Physical Special Status Physical/Special
Pokédex:
Ga naar:

#037

Vulpix (Alolan Form)

Introductie:Pokémon Sun & Moon
Soort:Fox Pokémon
Type:
HP
38
Attack
41
Defense
40
Sp. Atk
50
Sp. Def
65
Speed
65
Eigroepen:Field
Nummer:#037 (National Pokédex)
#330 (Alola Pokédex)
#151 (Ula'ula Pokédex)

Abilities

Snow Cloak
In een hagelstorm is deze Pokémon 25% moeilijker te raken.
Wilde Pokémon verschijnen minder vaak in een hagelstorm.
Snow Warning
(Verborgen Ability)
Roept een hagelstorm op wanneer deze Pokémon ingezet wordt.

Vormen

Basisvorm van Vulpix.
Regionale vorm van Vulpix in de Alola-regio.

Evoluties

Gebruik een Ice Stone op een Vulpix (Alolan Form).

Level-up aanvallen

Level
1
Powder Snow
4010025
Heeft 10% kans om het doelwit te bevriezen.
Level
4
Tail Whip
10030
Verlaagt de Defense van het doelwit met 1 niveau.
Level
7
Roar
20
Forceert het doelwit te wisselen naar een willekeurige andere Pokémon.
Level
9
Baby-Doll Eyes
10030
Raakt vóór het doelwit en verlaagt diens Attack met 1 niveau.
Level
10
Ice Shard
4010030
Raakt vóór het doelwit.
Level
12
Confuse Ray
10010
Verwart het doelwit. Raakt ook Normal-type Pokémon.
Level
15
Icy Wind
559515
Verlaagt de Speed van het doelwit met 1 niveau.
Level
18
Payback
5010010
Kracht verdubbelt als de gebruiker na het doelwit aanvalt.
Level
20
Mist
30
Tegenstanders kunnen 5 beurten lang de statistieken van het hele team niet veranderen.
Level
23
Feint Attack
6020
Raakt altijd.
Level
26
Hex
6510010
Kracht verdubbelt als het doelwit een statusprobleem heeft.
Level
28
Aurora Beam
6510020
Heeft 10% kans om de Attack van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Level
31
Extrasensory
8010020
Heeft 10% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Level
34
Safeguard
25
Beschermt het hele team 5 beurten lang tegen statusproblemen en verwarring.
Level
36
Ice Beam
9010010
Heeft 10% kans om het doelwit te bevriezen.
Level
39
Imprison
10010
Het doelwit kan geen aanvallen meer gebruiken die de gebruiker ook kent.
Level
42
Blizzard
110705
Raakt altijd in een hagelstorm. Heeft 10% kans om het doelwit te bevriezen.
Level
44
Grudge
1005
Als de gebruiker deze beurt uitgeschakeld wordt, wordt de PP van de laatste aanval van het doelwit verlaagd naar 0.
Level
47
Captivate
10020
Verlaagt de Sp. Atk van het doelwit met 2 niveaus als die van het andere geslacht is als de gebruiker.
Level
50
Sheer Cold
5
Schakelt een doelwit van een lager level in één klap uit. Heeft een lagere kans om te raken als de gebruiker geen Ice-type is.

