Physical Special Status Physical/Special
Pokédex:
Ga naar:

#088

Grimer

Introductie:Pokémon Red & Blue
Soort:Sludge Pokémon
Type:
HP
80
Attack
80
Defense
50
Sp. Atk
40
Sp. Def
50
Speed
25
Eigroepen:Amorphous
Nummer:#088 (National Pokédex)
#057 (Alola Pokédex)
#057 (Melemele Pokédex)
#028 (Ula'ula Pokédex)

Abilities

Stench
Eigen aanvallen hebben 10% kans om te 'flinchen'.
Wilde Pokémon verschijnen minder vaak.
Sticky Hold
Tegenstanders kunnen het voorwerp van deze Pokémon niet verwijderen, tenzij hij uitgeschakeld wordt.
Bij het vissen krijg je vaker beet.
Poison Touch
(Verborgen Ability)
Als deze Pokémon fysiek contact maakt, is er 30% kans dat de tegenstander vergiftigd wordt.

Vormen

Basisvorm van Grimer.
Regionale vorm van Grimer in de Alola-regio.

Evoluties

Broed een evolutie van Grimer die een Everstone vasthoudt.
Train een Grimer naar Lv. 38.

Level-up aanvallen

Level
1
Poison Gas
9040
Vergiftigt het doelwit.
Level
1
Pound
4010035
Level
4
Harden
30
Verhoogt de Defense van de gebruiker met 1 niveau.
Level
7
Mud-Slap
2010010
Verlaagt de nauwkeurigheid van het doelwit met 2 niveaus.
Level
12
Disable
10020
Maakt de laatst gebruikte aanval van het doelwit 4 beurten onbruikbaar.
Level
15
Sludge
6510020
Heeft 30% kans om het doelwit te vergiftigen.
Level
18
Mud Bomb
658510
Heeft 30% kans om de nauwkeurigheid van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Level
21
Minimize
10
Verhoogt de behendigheid van de gebruiker met 2 niveaus.
Level
26
Fling
10010
Verbruikt het voorwerp van de gebruiker. De kracht van deze aanval hangt af van welk voorwerp.
Level
29
Sludge Bomb
9010010
Heeft 30% kans om het doelwit te vergiftigen.
Level
32
Sludge Wave
9510010
Heeft 10% kans om het doelwit te vergiftigen.
Level
37
Screech
8540
Verlaagt de Defense van het doelwit met 2 niveaus.
Level
40
Gunk Shot
120805
Heeft 30% kans om het doelwit te vergiftigen.
Level
43
Acid Armor
20
Verhoogt de Defense van de gebruiker met 2 niveaus.
Level
46
Belch
1209010
Verbruikt een Berry van de gebruiker.
Level
48
Memento
10010
De gebruiker valt flauw. Verlaagt de Attack en Sp. Atk van het doelwit met 2 niveaus.

TM-aanvallen

TM06
Toxic
9010
Vergiftigt het doelwit ernstig. Raakt altijd als de gebruiker Poison-type is.
TM09
Venoshock
6510010
Kracht verdubbelt als het doelwit vergiftigd is.
TM10
Hidden Power
6010015
Het type van deze aanval verschilt per gebruiker.
TM11
Sunny Day
5
Wekt sterk zonlicht op dat 5 beurten duurt.
TM12
Taunt
10020
Het doelwit kan 3 beurten lang geen Status-aanvallen gebruiken.
TM17
Protect
10
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM18
Rain Dance
5
Wekt een regenbui op die 5 beurten duurt.
TM21
Frustration
10020
Doet meer schade des te minder bevriend de gebruiker is met zijn Trainer.
TM24
Thunderbolt
9010015
Heeft 10% kans om het doelwit te verlammen.
TM25
Thunder
1107010
Heeft 30% kans om het doelwit te verlammen. Raakt Pokémon die hoog in de lucht zijn.
TM27
Return
10020
Doet meer schade des te meer bevriend de gebruiker is met zijn Trainer.
TM30
Shadow Ball
8010015
Heeft 20% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TM32
Double Team
15
Verhoogt de behendigheid van de gebruiker met 1 niveau.
TM34
Sludge Wave
9510010
Heeft 10% kans om het doelwit te vergiftigen.
TM35
Flamethrower
9010015
Heeft 10% kans om het doelwit te verbranden.
TM36
Sludge Bomb
9010010
Heeft 30% kans om het doelwit te vergiftigen.
TM38
Fire Blast
110855
Heeft 10% kans om het doelwit te verbranden.
TM39
Rock Tomb
609515
Verlaagt de Speed van het doelwit met 1 niveau.
TM41
Torment
10015
Het doelwit kan niet meer twee beurten achter elkaar dezelfde aanval uitvoeren.
TM42
Facade
7010020
Kracht verdubbelt als de gebruiker vergiftigd, verlamd of verbrand is.
TM44
Rest
10
Geneest alle HP van de gebruiker en laat die in slaap vallen voor 3 beurten.
TM45
Attract
10015
Laat het doelwit verliefd worden als die van het andere geslacht is als de gebruiker.
TM46
Thief
6010025
Steelt het voorwerp van het doelwit als de gebruiker er geen vast heeft.
TM48
Round
6010015
Kracht verdubbelt als een teamgenoot deze aanval dezelfde beurt ook gebruikte; raakt dan meteen erna.
TM56
Fling
10010
Verbruikt het voorwerp van de gebruiker. De kracht van deze aanval hangt af van welk voorwerp.
TM64
Explosion
2501005
De gebruiker valt flauw.
TM66
Payback
5010010
Kracht verdubbelt als de gebruiker na het doelwit aanvalt.
TM80
Rock Slide
759010
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
TM83
Infestation
2010020
Het doelwit ontvangt 4 tot 5 beurten lang iedere beurt 12,5% schade, en kan zolang niet wisselen.
TM84
Poison Jab
8010020
Heeft 30% kans om het doelwit te vergiftigen.
TM87
Swagger
8515
Verwart het doelwit, maar verhoogt diens Attack met 2 niveaus.
TM88
Sleep Talk
10
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Voert een willekeurige andere aanval van de gebruiker uit.
TM90
Substitute
10
Wisselt 25% HP van de gebruiker in om een vervanger te creëren die aanvallen opvangt.
TM100
Confide
20
Verlaagt de Sp. Atk van het doelwit met 1 niveau.

