Physical Special Status Physical/Special
Pokédex:
Ga naar:

#606

Beheeyem

Introductie:Pokémon Black & White
Soort:Cerebral Pokémon
Type:
HP
75
Attack
75
Defense
75
Sp. Atk
125
Sp. Def
95
Speed
40
Eigroepen:Human-Like
Nummer:#606 (National Pokédex)
#276 (Alola Pokédex)
#097 (Ula'ula Pokédex)

Abilities

Telepathy
Ontwijkt alle aanvallen van teamgenoten.
Synchronize
Als deze Pokémon verbrand, verlamd of vergiftigd wordt, wordt de tegenstander dat ook.
Wilde Pokémon en cadeau-Pokémon die niet kunnen broeden hebben vaak dezelfde Nature als deze Pokémon.
Analytic
(Verborgen Ability)
Verhoogt de kracht van eigen aanvallen met 30% als deze Pokémon na de tegenstander aanvalt.

Evoluties

Train een Elgyem naar Lv. 42.

Level-up aanvallen

Level
1
Confusion
5010025
Heeft 10% kans om het doelwit te verwarren.
Level
1
Growl
10040
Verlaagt de Attack van het doelwit met 1 niveau.
Level
1
Heal Block
10015
Het doelwit kan 5 beurten lang geen HP genezen.
Level
1
Miracle Eye
40
Neutraliseert de behendigheid van het doelwit en maakt deze vatbaar voor Psychic-type aanvallen.
Level
1
Psychic Terrain
10
Wekt Psychic Terrain op dat 5 beurten actief is.
Level
1
Synchronoise
12010015
Raakt alle Pokémon met hetzelfde type als de gebruiker.
Level
1
Wonder Room
10
Verwisselt 5 beurten lang de Defense en Sp. Def van alle Pokémon.
Level
4
Growl
10040
Verlaagt de Attack van het doelwit met 1 niveau.
Level
8
Heal Block
10015
Het doelwit kan 5 beurten lang geen HP genezen.
Level
11
Miracle Eye
40
Neutraliseert de behendigheid van het doelwit en maakt deze vatbaar voor Psychic-type aanvallen.
Level
15
Psybeam
6510020
Heeft 10% kans om het doelwit te verlammen.
Level
18
Headbutt
7010015
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Level
22
Hidden Power
6010015
Het type van deze aanval verschilt per gebruiker.
Level
25
Imprison
10010
Het doelwit kan geen aanvallen meer gebruiken die de gebruiker ook kent.
Level
29
Simple Beam
10015
Verandert de Ability van het doelwit in Simple.
Level
32
Zen Headbutt
809015
Heeft 20% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Level
36
Psych Up
10
Kopieert de aangepaste statistieken van het doelwit
Level
39
Psychic
9010010
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Level
45
Calm Mind
20
Verhoogt de Sp. Atk en Sp. Def van de gebruiker met 1 niveau.
Level
50
Recover
10
Geneest 50% HP van de gebruiker.
Level
56
Guard Split
10
Telt de Defense en Sp. Def van de gebruiker en het doelwit op, en verdeelt ze dan gelijk.
Level
58
Power Split
10
Telt de Attack en Sp. Atk van de gebruiker en het doelwit op, en verdeelt ze dan gelijk.
Level
63
Synchronoise
12010015
Raakt alle Pokémon met hetzelfde type als de gebruiker.
Level
68
Wonder Room
10
Verwisselt 5 beurten lang de Defense en Sp. Def van alle Pokémon.

