Physical Special Status Physical/Special
Pokédex:
Ga naar:

#611

Fraxure

Introductie:Pokémon Black & White
Soort:Axe Jaw Pokémon
Type:
HP
66
Attack
117
Defense
70
Sp. Atk
40
Sp. Def
50
Speed
67
Eigroepen:Dragon, Monster
Nummer:#611 (National Pokédex)

Abilities

Rivalry
Eigen aanvallen doen 25% meer schade tegen hetzelfde geslacht, maar 25% minder tegen het andere geslacht.
Mold Breaker
Negeert Abilities van tegenstanders die aanvallen van deze Pokémon verhinderen.
Unnerve
(Verborgen Ability)
Tegenstanders kunnen geen Berries gebruiken.

Evoluties

Train een Axew naar Lv. 38.
Train een Fraxure naar Lv. 48.

Level-up aanvallen

Level
1
Assurance
6010010
Kracht verdubbelt als het doelwit dezelfde beurt schade ontving.
Level
1
Dragon Rage
10010
Doet altijd 40 HP schade.
Level
1
Leer
10030
Verlaagt de Defense van het doelwit met 1 niveau.
Level
1
Scratch
4010035
Level
4
Leer
10030
Verlaagt de Defense van het doelwit met 1 niveau.
Level
7
Assurance
6010010
Kracht verdubbelt als het doelwit dezelfde beurt schade ontving.
Level
10
Dragon Rage
10010
Doet altijd 40 HP schade.
Level
13
Dual Chop
409015
Raakt 2 keer.
Level
16
Scary Face
10010
Verlaagt de Speed van het doelwit met 2 niveaus.
Level
20
Slash
7010020
Raakt vaker met een critical hit.
Level
24
False Swipe
4010040
Laat het doelwit minimaal 1 HP overhouden.
Level
28
Dragon Claw
8010015
Level
32
Dragon Dance
20
Verhoogt de Attack en Speed van de gebruiker met 1 niveau.
Level
36
Taunt
10020
Het doelwit kan 3 beurten lang geen Status-aanvallen gebruiken.
Level
42
Dragon Pulse
8510010
Level
48
Swords Dance
20
Verhoogt de Attack van de gebruiker met 2 niveaus.
Level
54
Guillotine
5
Schakelt een doelwit van een lager level in één klap uit.
Level
60
Outrage
12010010
Valt 2 tot 3 beurten achter elkaar aan, en verwart daarna de gebruiker.
Level
66
Giga Impact
150905
De gebruiker kan de volgende beurt niets doen als deze aanval raakt.

TM-aanvallen

TM02
Dragon Claw
8010015
TM05
Roar
20
Forceert het doelwit te wisselen naar een willekeurige andere Pokémon.
TM06
Toxic
9010
Vergiftigt het doelwit ernstig. Raakt altijd als de gebruiker Poison-type is.
TM10
Hidden Power
6010015
Het type van deze aanval verschilt per gebruiker.
TM11
Sunny Day
5
Wekt sterk zonlicht op dat 5 beurten duurt.
TM12
Taunt
10020
Het doelwit kan 3 beurten lang geen Status-aanvallen gebruiken.
TM17
Protect
10
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM18
Rain Dance
5
Wekt een regenbui op die 5 beurten duurt.
TM21
Frustration
10020
Doet meer schade des te minder bevriend de gebruiker is met zijn Trainer.
TM27
Return
10020
Doet meer schade des te meer bevriend de gebruiker is met zijn Trainer.
TM32
Double Team
15
Verhoogt de behendigheid van de gebruiker met 1 niveau.
TM39
Rock Tomb
609515
Verlaagt de Speed van het doelwit met 1 niveau.
TM40
Aerial Ace
6020
Raakt altijd.
TM42
Facade
7010020
Kracht verdubbelt als de gebruiker vergiftigd, verlamd of verbrand is.
TM44
Rest
10
Geneest alle HP van de gebruiker en laat die in slaap vallen voor 3 beurten.
TM45
Attract
10015
Laat het doelwit verliefd worden als die van het andere geslacht is als de gebruiker.
TM48
Round
6010015
Kracht verdubbelt als een teamgenoot deze aanval dezelfde beurt ook gebruikte; raakt dan meteen erna.
TM54
False Swipe
4010040
Laat het doelwit minimaal 1 HP overhouden.
TM56
Fling
10010
Verbruikt het voorwerp van de gebruiker. De kracht van deze aanval hangt af van welk voorwerp.
TM65
Shadow Claw
7010015
Raakt vaker met een critical hit.
TM66
Payback
5010010
Kracht verdubbelt als de gebruiker na het doelwit aanvalt.
TM68
Giga Impact
150905
De gebruiker kan de volgende beurt niets doen als deze aanval raakt.
TM75
Swords Dance
20
Verhoogt de Attack van de gebruiker met 2 niveaus.
TM81
X-Scissor
8010015
TM82
Dragon Tail
609010
Forceert het doelwit te wisselen naar de volgende Pokémon.
TM84
Poison Jab
8010020
Heeft 30% kans om het doelwit te vergiftigen.
TM87
Swagger
8515
Verwart het doelwit, maar verhoogt diens Attack met 2 niveaus.
TM88
Sleep Talk
10
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Voert een willekeurige andere aanval van de gebruiker uit.
TM90
Substitute
10
Wisselt 25% HP van de gebruiker in om een vervanger te creëren die aanvallen opvangt.
TM100
Confide
20
Verlaagt de Sp. Atk van het doelwit met 1 niveau.

