Physical Special Status Physical/Special
Pokédex:
Ga naar:

#089

Muk (Alolan Form)

Introductie:Pokémon Sun & Moon
Soort:Sludge Pokémon
Type:
HP
105
Attack
105
Defense
75
Sp. Atk
65
Sp. Def
100
Speed
50
Eigroepen:Amorphous
Nummer:#089 (National Pokédex)
#058 (Alola Pokédex)
#058 (Melemele Pokédex)
#029 (Ula'ula Pokédex)

Abilities

Poison Touch
Als deze Pokémon fysiek contact maakt, is er 30% kans dat de tegenstander vergiftigd wordt.
Gluttony
Deze Pokémon gebruikt zijn Berry al als hij 50% of minder HP over heeft.
Power of Alchemy
(Verborgen Ability)
Neemt de Ability van een teamgenoot over als deze uitgeschakeld wordt.

Vormen

Basisvorm van Muk.
Regionale vorm van Muk in de Alola-regio.

Evoluties

Train een Grimer (Alolan Form) naar Lv. 38.

Level-up aanvallen

Evolutie
Venom Drench
10020
Verlaagt de Attack, Sp. Atk en Speed van alle tegenstanders die vergiftigd zijn met 1 niveau.
Level
1
Bite
6010025
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Level
1
Harden
30
Verhoogt de Defense van de gebruiker met 1 niveau.
Level
1
Poison Gas
9040
Vergiftigt het doelwit.
Level
1
Pound
4010035
Level
4
Harden
30
Verhoogt de Defense van de gebruiker met 1 niveau.
Level
7
Bite
6010025
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Level
12
Disable
10020
Maakt een willekeurige aanval van het doelwit 4 beurten onbruikbaar.
Level
15
Acid Spray
4010020
Verlaagt de Sp. Def van het doelwit met 2 niveaus.
Level
18
Poison Fang
5010015
Heeft 50% kans om het doelwit ernstig te vergiftigen.
Level
21
Minimize
10
Verhoogt de behendigheid van de gebruiker met 2 niveaus.
Level
26
Fling
10010
Verbruikt het voorwerp van de gebruiker. De kracht van deze aanval hangt af van welk voorwerp.
Level
29
Knock Off
6510020
Verwijdert het voorwerp van het doelwit.
Level
32
Crunch
8010015
Heeft 20% kans om de Defense van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Level
37
Screech
8540
Verlaagt de Defense van het doelwit met 2 niveaus.
Level
40
Gunk Shot
120805
Heeft 30% kans om het doelwit te vergiftigen.
Level
46
Acid Armor
20
Verhoogt de Defense van de gebruiker met 2 niveaus.
Level
52
Belch
1209010
Verbruikt een Berry van de gebruiker.
Level
57
Memento
10010
De gebruiker valt flauw. Verlaagt de Attack en Sp. Atk van het doelwit met 2 niveaus.

TM-aanvallen

TM06
Toxic
9010
Vergiftigt het doelwit ernstig. Raakt altijd als de gebruiker Poison-type is.
TM09
Venoshock
6510010
Kracht verdubbelt als het doelwit vergiftigd is.
TM10
Hidden Power
6010015
Het type van deze aanval verschilt per gebruiker.
TM11
Sunny Day
5
Wekt sterk zonlicht op dat 5 beurten duurt.
TM12
Taunt
10020
Het doelwit kan 3 beurten lang geen Status-aanvallen gebruiken.
TM15
Hyper Beam
150905
De gebruiker kan de volgende beurt niets doen als deze aanval raakt.
TM17
Protect
10
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM18
Rain Dance
5
Wekt een regenbui op die 5 beurten duurt.
TM21
Frustration
10020
Doet meer schade des te minder bevriend de gebruiker is met zijn Trainer.
TM27
Return
10020
Doet meer schade des te meer bevriend de gebruiker is met zijn Trainer.
TM30
Shadow Ball
8010015
Heeft 20% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TM31
Brick Break
7510015
Verwijdert barrières van het doelwit, zoals Light Screen en Reflect.
TM32
Double Team
15
Verhoogt de behendigheid van de gebruiker met 1 niveau.
TM34
Sludge Wave
9510010
Heeft 10% kans om het doelwit te vergiftigen.
TM35
Flamethrower
9010015
Heeft 10% kans om het doelwit te verbranden.
TM36
Sludge Bomb
9010010
Heeft 30% kans om het doelwit te vergiftigen.
TM38
Fire Blast
110855
Heeft 10% kans om het doelwit te verbranden.
TM39
Rock Tomb
609515
Verlaagt de Speed van het doelwit met 1 niveau.
TM41
Torment
10015
Het doelwit kan niet meer twee beurten achter elkaar dezelfde aanval uitvoeren.
TM42
Facade
7010020
Kracht verdubbelt als de gebruiker vergiftigd, verlamd of verbrand is.
TM44
Rest
10
Geneest alle HP van de gebruiker en laat die in slaap vallen voor 3 beurten.
TM45
Attract
10015
Laat het doelwit verliefd worden als die van het andere geslacht is als de gebruiker.
TM46
Thief
6010025
Steelt het voorwerp van het doelwit als de gebruiker er geen vast heeft.
TM48
Round
6010015
Kracht verdubbelt als een teamgenoot deze aanval dezelfde beurt ook gebruikte; raakt dan meteen erna.
TM52
Focus Blast
120705
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TM56
Fling
10010
Verbruikt het voorwerp van de gebruiker. De kracht van deze aanval hangt af van welk voorwerp.
TM59
Brutal Swing
6010020
TM60
Quash
10015
Laat het doelwit als laatste in de beurt aanvallen.
TM63
Embargo
10015
Het doelwit kan 5 beurten lang geen voorwerpen gebruiken.
TM64
Explosion
2501005
De gebruiker valt flauw.
TM66
Payback
5010010
Kracht verdubbelt als de gebruiker na het doelwit aanvalt.
TM68
Giga Impact
150905
De gebruiker kan de volgende beurt niets doen als deze aanval raakt.
TM69
Rock Polish
20
Verhoogt de Speed van de gebruiker met 2 niveaus.
TM71
Stone Edge
100805
Raakt vaker met een critical hit.
TM80
Rock Slide
759010
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
TM83
Infestation
2010020
Het doelwit ontvangt 4 tot 5 beurten lang iedere beurt 12,5% schade, en kan zolang niet wisselen.
TM84
Poison Jab
8010020
Heeft 30% kans om het doelwit te vergiftigen.
TM87
Swagger
8515
Verwart het doelwit, maar verhoogt diens Attack met 2 niveaus.
TM88
Sleep Talk
10
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Voert een willekeurige andere aanval van de gebruiker uit.
TM90
Substitute
10
Wisselt 25% HP van de gebruiker in om een vervanger te creëren die aanvallen opvangt.
TM95
Snarl
559515
Verlaagt de Sp. Atk van het doelwit met 1 niveau.
TM97
Dark Pulse
8010015
Heeft 20% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
TM100
Confide
20
Verlaagt de Sp. Atk van het doelwit met 1 niveau.

