Physical Special Status Physical/Special
Pokédex:
Ga naar:

#083

Farfetch'd

Introductie:Pokémon Red & Blue
Soort:Wild Duck Pokémon
Type:
HP
52
Attack
90
Defense
55
Sp. Atk
58
Sp. Def
62
Speed
60
Eigroepen:Field, Flying
Nummer:#083 (National Pokédex)

Abilities

Keen Eye
Andere Pokémon kunnen de nauwkeurigheid van deze Pokémon niet verlagen. Eigen aanvallen negeren de behendigheid van de tegenstander.
Wilde Pokémon met lager Level verschijnen minder vaak.
Inner Focus
Deze Pokémon kan niet 'flinchen'.
Defiant
(Verborgen Ability)
Verhoogt de Attack van deze Pokémon met 2 niveaus als zijn statistieken verlaagd worden door een tegenstander.

Level-up aanvallen

Level
1
Brave Bird
12010015
Brengt 25% van de schade toe aan de gebruiker.
Level
1
Fury Cutter
409520
Kracht verdubbelt iedere beurt als deze aanval keer op keer wordt uitgevoerd, tot 160.
Level
1
Leer
10030
Verlaagt de Defense van het doelwit met 1 niveau.
Level
1
Peck
3510035
Level
1
Poison Jab
8010020
Heeft 30% kans om het doelwit te vergiftigen.
Level
1
Sand Attack
10015
Verlaagt de nauwkeurigheid van het doelwit met 1 niveau.
Level
7
Fury Attack
158520
Raakt 2 tot 5 keer.
Level
9
Aerial Ace
6020
Raakt altijd.
Level
13
Knock Off
6510020
Verwijdert het voorwerp van het doelwit.
Level
19
Slash
7010020
Raakt vaker met een critical hit.
Level
21
Air Cutter
609525
Raakt vaker met een critical hit.
Level
25
Swords Dance
20
Verhoogt de Attack van de gebruiker met 2 niveaus.
Level
31
Agility
30
Verhoogt de Speed van de gebruiker met 2 niveaus.
Level
33
Night Slash
7010015
Raakt vaker met een critical hit.
Level
37
Acrobatics
5510015
Kracht verdubbelt als de gebruiker geen voorwerp vast heeft.
Level
43
Feint
3010010
Neutraliseert blokkades van het doelwit, zoals Protect en Detect.
Level
45
False Swipe
4010040
Laat het doelwit minimaal 1 HP overhouden.
Level
49
Air Slash
759515
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Level
55
Brave Bird
12010015
Brengt 25% van de schade toe aan de gebruiker.

TM-aanvallen

TM01
Work Up
30
Verhoogt de Attack en Sp. Atk van de gebruiker met 1 niveau.
TM06
Toxic
9010
Vergiftigt het doelwit ernstig. Raakt altijd als de gebruiker Poison-type is.
TM10
Hidden Power
6010015
Het type van deze aanval verschilt per gebruiker.
TM11
Sunny Day
5
Wekt sterk zonlicht op dat 5 beurten duurt.
TM17
Protect
10
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM19
Roost
10
Geneest 50% HP van de gebruiker. De gebruiker verliest zijn Flying-type voor de rest van de beurt.
TM21
Frustration
10020
Doet meer schade des te minder bevriend de gebruiker is met zijn Trainer.
TM27
Return
10020
Doet meer schade des te meer bevriend de gebruiker is met zijn Trainer.
TM32
Double Team
15
Verhoogt de behendigheid van de gebruiker met 1 niveau.
TM40
Aerial Ace
6020
Raakt altijd.
TM42
Facade
7010020
Kracht verdubbelt als de gebruiker vergiftigd, verlamd of verbrand is.
TM44
Rest
10
Geneest alle HP van de gebruiker en laat die in slaap vallen voor 3 beurten.
TM45
Attract
10015
Laat het doelwit verliefd worden als die van het andere geslacht is als de gebruiker.
TM46
Thief
6010025
Steelt het voorwerp van het doelwit als de gebruiker er geen vast heeft.
TM48
Round
6010015
Kracht verdubbelt als een teamgenoot deze aanval dezelfde beurt ook gebruikte; raakt dan meteen erna.
TM51
Steel Wing
709025
Heeft 10% kans om de Defense van de gebruiker te verhogen met 1 niveau.
TM54
False Swipe
4010040
Laat het doelwit minimaal 1 HP overhouden.
TM59
Brutal Swing
6010020
TM62
Acrobatics
5510015
Kracht verdubbelt als de gebruiker geen voorwerp vast heeft.
TM75
Swords Dance
20
Verhoogt de Attack van de gebruiker met 2 niveaus.
TM76
Fly
909515
Ontwijkt de eerste beurt aanvallen, en valt de beurt erna aan.
TM77
Psych Up
10
Kopieert de aangepaste statistieken van het doelwit
TM84
Poison Jab
8010020
Heeft 30% kans om het doelwit te vergiftigen.
TM87
Swagger
8515
Verwart het doelwit, maar verhoogt diens Attack met 2 niveaus.
TM88
Sleep Talk
10
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Voert een willekeurige andere aanval van de gebruiker uit.
TM89
U-turn
7010020
Wisselt de gebruiker.
TM90
Substitute
10
Wisselt 25% HP van de gebruiker in om een vervanger te creëren die aanvallen opvangt.
TM100
Confide
20
Verlaagt de Sp. Atk van het doelwit met 1 niveau.

