Physical Special Status Physical/Special
Pokédex:
Ga naar:

#693

Clawitzer

Introductie:Pokémon X & Y
Soort:Howitzer Pokémon
Type:
HP
71
Attack
73
Defense
88
Sp. Atk
120
Sp. Def
89
Speed
59
Eigroepen:Water 1, Water 3
Nummer:#693 (National Pokédex)
#350 (Alola Pokédex)
#097 (Poni Pokédex)

Abilities

Mega Launcher
Verhoogt de kracht van eigen pulsaanvallen met 50%.

Evoluties

Train een Clauncher naar Lv. 37.

Level-up aanvallen

Evolutie
Aura Sphere
8020
Raakt altijd.
Level
1
Dark Pulse
8010015
Heeft 20% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Level
1
Dragon Pulse
8510010
Level
1
Heal Pulse
10
Geneest 50% HP van het doelwit.
Level
1
Splash
40
Heeft totaal geen effect.
Level
1
Vise Grip
5510030
Level
1
Water Gun
4010025
Level
1
Water Sport
10015
Verlaagt 5 beurten lang de kracht van alle Fire-type aanvallen met 67%.
Level
7
Water Sport
10015
Verlaagt 5 beurten lang de kracht van alle Fire-type aanvallen met 67%.
Level
9
Vise Grip
5510030
Level
12
Bubble
4010030
Heeft 10% kans om de Speed van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Level
16
Flail
10015
Doet meer schade des te minder HP de gebruiker heeft.
Level
20
Bubble Beam
6510020
Heeft 10% kans om de Speed van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Level
25
Swords Dance
20
Verhoogt de Attack van de gebruiker met 2 niveaus.
Level
30
Crabhammer
1009010
Raakt vaker met een critical hit.
Level
34
Water Pulse
6010020
Heeft 20% kans om het doelwit te verwarren.
Level
42
Smack Down
5010015
Raakt een doelwit dat (hoog) in de lucht is, en brengt hem naar de grond, wat hem vatbaar maakt voor Ground-type aanvallen.
Level
49
Aqua Jet
4010020
Raakt vóór het doelwit.
Level
57
Muddy Water
908510
Heeft 30% kans om de nauwkeurigheid van het doelwit te verlagen met 1 niveau.

TM-aanvallen

TM06
Toxic
9010
Vergiftigt het doelwit ernstig. Raakt altijd als de gebruiker Poison-type is.
TM09
Venoshock
6510010
Kracht verdubbelt als het doelwit vergiftigd is.
TM10
Hidden Power
6010015
Het type van deze aanval verschilt per gebruiker.
TM13
Ice Beam
9010010
Heeft 10% kans om het doelwit te bevriezen.
TM15
Hyper Beam
150905
De gebruiker kan de volgende beurt niets doen als deze aanval raakt.
TM17
Protect
10
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM18
Rain Dance
5
Wekt een regenbui op die 5 beurten duurt.
TM21
Frustration
10020
Doet meer schade des te minder bevriend de gebruiker is met zijn Trainer.
TM23
Smack Down
5010015
Raakt een doelwit dat (hoog) in de lucht is, en brengt hem naar de grond, wat hem vatbaar maakt voor Ground-type aanvallen.
TM27
Return
10020
Doet meer schade des te meer bevriend de gebruiker is met zijn Trainer.
TM30
Shadow Ball
8010015
Heeft 20% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TM32
Double Team
15
Verhoogt de behendigheid van de gebruiker met 1 niveau.
TM34
Sludge Wave
9510010
Heeft 10% kans om het doelwit te vergiftigen.
TM36
Sludge Bomb
9010010
Heeft 30% kans om het doelwit te vergiftigen.
TM42
Facade
7010020
Kracht verdubbelt als de gebruiker vergiftigd, verlamd of verbrand is.
TM44
Rest
10
Geneest alle HP van de gebruiker en laat die in slaap vallen voor 3 beurten.
TM45
Attract
10015
Laat het doelwit verliefd worden als die van het andere geslacht is als de gebruiker.
TM48
Round
6010015
Kracht verdubbelt als een teamgenoot deze aanval dezelfde beurt ook gebruikte; raakt dan meteen erna.
TM52
Focus Blast
120705
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TM55
Scald
8010015
Heeft 30% kans om het doelwit te verbranden en ontdooit een bevroren doelwit. Ontdooit ook de gebruiker als die bevroren is.
TM68
Giga Impact
150905
De gebruiker kan de volgende beurt niets doen als deze aanval raakt.
TM75
Swords Dance
20
Verhoogt de Attack van de gebruiker met 2 niveaus.
TM80
Rock Slide
759010
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
TM87
Swagger
8515
Verwart het doelwit, maar verhoogt diens Attack met 2 niveaus.
TM88
Sleep Talk
10
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Voert een willekeurige andere aanval van de gebruiker uit.
TM89
U-turn
7010020
Wisselt de gebruiker.
TM90
Substitute
10
Wisselt 25% HP van de gebruiker in om een vervanger te creëren die aanvallen opvangt.
TM91
Flash Cannon
8010010
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TM94
Surf
9010015
Raakt Pokémon die onderwater zijn voor dubbele schade.
TM97
Dark Pulse
8010015
Heeft 20% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
TM98
Waterfall
8010015
Heeft 20% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
TM100
Confide
20
Verlaagt de Sp. Atk van het doelwit met 1 niveau.

Ei-aanvallen

Broed
Aqua Jet
4010020
Raakt vóór het doelwit.
Broed
Crabhammer
1009010
Raakt vaker met een critical hit.
Broed
Endure
10
Weerstaat deze beurt alle aanvallen met minstens 1 HP. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
Broed
Entrainment
10015
Verandert de Ability van het doelwit in de Ability van de gebruiker.
Broed
Helping Hand
20
Verhoogt de kracht van aanvallen van andere Pokémon naast de gebruiker met 50% voor deze beurt.

Move Tutor-aanvallen

Battle Tree
Dragon Pulse
8510010
Battle Tree
Liquidation
8510010
Heeft 10% kans om de Defense van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Big Wave Beach
Helping Hand
20
Verhoogt de kracht van aanvallen van andere Pokémon naast de gebruiker met 50% voor deze beurt.
Big Wave Beach
Snore
5010015
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Heahea Beach
Bounce
85855
Ontwijkt de eerste beurt aanvallen, en valt de beurt erna aan. Heeft 30% kans om het doelwit te verlammen.
Heahea Beach
Iron Tail
1007515
Heeft 30% kans om de Defense van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Heahea Beach
Water Pulse
6010020
Heeft 20% kans om het doelwit te verwarren.
Ula'ula Beach
Aqua Tail
909010
Ula'ula Beach
Icy Wind
559515
Verlaagt de Speed van het doelwit met 1 niveau.
Ula'ula Beach
Laser Focus
30
De volgende aanval van de gebruiker is gegarandeerd een critical hit.

Aanvallen van vorige generaties

Cut
509530
Dive
8010010
Ontwijkt de eerste beurt aanvallen, en valt de beurt erna aan.
Secret Power
7010020
Heeft 30% kans op een neveneffect, afhankelijk van het terrein van het gevecht.