan zolang niet wisselen.
Swagger
8515
Verwart het doelwit, maar verhoogt diens Attack met 2 niveaus.
Rock Smash
4010015
Heeft 50% kans om de Defense van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Struggle Bug
5010020
Verlaagt de Sp. Atk van het doelwit met 1 niveau.