Ei-aanvallen

Broed
Covet
6010025
Steelt het voorwerp van het doelwit als de gebruiker er geen vast heeft.
Broed
Curse
10
Als Ghost-type: gebruiker verliest 50% HP waarna doelwit iedere beurt 25% HP verliest. Als niet-Ghost-type: verhoogt Attack en Defense en verlaagt Speed gebruiker met 1 niveau.
Broed
Feather Dance
10015
Verlaagt de Attack van het doelwit met 2 niveaus.
Broed
Final Gambit
1005
De gebruiker valt flauw. Doet schade gelijk aan de HP dat de gebruiker nog had.
Broed
First Impression
9010010
Raakt vóór het doelwit, maar werkt alleen op de eerste beurt van de gebruiker.
Broed
Flail
10015
Doet meer schade des te minder HP de gebruiker heeft.
Broed
Foresight
10040
Neutraliseert de behendigheid van het doelwit en maakt deze vatbaar voor Normal-type en Fighting-type aanvallen.
Broed
Gust
4010035
Raakt Pokémon die hoog in de lucht zijn voor dubbele schade.
Broed
Leaf Blade
9010015
Raakt vaker met een critical hit.
Broed
Mirror Move
20
Voert de laatst gebruikte aanval van het doelwit uit.
Broed
Mud-Slap
2010010
Verlaagt de nauwkeurigheid van het doelwit met 2 niveaus.
Broed
Night Slash
7010015
Raakt vaker met een critical hit.
Broed
Quick Attack
4010030
Raakt vóór het doelwit.
Broed
Revenge
6010010
Raakt na het doelwit. Kracht verdubbelt als de gebruiker deze beurt aangevallen is.
Broed
Roost
10
Geneest 50% HP van de gebruiker. De gebruiker verliest zijn Flying-type voor de rest van de beurt.
Broed
Simple Beam
10015
Verandert de Ability van het doelwit in Simple.
Broed
Steel Wing
709025
Heeft 10% kans om de Defense van de gebruiker te verhogen met 1 niveau.
Broed
Trump Card
5
Raakt altijd. Doet meer schade des te minder PP over is voor deze aanval.

Move Tutor-aanvallen

Battle Tree
Heat Wave
959010
Heeft 10% kans om het doelwit te verbranden.
Battle Tree
Knock Off
6510020
Verwijdert het voorwerp van het doelwit.
Battle Tree
Sky Attack
140905
Doet de eerste beurt niks, en valt aan op de beurt erna. Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Battle Tree
Throat Chop
8010015
Het doelwit kan 2 beurten geen geluidsaanvallen gebruiken.
Big Wave Beach
Covet
6010025
Steelt het voorwerp van het doelwit als de gebruiker er geen vast heeft.
Big Wave Beach
Defog
15
Verlaagt de behendigheid van het doelwit met 1 niveau en verwijdert diens barrières, zoals Light Screen en Reflect.
Big Wave Beach
Helping Hand
20
Verhoogt de kracht van aanvallen van andere Pokémon naast de gebruiker met 50% voor deze beurt.
Big Wave Beach
Last Resort
1401005
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker al zijn andere aanvallen al heeft gebruikt.
Big Wave Beach
Snore
5010015
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Big Wave Beach
Uproar
9010010
Maakt alle slapende Pokémon wakker en valt 2 tot 5 beurten achter elkaar aan, waarbij Pokémon niet in slaap kunnen vallen.
Heahea Beach
Iron Tail
1007515
Heeft 30% kans om de Defense van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Ula'ula Beach
Laser Focus
30
De volgende aanval van de gebruiker is gegarandeerd een critical hit.
Ula'ula Beach
Tailwind
15
Verdubbelt 4 beurten lang de Speed van het hele team.

Aanvallen uit eerdere games

Cut
509530
Retaliate
701005
Kracht verdubbelt als een teamgenoot de vorige beurt uitgeschakeld werd.
Secret Power
7010020
Heeft 30% kans op een neveneffect, afhankelijk van het terrein van het gevecht.
Pluck
6010020
Gebruikt de Berry van het doelwit als deze er een vast heeft.
Captivate
10020
Verlaagt de Sp. Atk van het doelwit met 2 niveaus als die van het andere geslacht is als de gebruiker.
Endure
10
Weerstaat deze beurt alle aanvallen met minstens 1 HP. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
Headbutt
7010015
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Natural Gift
10015
Verbruikt een Berry van de gebruiker. De kracht en het type van deze aanval hangen af van welke Berry.
Ominous Wind
601005
Heeft 10% kans om de Attack, Defense, Sp. Atk, Sp. Def en Speed van de gebruiker te verhogen met 1 niveau.
Swift
6020
Raakt altijd.
Twister
4010020
Heeft 20% kans om het doelwit te laten 'flinchen'. Raakt Pokémon die hoog in de lucht zijn voor dubbele schade.
Body Slam
8510015
Heeft 30% kans om het doelwit te verlammen.
Double-Edge
12010015
Brengt 25% van de schade toe aan de gebruiker.
Mimic
10010
Kopieert tijdelijk de laatst gebruikte aanval van het doelwit.
Detect
5
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
Bide
10
Absorbeert 2 beurten lang schade, en brengt dan het dubbele ervan toe aan laatste Pokémon die de gebruiker raakte.
Rage
2010020
Verhoogt de Attack van de gebruiker met 1 niveau als hij direct na deze aanval geraakt wordt.
Razor Wind
8010010
Doet de eerste beurt niets, en valt aan op de beurt erna. Raakt vaker met een critical hit.
Reflect
20
Halveert 5 beurten lang schade van fysieke aanvallen tegen het hele team.
Skull Bash
13010010
Verhoogt de Defense van de gebruiker met 1 niveau op de eerste beurt, en valt aan op de beurt erna.
Take Down
908520
Brengt 25% van de schade toe aan de gebruiker.
Whirlwind
20
Forceert het doelwit te wisselen naar een willekeurige andere Pokémon.