Ei-aanvallen

Broed
Assurance
6010010
Kracht verdubbelt als het doelwit dezelfde beurt schade ontving.
Broed
Clear Smog
5015
Maakt de aangepaste statistieken van het doelwit ongedaan.
Broed
Curse
10
Als Ghost-type: gebruiker verliest 50% HP waarna doelwit iedere beurt 25% HP verliest. Als niet-Ghost-type: verhoogt Attack en Defense en verlaagt Speed gebruiker met 1 niveau.
Broed
Imprison
10010
Het doelwit kan geen aanvallen meer gebruiken die de gebruiker ook kent.
Broed
Mean Look
1005
Het doelwit kan niet meer wisselen.
Broed
Power-Up Punch
4010020
Verhoogt de Attack van de gebruiker met 1 niveau.
Broed
Pursuit
4010020
Raakt een doelwit dat wil wisselen voordat die wisselt, voor dubbele schade.
Broed
Scary Face
10010
Verlaagt de Speed van het doelwit met 2 niveaus.
Broed
Shadow Sneak
4010030
Raakt vóór het doelwit.
Broed
Spit Up
10010
Heeft een kracht van 100, 200 of 300, afhankelijk van hoe vaak Stockpile gebruikt is.
Broed
Spite
10010
Vermindert de PP van de laatst gebruikte aanval van het doelwit met 4 PP.
Broed
Stockpile
20
Verhoogt de Defense en Sp. Def van de gebruiker tijdelijk met 1 niveau, tot een maximum van 3, totdat Spit Up of Swallow gebruikt wordt.
Broed
Swallow
10
Geneest 25%, 50% of 100% HP van de gebruiker, afhankelijk van hoe vaak Stockpile gebruikt is.

Move Tutor-aanvallen

Battle Tree
Gastro Acid
10010
Neutraliseert de Ability van het doelwit.
Battle Tree
Gunk Shot
120805
Heeft 30% kans om het doelwit te vergiftigen.
Battle Tree
Knock Off
6510020
Verwijdert het voorwerp van het doelwit.
Big Wave Beach
Block
1005
Het doelwit kan niet meer wisselen.
Big Wave Beach
Recycle
10010
Herstelt een voorwerp dat de gebruiker eerder verbruikt heeft.
Big Wave Beach
Shock Wave
6020
Raakt altijd.
Big Wave Beach
Snore
5010015
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Heahea Beach
Fire Punch
7510015
Heeft 10% kans om het doelwit te verbranden.
Heahea Beach
Giga Drain
7510010
Geneest de gebruiker voor 50% van de toegebrachte schade.
Heahea Beach
Spite
10010
Vermindert de PP van de laatst gebruikte aanval van het doelwit met 4 PP.
Ula'ula Beach
Focus Punch
15010020
Raakt na het doelwit, en alleen als de gebruiker in dezelfde beurt niet aangevallen werd.
Ula'ula Beach
Ice Punch
7510015
Heeft 10% kans om het doelwit te bevriezen.
Ula'ula Beach
Pain Split
10020
Telt de HP van de gebruiker en het doelwit op, en verdeelt ze dan gelijk.
Ula'ula Beach
Thunder Punch
7510015
Heeft 10% kans om het doelwit te verlammen.