Physical Special Status Physical/Special
Pokédex:
Ga naar:

#615

Cryogonal

Introductie:Pokémon Black & White
Soort:Crystallizing Pokémon
Type:
HP
80
Attack
50
Defense
50
Sp. Atk
95
Sp. Def
135
Speed
105
Eigroepen:Mineral
Nummer:#615 (National Pokédex)

Abilities

Levitate
Negeert Ground-type aanvallen, Spikes en Arena Trap.

Level-up aanvallen

Level
1
Bind
158520
Het doelwit ontvangt 4 tot 5 beurten lang iedere beurt 12,5% schade, en kan zolang niet wisselen.
Level
1
Ice Shard
4010030
Raakt vóór het doelwit.
Level
1
Night Slash
7010015
Raakt vaker met een critical hit.
Level
1
Rapid Spin
2010040
Verwijdert alle valstrikken en hindernissen die het team van de gebruiker treffen.
Level
1
Sharpen
30
Verhoogt de Attack van de gebruiker met 1 niveau.
Level
1
Sheer Cold
5
Schakelt een doelwit van een lager level in één klap uit. Heeft een lagere kans om te raken als de gebruiker geen Ice-type is.
Level
5
Icy Wind
559515
Verlaagt de Speed van het doelwit met 1 niveau.
Level
9
Haze
30
Maakt de aangepaste statistieken van alle Pokémon op het veld ongedaan.
Level
9
Mist
30
Tegenstanders kunnen 5 beurten lang de statistieken van het hele team niet veranderen.
Level
13
Aurora Beam
6510020
Heeft 10% kans om de Attack van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Level
17
Acid Armor
20
Verhoogt de Defense van de gebruiker met 2 niveaus.
Level
21
Ancient Power
601005
Heeft 10% kans om de Attack, Defense, Sp. Atk, Sp. Def en Speed van de gebruiker te verhogen met 1 niveau.
Level
25
Ice Beam
9010010
Heeft 10% kans om het doelwit te bevriezen.
Level
29
Light Screen
30
Halveert 5 beurten lang schade van speciale aanvallen tegen het hele team.
Level
33
Reflect
20
Halveert 5 beurten lang schade van fysieke aanvallen tegen het hele team.
Level
37
Slash
7010020
Raakt vaker met een critical hit.
Level
41
Confuse Ray
10010
Verwart het doelwit. Raakt ook Normal-type Pokémon.
Level
45
Recover
10
Geneest 50% HP van de gebruiker.
Level
49
Freeze-Dry
7010020
Is altijd super-effectief tegen Water-type Pokémon. Heeft 10% kans om het doelwit te bevriezen.
Level
50
Solar Beam
12010010
Doet de eerste beurt niets, en valt aan op de beurt erna.
Level
53
Night Slash
7010015
Raakt vaker met een critical hit.
Level
57
Sheer Cold
5
Schakelt een doelwit van een lager level in één klap uit. Heeft een lagere kans om te raken als de gebruiker geen Ice-type is.

TM-aanvallen

TM06
Toxic
9010
Vergiftigt het doelwit ernstig. Raakt altijd als de gebruiker Poison-type is.
TM07
Hail
10
Wekt een hagelstorm op die 5 beurten duurt.
TM10
Hidden Power
6010015
Het type van deze aanval verschilt per gebruiker.
TM13
Ice Beam
9010010
Heeft 10% kans om het doelwit te bevriezen.
TM14
Blizzard
110705
Raakt altijd in een hagelstorm. Heeft 10% kans om het doelwit te bevriezen.
TM15
Hyper Beam
150905
De gebruiker kan de volgende beurt niets doen als deze aanval raakt.
TM16
Light Screen
30
Halveert 5 beurten lang schade van speciale aanvallen tegen het hele team.
TM17
Protect
10
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM18
Rain Dance
5
Wekt een regenbui op die 5 beurten duurt.
TM21
Frustration
10020
Doet meer schade des te minder bevriend de gebruiker is met zijn Trainer.
TM22
Solar Beam
12010010
Doet de eerste beurt niets, en valt aan op de beurt erna.
TM27
Return
10020
Doet meer schade des te meer bevriend de gebruiker is met zijn Trainer.
TM32
Double Team
15
Verhoogt de behendigheid van de gebruiker met 1 niveau.
TM33
Reflect
20
Halveert 5 beurten lang schade van fysieke aanvallen tegen het hele team.
TM42
Facade
7010020
Kracht verdubbelt als de gebruiker vergiftigd, verlamd of verbrand is.
TM44
Rest
10
Geneest alle HP van de gebruiker en laat die in slaap vallen voor 3 beurten.
TM45
Attract
10015
Laat het doelwit verliefd worden als die van het andere geslacht is als de gebruiker.
TM48
Round
6010015
Kracht verdubbelt als een teamgenoot deze aanval dezelfde beurt ook gebruikte; raakt dan meteen erna.
TM62
Acrobatics
5510015
Kracht verdubbelt als de gebruiker geen voorwerp vast heeft.
TM64
Explosion
2501005
De gebruiker valt flauw.
TM70
Aurora Veil
20
Halveert 5 beurten lang schade van alle aanvallen tegen het hele team, maar werkt alleen in een hagelstorm.
TM79
Frost Breath
609010
Raakt altijd met een critical hit.
TM84
Poison Jab
8010020
Heeft 30% kans om het doelwit te vergiftigen.
TM87
Swagger
8515
Verwart het doelwit, maar verhoogt diens Attack met 2 niveaus.
TM88
Sleep Talk
10
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Voert een willekeurige andere aanval van de gebruiker uit.
TM90
Substitute
10
Wisselt 25% HP van de gebruiker in om een vervanger te creëren die aanvallen opvangt.
TM91
Flash Cannon
8010010
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TM100
Confide
20
Verlaagt de Sp. Atk van het doelwit met 1 niveau.

Move Tutor-aanvallen

Battle Tree
Knock Off
6510020
Verwijdert het voorwerp van het doelwit.
Big Wave Beach
Bind
158520
Het doelwit ontvangt 4 tot 5 beurten lang iedere beurt 12,5% schade, en kan zolang niet wisselen.
Big Wave Beach
Defog
15
Verlaagt de behendigheid van het doelwit met 1 niveau en verwijdert diens barrières, zoals Light Screen en Reflect.
Big Wave Beach
Snore
5010015
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Heahea Beach
Iron Defense
15
Verhoogt de Defense van de gebruiker met 2 niveaus.
Heahea Beach
Signal Beam
7510015
Heeft 10% kans om het doelwit te verlammen.
Heahea Beach
Water Pulse
6010020
Heeft 20% kans om het doelwit te verwarren.
Ula'ula Beach
Icy Wind
559515
Verlaagt de Speed van het doelwit met 1 niveau.
Ula'ula Beach
Laser Focus
30
De volgende aanval van de gebruiker is gegarandeerd een critical hit.
Ula'ula Beach
Magic Coat
15
Kaatst statuseffecten door aanvallen van de tegenstander terug naar de tegenstander.

Aanvallen van vorige generaties

Secret Power
7010020
Heeft 30% kans op een neveneffect, afhankelijk van het terrein van het gevecht.