Physical Special Status Physical/Special
Pokédex:
Ga naar:

#334

Altaria

Introductie:Pokémon Ruby & Sapphire
Soort:Humming Pokémon
Type:
HP
75
Attack
70
Defense
90
Sp. Atk
70
Sp. Def
105
Speed
80
Eigroepen:Dragon, Flying
Nummer:#334 (National Pokédex)

Abilities

Natural Cure
Geneest statusproblemen van deze Pokémon bij het wisselen.
Na een gevecht wordt deze Pokémon genezen van statusproblemen.
Cloud Nine
(Verborgen Ability)
Neutraliseert weersomstandigheden.

Vormen

Basisvorm van Altaria.
Mega-evolueer Altaria met Altarianite

Evoluties

Train een Swablu naar Lv. 35.

Voor-evolutie aanvallen

Leer als
Mirror Move
20
Voert de laatst gebruikte aanval van het doelwit uit.

Level-up aanvallen

Evolutie
Dragon Breath
6010020
Heeft 30% kans om het doelwit te verlammen.
Level
1
Astonish
3010015
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Level
1
Growl
10040
Verlaagt de Attack van het doelwit met 1 niveau.
Level
1
Peck
3510035
Level
1
Pluck
6010020
Gebruikt de Berry van het doelwit als deze er een vast heeft.
Level
1
Sing
5515
Laat het doelwit in slaap vallen.
Level
1
Sky Attack
140905
Doet de eerste beurt niks, en valt aan op de beurt erna. Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Level
3
Astonish
3010015
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Level
5
Sing
5515
Laat het doelwit in slaap vallen.
Level
7
Fury Attack
158520
Raakt 2 tot 5 keer.
Level
9
Safeguard
25
Beschermt het hele team 5 beurten lang tegen statusproblemen en verwarring.
Level
11
Disarming Voice
4015
Raakt altijd.
Level
14
Mist
30
Tegenstanders kunnen 5 beurten lang de statistieken van het hele team niet veranderen.
Level
17
Round
6010015
Kracht verdubbelt als een teamgenoot deze aanval dezelfde beurt ook gebruikte; raakt dan meteen erna.
Level
20
Natural Gift
10015
Verbruikt een Berry van de gebruiker. De kracht en het type van deze aanval hangen af van welke Berry.
Level
23
Take Down
908520
Brengt 25% van de schade toe aan de gebruiker.
Level
26
Refresh
10020
Geneest de gebruiker van vergiftiging, verlamming en verbranding.
Level
30
Dragon Dance
20
Verhoogt de Attack en Speed van de gebruiker met 1 niveau.
Level
34
Cotton Guard
10
Verhoogt de Defense van de gebruiker met drie niveaus.
Level
40
Dragon Pulse
8510010
Level
46
Perish Song
5
Schakelt na 3 beurten alle Pokémon uit die sinds het gebruik van deze aanval niet gewisseld hebben.
Level
52
Moonblast
9510015
Heeft 30% kans om de Sp. Atk van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Level
59
Sky Attack
140905
Doet de eerste beurt niks, en valt aan op de beurt erna. Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.

TM-aanvallen

TM02
Dragon Claw
8010015
TM05
Roar
20
Forceert het doelwit te wisselen naar een willekeurige andere Pokémon.
TM06
Toxic
9010
Vergiftigt het doelwit ernstig. Raakt altijd als de gebruiker Poison-type is.
TM10
Hidden Power
6010015
Het type van deze aanval verschilt per gebruiker.
TM11
Sunny Day
5
Wekt sterk zonlicht op dat 5 beurten duurt.
TM13
Ice Beam
9010010
Heeft 10% kans om het doelwit te bevriezen.
TM15
Hyper Beam
150905
De gebruiker kan de volgende beurt niets doen als deze aanval raakt.
TM17
Protect
10
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM18
Rain Dance
5
Wekt een regenbui op die 5 beurten duurt.
TM19
Roost
10
Geneest 50% HP van de gebruiker. De gebruiker verliest diens Flying-type voor de rest van de beurt.
TM20
Safeguard
25
Beschermt het hele team 5 beurten lang tegen statusproblemen en verwarring.
TM21
Frustration
10020
Doet meer schade des te minder bevriend de gebruiker is met zijn Trainer.
TM22
Solar Beam
12010010
Doet de eerste beurt niets, en valt aan op de beurt erna.
TM26
Earthquake
10010010
Raakt Pokémon die ondergronds zijn voor dubbele schade.
TM27
Return
10020
Doet meer schade des te meer bevriend de gebruiker is met zijn Trainer.
TM32
Double Team
15
Verhoogt de behendigheid van de gebruiker met 1 niveau.
TM35
Flamethrower
9010015
Heeft 10% kans om het doelwit te verbranden.
TM38
Fire Blast
110855
Heeft 10% kans om het doelwit te verbranden.
TM40
Aerial Ace
6020
Raakt altijd.
TM42
Facade
7010020
Kracht verdubbelt als de gebruiker vergiftigd, verlamd of verbrand is.
TM44
Rest
10
Geneest alle HP van de gebruiker en laat die in slaap vallen voor 3 beurten.
TM45
Attract
10015
Laat het doelwit verliefd worden als die van het andere geslacht is als de gebruiker.
TM46
Thief
6010025
Steelt het voorwerp van het doelwit als de gebruiker er geen vast heeft.
TM48
Round
6010015
Kracht verdubbelt als een teamgenoot deze aanval dezelfde beurt ook gebruikte; raakt dan meteen erna.
TM49
Echoed Voice
4010015
Kracht stijgt iedere beurt met 40 als deze aanval keer op keer wordt uitgevoerd, tot 200.
TM51
Steel Wing
709025
Heeft 10% kans om de Defense van de gebruiker te verhogen met 1 niveau.
TM68
Giga Impact
150905
De gebruiker kan de volgende beurt niets doen als deze aanval raakt.
TM76
Fly
909515
Ontwijkt de eerste beurt aanvallen, en valt de beurt erna aan.
TM77
Psych Up
10
Kopieert de aangepaste statistieken van het doelwit
TM78
Bulldoze
6010020
Verlaagt de Speed van het doelwit met 1 niveau.
TM85
Dream Eater
10010015
Kan alleen gebruikt worden als het doelwit slaapt. Geneest de gebruiker voor 50% van de toegebrachte schade.
TM87
Swagger
8515
Verwart het doelwit, maar verhoogt diens Attack met 2 niveaus.
TM88
Sleep Talk
10
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Voert een willekeurige andere aanval van de gebruiker uit.
TM90
Substitute
10
Wisselt 25% HP van de gebruiker in om een vervanger te creëren die aanvallen opvangt.
TM99
Dazzling Gleam
8010010
TM100
Confide
20
Verlaagt de Sp. Atk van het doelwit met 1 niveau.