Ei-aanvallen

Broed
Acid Spray
4010020
Verlaagt de Sp. Def van het doelwit met 2 niveaus.
Broed
Curse
10
Als Ghost-type: gebruiker verliest 50% HP waarna doelwit iedere beurt 25% HP verliest. Als niet-Ghost-type: verhoogt Attack en Defense en verlaagt Speed gebruiker met 1 niveau.
Broed
Haze
30
Maakt de aangepaste statistieken van alle Pokémon op het veld ongedaan.
Broed
Imprison
10010
Het doelwit kan geen aanvallen meer gebruiken die de gebruiker ook kent.
Broed
Lick
3010030
Heeft 30% kans om het doelwit te verlammen.
Broed
Mean Look
1005
Het doelwit kan niet meer wisselen.
Broed
Power-Up Punch
4010020
Verhoogt de Attack van de gebruiker met 1 niveau.
Broed
Scary Face
10010
Verlaagt de Speed van het doelwit met 2 niveaus.
Broed
Shadow Punch
6020
Raakt altijd.
Broed
Shadow Sneak
4010030
Raakt vóór het doelwit.
Broed
Spit Up
10010
Heeft een kracht van 100, 200 of 300, afhankelijk van hoe vaak Stockpile gebruikt is.
Broed
Stockpile
20
Verhoogt de Defense en Sp. Def van de gebruiker tijdelijk met 1 niveau, tot een maximum van 3, totdat Spit Up of Swallow gebruikt wordt.
Broed
Swallow
10
Geneest 25%, 50% of 100% HP van de gebruiker, afhankelijk van hoe vaak Stockpile gebruikt is.

Move Tutor-aanvallen

Battle Tree
Gunk Shot
120805
Heeft 30% kans om het doelwit te vergiftigen.
Big Wave Beach
Shock Wave
6020
Raakt altijd.
Big Wave Beach
Snore
5010015
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Heahea Beach
Fire Punch
7510015
Heeft 10% kans om het doelwit te verbranden.
Heahea Beach
Giga Drain
7510010
Geneest de gebruiker voor 50% van de toegebrachte schade.
Ula'ula Beach
Ice Punch
7510015
Heeft 10% kans om het doelwit totaal te bevriezen.
Ula'ula Beach
Pain Split
10020
Telt de HP van de gebruiker en het doelwit op, en verdeelt ze dan gelijk.
Ula'ula Beach
Thunder Punch
7510015
Heeft 10% kans om het doelwit te verlammen.

Aanvallen uit eerdere games

Dig
8010010
Ontwijkt de eerste beurt aanvallen, en valt de beurt erna aan.
Incinerate
6010015
Verwijdert de Berry of Gem van het doelwit.
Secret Power
7010020
Heeft 30% kans op een neveneffect, afhankelijk van het terrein van het gevecht.
Strength
8010015
Captivate
10020
Verlaagt de Sp. Atk van het doelwit met 2 niveaus als die van het andere geslacht is als de gebruiker.
Endure
10
Weerstaat deze beurt alle aanvallen met minstens 1 HP. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
Natural Gift
10015
Verbruikt een Berry van de gebruiker. De kracht en het type van deze aanval hangen af van welke Berry.
Body Slam
8510015
Heeft 30% kans om het doelwit te verlammen.
Dynamic Punch
100505
Verwart het doelwit.
Mimic
10010
Kopieert tijdelijk de laatst gebruikte aanval van het doelwit.
Zap Cannon
120505
Verlamt het doelwit.
Bide
10
Absorbeert 2 beurten lang schade, en brengt dan het dubbele ervan toe aan laatste Pokémon die de gebruiker raakte.
Mega Drain
4010015
Geneest de gebruiker voor 50% van de toegebrachte schade.
Rage
2010020
Verhoogt de Attack van de gebruiker met 1 niveau als hij direct na deze aanval geraakt wordt.
Self-Destruct
2001005
De gebruiker valt flauw.