Physical Special Status Physical/Special
Pokédex:
Ga naar:

#893

Zarude

Introductie:Pokémon Sword & Shield
Soort:Rogue Monkey Pokémon
Type:
HP
105
Attack
120
Defense
105
Sp. Atk
70
Sp. Def
95
Speed
105
Eigroepen:Undiscovered (Kan niet broeden)
Nummer:#893 (National Pokédex)
#893 (Beschikbaar in Sword & Shield)
#211 (Isle of Armor Pokédex)

Abilities

Leaf Guard
Deze Pokémon is immuun voor statusproblemen in sterk zonlicht.

Level-up aanvallen

Level
1
Bind
158520
Het doelwit ontvangt 4 tot 5 beurten lang iedere beurt 12,5% schade, en kan zolang niet wisselen.
Level
1
Scratch
4010035
Level
6
Leer
10030
Verlaagt de Defense van het doelwit met 1 niveau.
Level
12
Vine Whip
4510025
Level
18
Growth
20
Verhoogt de Attack en Sp. Atk van de gebruiker met 1 niveau; in sterk zonlicht met 2 niveaus.
Level
24
Fury Swipes
188015
Raakt 2 tot 5 keer.
Level
30
Scary Face
10010
Verlaagt de Speed van het doelwit met 2 niveaus.
Level
36
Grass Knot
10020
Doet meer schade des te zwaarder het doelwit is.
Level
42
Bite
6010025
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Level
48
U-turn
7010020
Wisselt de gebruiker.
Level
54
Swagger
8515
Verwart het doelwit, maar verhoogt diens Attack met 2 niveaus.
Level
60
Energy Ball
9010010
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Level
66
Synthesis
5
Geneest HP van de gebruiker afhankelijk van de tijd en het weer.
Level
72
Hammer Arm
1009010
Verlaagt de Speed van de gebruiker met 1 niveau.
Level
78
Thrash
12010010
Valt 2 tot 3 beurten achter elkaar aan, en verwart daarna de gebruiker.
Level
84
Power Whip
1208510
Level
90
Jungle Healing
10
Geneest 25% HP en slaap, vergiftiging, verlamming, bevriezing en verbranding van alle Pokémon aan de kant van de gebruiker.

TM- en TR-aanvallen

TM00
Mega Punch
808520
TM01
Mega Kick
120755
TM08
Hyper Beam
150905
De gebruiker kan de volgende beurt niets doen als deze aanval raakt.
TM09
Giga Impact
150905
De gebruiker kan de volgende beurt niets doen als deze aanval raakt.
TM10
Magical Leaf
6020
Raakt altijd.
TM11
Solar Beam
12010010
Doet de eerste beurt niets, en valt aan op de beurt erna.
TM12
Solar Blade
12510010
Doet de eerste beurt niets, en valt aan op de beurt erna.
TM15
Dig
8010010
Ontwijkt de eerste beurt aanvallen, en valt de beurt erna aan.
TM21
Rest
10
Geneest alle HP van de gebruiker en laat die in slaap vallen voor 3 beurten.
TM22
Rock Slide
759010
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
TM23
Thief
6010025
Steelt het voorwerp van het doelwit als de gebruiker er geen vast heeft.
TM24
Snore
5010015
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
TM25
Protect
10
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM26
Scary Face
10010
Verlaagt de Speed van het doelwit met 2 niveaus.
TM28
Giga Drain
7510010
Geneest de gebruiker voor 50% van de toegebrachte schade.
TM34
Sunny Day
5
Wekt sterk zonlicht op dat 5 beurten duurt.
TM39
Facade
7010020
Kracht verdubbelt als de gebruiker vergiftigd, verlamd of verbrand is.
TM40
Swift
6020
Raakt altijd.
TM42
Revenge
6010010
Raakt na het doelwit. Kracht verdubbelt als de gebruiker deze beurt aangevallen is.
TM43
Brick Break
7510015
Verwijdert barrières van het doelwit, zoals Light Screen en Reflect.
TM48
Rock Tomb
609515
Verlaagt de Speed van het doelwit met 1 niveau.
TM50
Bullet Seed
2510030
Raakt 2 tot 5 keer.
TM53
Mud Shot
559515
Verlaagt de Speed van het doelwit met 1 niveau.
TM56
U-turn
7010020
Wisselt de gebruiker.
TM57
Payback
5010010
Kracht verdubbelt als de gebruiker na het doelwit aanvalt.
TM58
Assurance
6010010
Kracht verdubbelt als het doelwit dezelfde beurt schade ontving.
TM59
Fling
10010
Verbruikt het voorwerp van de gebruiker. De kracht van deze aanval hangt af van welk voorwerp.
TM63
Drain Punch
7510010
Geneest de gebruiker voor 50% van de toegebrachte schade.
TM76
Round
6010015
Kracht verdubbelt als een teamgenoot deze aanval dezelfde beurt ook gebruikte; raakt dan meteen erna.
TM78
Acrobatics
5510015
Kracht verdubbelt als de gebruiker geen voorwerp vast heeft.
TM85
Snarl
559515
Verlaagt de Sp. Atk van het doelwit met 1 niveau.
TM88
Grassy Terrain
10
Wekt Grassy Terrain op dat 5 beurten actief is.
TM97
Brutal Swing
6010020
TM98
Stomping Tantrum
7510010
Kracht verdubbelt als de vorige aanval van de gebruiker mislukte.
TR01
Body Slam
8510015
Heeft 30% kans om het doelwit te verlammen.
TR07
Low Kick
10020
Doet meer schade des te zwaarder het doelwit is.
TR20
Substitute
10
Wisselt 25% HP van de gebruiker in om een vervanger te creëren die aanvallen opvangt.
TR26
Endure
10
Weerstaat deze beurt alle aanvallen met minstens 1 HP. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TR27
Sleep Talk
10
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Voert een willekeurige andere aanval van de gebruiker uit.
TR30
Encore
1005
Het doelwit kan 3 beurten alleen zijn laatst gebruikte aanval uitvoeren.
TR31
Iron Tail
1007515
Heeft 30% kans om de Defense van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TR32
Crunch
8010015
Heeft 20% kans om de Defense van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TR37
Taunt
10020
Het doelwit kan 3 beurten lang geen Status-aanvallen gebruiken.
TR39
Superpower
1201005
Verlaagt de Attack en Defense van de gebruiker met 1 niveau.
TR42
Hyper Voice
9010010
TR48
Bulk Up
20
Verhoogt de Attack en Defense van de gebruiker met 1 niveau.
TR53
Close Combat
1201005
Verlaagt de Defense en Sp. Def van de gebruiker met 1 niveau.
TR58
Dark Pulse
8010015
Heeft 20% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
TR59
Seed Bomb
8010015
TR65
Energy Ball
9010010
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TR68
Nasty Plot
20
Verhoogt de Sp. Atk van de gebruiker met 2 niveaus.
TR72
Power Whip
1208510
TR77
Grass Knot
10020
Doet meer schade des te zwaarder het doelwit is.
TR93
Darkest Lariat
8510010
Negeert aangepaste statistieken van het doelwit.
TR95
Throat Chop
8010015
Het doelwit kan 2 beurten geen geluidsaanvallen gebruiken.

Move Tutor-aanvallen

Master Dojo
Grassy Glide
7010020
Raakt vóór het doelwit op Grassy Terrain.
Master Dojo
Lash Out
751005
Kracht verdubbelt als de statistieken van de gebruiker deze beurt verlaagd zijn.