Physical Special Status Physical/Special
Pokédex:
Ga naar:

#739

Crabrawler

Introductie:Pokémon Sun & Moon
Soort:Boxing Pokémon
Type:
HP
47
Attack
82
Defense
57
Sp. Atk
42
Sp. Def
47
Speed
63
Eigroepen:Water 3
Nummer:#739 (National Pokédex)
#021 (Akala Pokédex)
#071 (Alola Pokédex)
#071 (Melemele Pokédex)
#024 (Poni Pokédex)
#030 (Ula'ula Pokédex)

Abilities

Hyper Cutter
Andere Pokémon kunnen de Attack van deze Pokémon niet verlagen.
Iron Fist
Verhoogt de kracht van eigen vuistslagaanvallen met 20%.
Anger Point
(Verborgen Ability)
Verhoogt Attack tot het maximum bij het ontvangen van een critical hit.

Evoluties

Train een Crabrawler op Mount Lanikala.

Level-up aanvallen

Level
1
Bubble
4010030
Heeft 10% kans om de Speed van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Level
5
Rock Smash
4010015
Heeft 50% kans om de Defense van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Level
9
Leer
10030
Verlaagt de Defense van het doelwit met 1 niveau.
Level
13
Pursuit
4010020
Raakt een doelwit dat wil wisselen voordat die wisselt, voor dubbele schade.
Level
17
Bubble Beam
6510020
Heeft 10% kans om de Speed van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Level
22
Power-Up Punch
4010020
Verhoogt de Attack van de gebruiker met 1 niveau.
Level
25
Dizzy Punch
7010010
Heeft 20% kans om het doelwit te verwarren.
Level
29
Payback
5010010
Kracht verdubbelt als de gebruiker na het doelwit aanvalt.
Level
33
Reversal
10015
Doet meer schade des te minder HP de gebruiker heeft.
Level
37
Crabhammer
1009010
Raakt vaker met een critical hit.
Level
42
Iron Defense
15
Verhoogt de Defense van de gebruiker met 2 niveaus.
Level
45
Dynamic Punch
100505
Verwart het doelwit.
Level
49
Close Combat
1201005
Verlaagt de Defense en Sp. Def van de gebruiker met 1 niveau.

TM-aanvallen

TM01
Work Up
30
Verhoogt de Attack en Sp. Atk van de gebruiker met 1 niveau.
TM06
Toxic
9010
Vergiftigt het doelwit ernstig. Raakt altijd als de gebruiker Poison-type is.
TM08
Bulk Up
20
Verhoogt de Attack en Defense van de gebruiker met 1 niveau.
TM10
Hidden Power
6010015
Het type van deze aanval verschilt per gebruiker.
TM11
Sunny Day
5
Wekt sterk zonlicht op dat 5 beurten duurt.
TM17
Protect
10
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM18
Rain Dance
5
Wekt een regenbui op die 5 beurten duurt.
TM21
Frustration
10020
Doet meer schade des te minder bevriend de gebruiker is met zijn Trainer.
TM26
Earthquake
10010010
Raakt Pokémon die ondergronds zijn voor dubbele schade.
TM27
Return
10020
Doet meer schade des te meer bevriend de gebruiker is met zijn Trainer.
TM31
Brick Break
7510015
Verwijdert barrières van het doelwit, zoals Light Screen en Reflect.
TM32
Double Team
15
Verhoogt de behendigheid van de gebruiker met 1 niveau.
TM39
Rock Tomb
609515
Verlaagt de Speed van het doelwit met 1 niveau.
TM42
Facade
7010020
Kracht verdubbelt als de gebruiker vergiftigd, verlamd of verbrand is.
TM44
Rest
10
Geneest alle HP van de gebruiker en laat die in slaap vallen voor 3 beurten.
TM45
Attract
10015
Laat het doelwit verliefd worden als die van het andere geslacht is als de gebruiker.
TM46
Thief
6010025
Steelt het voorwerp van het doelwit als de gebruiker er geen vast heeft.
TM48
Round
6010015
Kracht verdubbelt als een teamgenoot deze aanval dezelfde beurt ook gebruikte; raakt dan meteen erna.
TM52
Focus Blast
120705
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TM55
Scald
8010015
Heeft 30% kans om het doelwit te verbranden en ontdooit een bevroren doelwit. Ontdooit ook de gebruiker als die bevroren is.
TM56
Fling
10010
Verbruikt het voorwerp van de gebruiker. De kracht van deze aanval hangt af van welk voorwerp.
TM59
Brutal Swing
6010020
TM66
Payback
5010010
Kracht verdubbelt als de gebruiker na het doelwit aanvalt.
TM71
Stone Edge
100805
Raakt vaker met een critical hit.
TM78
Bulldoze
6010020
Verlaagt de Speed van het doelwit met 1 niveau.
TM79
Frost Breath
609010
Raakt altijd met een critical hit.
TM80
Rock Slide
759010
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
TM87
Swagger
8515
Verwart het doelwit, maar verhoogt diens Attack met 2 niveaus.
TM88
Sleep Talk
10
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Voert een willekeurige andere aanval van de gebruiker uit.
TM90
Substitute
10
Wisselt 25% HP van de gebruiker in om een vervanger te creëren die aanvallen opvangt.
TM100
Confide
20
Verlaagt de Sp. Atk van het doelwit met 1 niveau.

Ei-aanvallen

Broed
Amnesia
20
Verhoogt de Sp. Def van de gebruiker met 2 niveaus.
Broed
Endeavor
1005
Maakt de HP van het doelwit gelijk aan die van de gebruiker, indien de gebruiker minder HP heeft.
Broed
Superpower
1201005
Verlaagt de Attack en Defense van de gebruiker met 1 niveau.
Broed
Wide Guard
10
Blokkeert deze beurt, voor het hele team, alle aanvallen die meerdere Pokémon raken.

Move Tutor-aanvallen

Battle Tree
Drain Punch
7510010
Geneest de gebruiker voor 50% van de toegebrachte schade.
Battle Tree
Dual Chop
409015
Raakt 2 keer.
Battle Tree
Superpower
1201005
Verlaagt de Attack en Defense van de gebruiker met 1 niveau.
Big Wave Beach
Snore
5010015
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Heahea Beach
Iron Defense
15
Verhoogt de Defense van de gebruiker met 2 niveaus.
Ula'ula Beach
Endeavor
1005
Maakt de HP van het doelwit gelijk aan die van de gebruiker, indien de gebruiker minder HP heeft.
Ula'ula Beach
Focus Punch
15010020
Raakt na het doelwit, en alleen als de gebruiker in dezelfde beurt niet aangevallen werd.
Ula'ula Beach
Ice Punch
7510015
Heeft 10% kans om het doelwit te bevriezen.
Ula'ula Beach
Iron Head
8010015
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Ula'ula Beach
Thunder Punch
7510015
Heeft 10% kans om het doelwit te verlammen.
Ula'ula Beach
Zen Headbutt
809015
Heeft 20% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.