TM-aanvallen

TM03
Psyshock
8010010
Gebruikt de Defense van het doelwit in plaats van de Sp. Def.
TM04
Calm Mind
20
Verhoogt de Sp. Atk en Sp. Def van de gebruiker met 1 niveau.
TM06
Toxic
9010
Vergiftigt het doelwit ernstig. Raakt altijd als de gebruiker Poison-type is.
TM10
Hidden Power
6010015
Het type van deze aanval verschilt per gebruiker.
TM15
Hyper Beam
150905
De gebruiker kan de volgende beurt niets doen als deze aanval raakt.
TM16
Light Screen
30
Halveert 5 beurten lang schade van speciale aanvallen tegen het hele team.
TM17
Protect
10
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM18
Rain Dance
5
Wekt een regenbui op die 5 beurten duurt.
TM20
Safeguard
25
Beschermt het hele team 5 beurten lang tegen statusproblemen en verwarring.
TM21
Frustration
10020
Doet meer schade des te minder bevriend de gebruiker is met zijn Trainer.
TM24
Thunderbolt
9010015
Heeft 10% kans om het doelwit te verlammen.
TM27
Return
10020
Doet meer schade des te meer bevriend de gebruiker is met zijn Trainer.
TM29
Psychic
9010010
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TM30
Shadow Ball
8010015
Heeft 20% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TM32
Double Team
15
Verhoogt de behendigheid van de gebruiker met 1 niveau.
TM33
Reflect
20
Halveert 5 beurten lang schade van fysieke aanvallen tegen het hele team.
TM39
Rock Tomb
609515
Verlaagt de Speed van het doelwit met 1 niveau.
TM42
Facade
7010020
Kracht verdubbelt als de gebruiker vergiftigd, verlamd of verbrand is.
TM44
Rest
10
Geneest alle HP van de gebruiker en laat die in slaap vallen voor 3 beurten.
TM45
Attract
10015
Laat het doelwit verliefd worden als die van het andere geslacht is als de gebruiker.
TM46
Thief
6010025
Steelt het voorwerp van het doelwit als de gebruiker er geen vast heeft.
TM48
Round
6010015
Kracht verdubbelt als een teamgenoot deze aanval dezelfde beurt ook gebruikte; raakt dan meteen erna.
TM49
Echoed Voice
4010015
Kracht stijgt iedere beurt met 40 als deze aanval keer op keer wordt uitgevoerd, tot 200.
TM51
Steel Wing
709025
Heeft 10% kans om de Defense van de gebruiker te verhogen met 1 niveau.
TM53
Energy Ball
9010010
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TM57
Charge Beam
509010
Heeft 70% kans om de Sp. Atk van de gebruiker te verhogen met 1 niveau.
TM63
Embargo
10015
Het doelwit kan 5 beurten lang geen voorwerpen gebruiken.
TM68
Giga Impact
150905
De gebruiker kan de volgende beurt niets doen als deze aanval raakt.
TM73
Thunder Wave
9020
Verlamt het doelwit.
TM77
Psych Up
10
Kopieert de aangepaste statistieken van het doelwit
TM80
Rock Slide
759010
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
TM85
Dream Eater
10010015
Kan alleen gebruikt worden als het doelwit slaapt. Geneest de gebruiker voor 50% van de toegebrachte schade.
TM87
Swagger
8515
Verwart het doelwit, maar verhoogt diens Attack met 2 niveaus.
TM88
Sleep Talk
10
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Voert een willekeurige andere aanval van de gebruiker uit.
TM90
Substitute
10
Wisselt 25% HP van de gebruiker in om een vervanger te creëren die aanvallen opvangt.
TM92
Trick Room
5
Voor vijf beurten lang vallen langamere Pokémon het eerst aan.
TM97
Dark Pulse
8010015
Heeft 20% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
TM100
Confide
20
Verlaagt de Sp. Atk van het doelwit met 1 niveau.

Ei-aanvallen

Broed
Ally Switch
15
Verwisselt van positie met een teamgenoot.
Broed
Astonish
3010015
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Broed
Barrier
20
Verhoogt de Defense van de gebruiker met 2 niveaus.
Broed
Cosmic Power
20
Verhoogt de Defense en Sp. Def van de gebruiker met 1 niveau.
Broed
Disable
10020
Maakt een willekeurige aanval van het doelwit 4 beurten onbruikbaar.
Broed
Guard Swap
10
Verwisselt de aangepaste Defense en Sp. Def van de gebruiker en het doelwit.
Broed
Nasty Plot
20
Verhoogt de Sp. Atk van de gebruiker met 2 niveaus.
Broed
Power Swap
10
Verwisselt de aangepaste Attack en Sp. Atk van de gebruiker en het doelwit.
Broed
Skill Swap
10010
Verwisselt de Abilities van de gebruiker en het doelwit.
Broed
Teleport
20
Vlucht van een gevecht met een wilde Pokémon.

Move Tutor-aanvallen

Battle Tree
Skill Swap
10010
Verwisselt de Abilities van de gebruiker en het doelwit.
Big Wave Beach
Recycle
10010
Herstelt een voorwerp dat de gebruiker eerder verbruikt heeft.
Big Wave Beach
Shock Wave
6020
Raakt altijd.
Big Wave Beach
Snatch
10010
Steelt de effecten van alle Status-aanvallen die op dezelfde beurt uitgevoerd worden.
Big Wave Beach
Snore
5010015
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Big Wave Beach
Uproar
9010010
Maakt alle slapende Pokémon wakker en valt 2 tot 5 beurten achter elkaar aan, waarbij Pokémon niet in slaap kunnen vallen.
Heahea Beach
After You
15
Het doelwit van deze aanval valt meteen na de gebruiker aan.
Heahea Beach
Ally Switch
15
Verwisselt van positie met een teamgenoot.
Heahea Beach
Gravity
5
Alle Pokémon zitten 5 beurten lang aan de grond en zijn vatbaar voor Ground-type aanvallen.
Heahea Beach
Role Play
10
Kopieert de Ability van het doelwit.
Heahea Beach
Signal Beam
7510015
Heeft 10% kans om het doelwit te verlammen.
Heahea Beach
Telekinesis
15
Het doelwit kan 3 beurten lang geen aanvallen ontwijken, maar is immuun tegen Ground-type aanvallen.
Ula'ula Beach
Magic Coat
15
Kaatst statuseffecten door aanvallen van de tegenstander terug naar de tegenstander.
Ula'ula Beach
Pain Split
10020
Telt de HP van de gebruiker en het doelwit op, en verdeelt ze dan gelijk.
Ula'ula Beach
Trick
10010
Verwisselt de voorwerpen van de gebruiker en het doelwit.
Ula'ula Beach
Wonder Room
10
Verwisselt 5 beurten lang de Defense en Sp. Def van alle Pokémon.
Ula'ula Beach
Zen Headbutt
809015
Heeft 20% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.

Aanvallen van vorige generaties

Flash
10020
Verlaagt de nauwkeurigheid van het doelwit met 1 niveau.
Secret Power
7010020
Heeft 30% kans op een neveneffect, afhankelijk van het terrein van het gevecht.