TM-aanvallen

TM05
Roar
20
Forceert het doelwit te wisselen naar een willekeurige andere Pokémon.
TM06
Toxic
9010
Vergiftigt het doelwit ernstig. Raakt altijd als de gebruiker Poison-type is.
TM07
Hail
10
Wekt een hagelstorm op die 5 beurten duurt.
TM10
Hidden Power
6010015
Het type van deze aanval verschilt per gebruiker.
TM13
Ice Beam
9010010
Heeft 10% kans om het doelwit te bevriezen.
TM14
Blizzard
110705
Raakt altijd in een hagelstorm. Heeft 10% kans om het doelwit te bevriezen.
TM17
Protect
10
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM18
Rain Dance
5
Wekt een regenbui op die 5 beurten duurt.
TM20
Safeguard
25
Beschermt het hele team 5 beurten lang tegen statusproblemen en verwarring.
TM21
Frustration
10020
Doet meer schade des te minder bevriend de gebruiker is met zijn Trainer.
TM27
Return
10020
Doet meer schade des te meer bevriend de gebruiker is met zijn Trainer.
TM32
Double Team
15
Verhoogt de behendigheid van de gebruiker met 1 niveau.
TM42
Facade
7010020
Kracht verdubbelt als de gebruiker vergiftigd, verlamd of verbrand is.
TM44
Rest
10
Geneest alle HP van de gebruiker en laat die in slaap vallen voor 3 beurten.
TM45
Attract
10015
Laat het doelwit verliefd worden als die van het andere geslacht is als de gebruiker.
TM48
Round
6010015
Kracht verdubbelt als een teamgenoot deze aanval dezelfde beurt ook gebruikte; raakt dan meteen erna.
TM66
Payback
5010010
Kracht verdubbelt als de gebruiker na het doelwit aanvalt.
TM70
Aurora Veil
20
Halveert 5 beurten lang schade van alle aanvallen tegen het hele team, maar werkt alleen in een hagelstorm.
TM77
Psych Up
10
Kopieert de aangepaste statistieken van het doelwit
TM79
Frost Breath
609010
Raakt altijd met een critical hit.
TM87
Swagger
8515
Verwart het doelwit, maar verhoogt diens Attack met 2 niveaus.
TM88
Sleep Talk
10
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Voert een willekeurige andere aanval van de gebruiker uit.
TM90
Substitute
10
Wisselt 25% HP van de gebruiker in om een vervanger te creëren die aanvallen opvangt.
TM97
Dark Pulse
8010015
Heeft 20% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
TM100
Confide
20
Verlaagt de Sp. Atk van het doelwit met 1 niveau.

Ei-aanvallen

Broed
Agility
30
Verhoogt de Speed van de gebruiker met 2 niveaus.
Broed
Charm
10020
Verlaagt de Attack van het doelwit met 2 niveaus.
Broed
Disable
10020
Maakt een willekeurige aanval van het doelwit 4 beurten onbruikbaar.
Broed
Encore
1005
Het doelwit kan 3 beurten alleen zijn laatst gebruikte aanval uitvoeren.
Broed
Extrasensory
8010020
Heeft 10% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Broed
Flail
10015
Doet meer schade des te minder HP de gebruiker heeft.
Broed
Freeze-Dry
7010020
Is altijd super-effectief tegen Water-type Pokémon. Heeft 10% kans om het doelwit te bevriezen.
Broed
Howl
40
Verhoogt de Attack van de gebruiker met 1 niveau.
Broed
Hypnosis
6020
Laat het doelwit in slaap vallen.
Broed
Moonblast
9510015
Heeft 30% kans om de Sp. Atk van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Broed
Power Swap
10
Verwisselt de aangepaste Attack en Sp. Atk van de gebruiker en het doelwit.
Broed
Secret Power
7010020
Heeft 30% kans op een neveneffect, afhankelijk van het terrein van het gevecht.
Broed
Spite
10010
Vermindert de PP van de laatst gebruikte aanval van het doelwit met 4 PP.
Broed
Tail Slap
258510
Raakt 2 tot 5 keer.

Move Tutor-aanvallen

Battle Tree
Foul Play
9510015
Gebruikt de Attack van het doelwit in plaats van die van de gebruiker.
Big Wave Beach
Covet
6010025
Steelt het voorwerp van het doelwit als de gebruiker er geen vast heeft.
Big Wave Beach
Heal Bell
5
Geneest alle Pokémon in het team van de gebruiker van slaap, vergiftiging, verlamming, bevriezing en verbranding.
Big Wave Beach
Snore
5010015
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Heahea Beach
Iron Tail
1007515
Heeft 30% kans om de Defense van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Heahea Beach
Role Play
10
Kopieert de Ability van het doelwit.
Heahea Beach
Spite
10010
Vermindert de PP van de laatst gebruikte aanval van het doelwit met 4 PP.
Ula'ula Beach
Aqua Tail
909010
Ula'ula Beach
Icy Wind
559515
Verlaagt de Speed van het doelwit met 1 niveau.
Ula'ula Beach
Pain Split
10020
Telt de HP van de gebruiker en het doelwit op, en verdeelt ze dan gelijk.
Ula'ula Beach
Zen Headbutt
809015
Heeft 20% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.