Physical Special Status Physical/Special
Pokédex:
Ga naar:

#761

Bounsweet

Introductie:Pokémon Sun & Moon
Soort:Fruit Pokémon
Type:
HP
42
Attack
30
Defense
38
Sp. Atk
30
Sp. Def
38
Speed
32
Eigroepen:Grass
Nummer:#761 (National Pokédex)
#108 (Akala Pokédex)
#207 (Alola Pokédex)

Abilities

Leaf Guard
Deze Pokémon is immuun voor statusproblemen in sterk zonlicht.
Oblivious
Deze Pokémon is beschermd tegen verliefdheid en Taunt.
Sweet Veil
(Verborgen Ability)
Deze Pokémon en teamgenoten kunnen niet in slaap vallen.

Evoluties

Train een Bounsweet naar Lv. 18.
Train een Steenee die de aanval Stomp kent.

Level-up aanvallen

Level
1
Splash
40
Heeft totaal geen effect.
Level
5
Play Nice
20
Verlaagt de Attack van het doelwit met 1 niveau.
Level
9
Rapid Spin
2010040
Verwijdert alle valstrikken en hindernissen die het team van de gebruiker treffen.
Level
13
Razor Leaf
559525
Raakt vaker met een critical hit.
Level
17
Sweet Scent
10020
Verlaagt de behendigheid van het doelwit met 2 niveaus.
Level
21
Magical Leaf
6020
Raakt altijd.
Level
25
Teeter Dance
10020
Verwart alle Pokémon behalve de gebruiker.
Level
29
Flail
10015
Doet meer schade des te minder HP de gebruiker heeft.
Level
33
Aromatic Mist
20
Verhoogt de Sp. Def van een teamgenoot met 1 niveau.

TM-aanvallen

TM06
Toxic
9010
Vergiftigt het doelwit ernstig. Raakt altijd als de gebruiker Poison-type is.
TM10
Hidden Power
6010015
Het type van deze aanval verschilt per gebruiker.
TM11
Sunny Day
5
Wekt sterk zonlicht op dat 5 beurten duurt.
TM16
Light Screen
30
Halveert 5 beurten lang schade van speciale aanvallen tegen het hele team.
TM17
Protect
10
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM20
Safeguard
25
Beschermt het hele team 5 beurten lang tegen statusproblemen en verwarring.
TM21
Frustration
10020
Doet meer schade des te minder bevriend de gebruiker is met zijn Trainer.
TM22
Solar Beam
12010010
Doet de eerste beurt niets, en valt aan op de beurt erna.
TM27
Return
10020
Doet meer schade des te meer bevriend de gebruiker is met zijn Trainer.
TM32
Double Team
15
Verhoogt de behendigheid van de gebruiker met 1 niveau.
TM33
Reflect
20
Halveert 5 beurten lang schade van fysieke aanvallen tegen het hele team.
TM42
Facade
7010020
Kracht verdubbelt als de gebruiker vergiftigd, verlamd of verbrand is.
TM44
Rest
10
Geneest alle HP van de gebruiker en laat die in slaap vallen voor 3 beurten.
TM45
Attract
10015
Laat het doelwit verliefd worden als die van het andere geslacht is als de gebruiker.
TM48
Round
6010015
Kracht verdubbelt als een teamgenoot deze aanval dezelfde beurt ook gebruikte; raakt dan meteen erna.
TM53
Energy Ball
9010010
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TM86
Grass Knot
10020
Doet meer schade des te zwaarder het doelwit is.
TM87
Swagger
8515
Verwart het doelwit, maar verhoogt diens Attack met 2 niveaus.
TM88
Sleep Talk
10
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Voert een willekeurige andere aanval van de gebruiker uit.
TM90
Substitute
10
Wisselt 25% HP van de gebruiker in om een vervanger te creëren die aanvallen opvangt.
TM96
Nature Power
20
Voert een andere aanval uit, afhankelijk van het terrein van het gevecht.
TM99
Dazzling Gleam
8010010
TM100
Confide
20
Verlaagt de Sp. Atk van het doelwit met 1 niveau.

Ei-aanvallen

Broed
Acupressure
30
Verhoogt een willekeurige statistiek van de gebruiker met 2 niveaus.
Broed
Charm
10020
Verlaagt de Attack van het doelwit met 2 niveaus.
Broed
Feint
3010010
Neutraliseert blokkades van het doelwit, zoals Protect en Detect.
Broed
Grass Whistle
5515
Laat het doelwit in slaap vallen.
Broed
Play Rough
909010
Heeft 10% kans om de Attack van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Broed
Synthesis
5
Geneest HP van de gebruiker afhankelijk van de tijd en het weer.

Move Tutor-aanvallen

Big Wave Beach
Covet
6010025
Steelt het voorwerp van het doelwit als de gebruiker er geen vast heeft.
Big Wave Beach
Helping Hand
20
Verhoogt de kracht van aanvallen van andere Pokémon naast de gebruiker met 50% voor deze beurt.
Big Wave Beach
Snore
5010015
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Big Wave Beach
Worry Seed
10010
Verandert de Ability van het doelwit in Insomnia.
Heahea Beach
Bounce
85855
Ontwijkt de eerste beurt aanvallen, en valt de beurt erna aan. Heeft 30% kans om het doelwit te verlammen.
Heahea Beach
Giga Drain
7510010
Geneest de gebruiker voor 50% van de toegebrachte schade.
Heahea Beach
Synthesis
5
Geneest HP van de gebruiker afhankelijk van de tijd en het weer.
Ula'ula Beach
Endeavor
1005
Maakt de HP van het doelwit gelijk aan die van de gebruiker, indien de gebruiker minder HP heeft.
Ula'ula Beach
Seed Bomb
8010015
Ula'ula Beach
Zen Headbutt
809015
Heeft 20% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.