Ei-aanvallen

Broed
Counter
10020
Doet 2× de schade van de laatste fysieke aanval die de gebruiker deze beurt ontvangt.
Broed
Dragon Pulse
8510010
Broed
Endeavor
1005
Maakt de HP van het doelwit gelijk aan die van de gebruiker, indien de gebruiker minder HP heeft.
Broed
Endure
10
Weerstaat deze beurt alle aanvallen met minstens 1 HP. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
Broed
Focus Energy
30
Verhoogt de kans op critical hits van de gebruiker met 2 niveaus.
Broed
Harden
30
Verhoogt de Defense van de gebruiker met 1 niveau.
Broed
Iron Tail
1007515
Heeft 30% kans om de Defense van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Broed
Night Slash
7010015
Raakt vaker met een critical hit.
Broed
Razor Wind
8010010
Doet de eerste beurt niets, en valt aan op de beurt erna. Raakt vaker met een critical hit.
Broed
Reversal
10015
Doet meer schade des te minder HP de gebruiker heeft.

Move Tutor-aanvallen

Battle Tree
Dragon Pulse
8510010
Battle Tree
Dual Chop
409015
Raakt 2 keer.
Battle Tree
Outrage
12010010
Valt 2 tot 3 beurten achter elkaar aan, en verwart daarna de gebruiker.
Battle Tree
Stomping Tantrum
7510010
Kracht verdubbelt als de vorige aanval van de gebruiker mislukte.
Battle Tree
Superpower
1201005
Verlaagt de Attack en Defense van de gebruiker met 1 niveau.
Big Wave Beach
Low Kick
10020
Doet meer schade des te zwaarder het doelwit is.
Big Wave Beach
Shock Wave
6020
Raakt altijd.
Big Wave Beach
Snore
5010015
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Heahea Beach
Iron Tail
1007515
Heeft 30% kans om de Defense van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Seafolk Village
Draco Meteor
130905
Verlaagt de Sp. Atk van de gebruiker met 2 niveaus.
Ula'ula Beach
Aqua Tail
909010
Ula'ula Beach
Endeavor
1005
Maakt de HP van het doelwit gelijk aan die van de gebruiker, indien de gebruiker minder HP heeft.

Aanvallen van vorige generaties

Cut
509530
Dig
8010010
Ontwijkt de eerste beurt aanvallen, en valt de beurt erna aan.
Hone Claws
15
Verhoogt de Attack en nauwkeurigheid van de gebruiker met 1 niveau.
Incinerate
6010015
Verwijdert de Berry of Gem van het doelwit.
Rock Smash
4010015
Heeft 50% kans om de Defense van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Secret Power
7010020
Heeft 30% kans op een neveneffect, afhankelijk van het terrein van het gevecht.
Strength
8010015