Ei-aanvallen

Broed
Agility
30
Verhoogt de Speed van de gebruiker met 2 niveaus.
Broed
Dragon Rush
1007510
Heeft 20% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Broed
Feather Dance
10015
Verlaagt de Attack van het doelwit met 2 niveaus.
Broed
Haze
30
Maakt de aangepaste statistieken van alle Pokémon op het veld ongedaan.
Broed
Hyper Voice
9010010
Broed
Play Rough
909010
Heeft 10% kans om de Attack van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Broed
Power Swap
10
Verwisselt de aangepaste Attack en Sp. Atk van de gebruiker en het doelwit.
Broed
Pursuit
4010020
Raakt een doelwit dat wil wisselen voordat die wisselt, voor dubbele schade.
Broed
Rage
2010020
Verhoogt de Attack van de gebruiker met 1 niveau als hij direct na deze aanval geraakt wordt.
Broed
Roost
10
Geneest 50% HP van de gebruiker. De gebruiker verliest diens Flying-type voor de rest van de beurt.
Broed
Steel Wing
709025
Heeft 10% kans om de Defense van de gebruiker te verhogen met 1 niveau.

Move Tutor-aanvallen

Battle Tree
Dragon Pulse
8510010
Battle Tree
Heat Wave
959010
Heeft 10% kans om het doelwit te verbranden.
Battle Tree
Hyper Voice
9010010
Battle Tree
Outrage
12010010
Valt 2 tot 3 beurten achter elkaar aan, en verwart daarna de gebruiker.
Battle Tree
Sky Attack
140905
Doet de eerste beurt niks, en valt aan op de beurt erna. Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Big Wave Beach
Defog
15
Verlaagt de behendigheid van het doelwit met 1 niveau en verwijdert diens barrières, zoals Light Screen en Reflect.
Big Wave Beach
Heal Bell
5
Geneest alle Pokémon in het team van de gebruiker van slaap, vergiftiging, verlamming, bevriezing en verbranding.
Big Wave Beach
Snore
5010015
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Big Wave Beach
Uproar
9010010
Maakt alle slapende Pokémon wakker en valt 2 tot 5 beurten achter elkaar aan, waarbij Pokémon niet in slaap kunnen vallen.
Heahea Beach
Iron Tail
1007515
Heeft 30% kans om de Defense van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Seafolk Village
Draco Meteor
130905
Verlaagt de Sp. Atk van de gebruiker met 2 niveaus.
Ula'ula Beach
Tailwind
15
Verdubbelt 4 beurten lang de Speed van het hele team.
Ula'ula Beach
Wonder Room
10
Verwisselt 5 beurten lang de Defense en Sp. Def van alle Pokémon.

Aanvallen van vorige generaties

Air Cutter
609525
Raakt vaker met een critical hit.
Hone Claws
15
Verhoogt de Attack en nauwkeurigheid van de gebruiker met 1 niveau.
Incinerate
6010015
Verwijdert de Berry of Gem van het doelwit.
Rock Smash
4010015
Heeft 50% kans om de Defense van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Secret Power
7010020
Heeft 30% kans op een neveneffect, afhankelijk van het terrein van het gevecht.
Captivate
10020
Verlaagt de Sp. Atk van het doelwit met 2 niveaus als die van het andere geslacht is als de gebruiker.
Endure
10
Weerstaat deze beurt alle aanvallen met minstens 1 HP. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
Mud-Slap
2010010
Verlaagt de nauwkeurigheid van het doelwit met 2 niveaus.
Ominous Wind
601005
Heeft 10% kans om de Attack, Defense, Sp. Atk, Sp. Def en Speed van de gebruiker te verhogen met 1 niveau.
Swift
6020
Raakt altijd.
Twister
4010020
Heeft 20% kans om het doelwit te laten 'flinchen'. Raakt Pokémon die hoog in de lucht zijn voor dubbele schade.
Body Slam
8510015
Heeft 30% kans om het doelwit te verlammen.
Double-Edge
12010015
Brengt 25% van de schade toe aan de gebruiker.
Mimic
10010
Kopieert tijdelijk de laatst gebruikte aanval van het doelwit.