Physical Special Status Physical/Special
Pokédex:
Ga naar:

#736

Grubbin

Introductie:Pokémon Sun & Moon
Soort:Larva Pokémon
Type:
HP
47
Attack
62
Defense
45
Sp. Atk
55
Sp. Def
45
Speed
46
Eigroepen:Bug
Nummer:#736 (National Pokédex)
#011 (Akala Pokédex)
#034 (Alola Pokédex)
#034 (Melemele Pokédex)
#012 (Ula'ula Pokédex)

Abilities

Swarm
Verhoogt de kracht van eigen Bug-type aanvallen met 50% als deze Pokémon minder dan 33% HP heeft.

Evoluties

Train een Grubbin naar Lv. 20.
Train een Charjabug op Blush Mountain.

Level-up aanvallen

Level
1
Vise Grip
5510030
Level
4
String Shot
9540
Verlaagt de Speed van het doelwit met 2 niveaus.
Level
7
Mud-Slap
2010010
Verlaagt de nauwkeurigheid van het doelwit met 2 niveaus.
Level
10
Bite
6010025
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Level
13
Bug Bite
6010020
Gebruikt de Berry van het doelwit als deze er een vast heeft.
Level
16
Spark
6510020
Heeft 30% kans om het doelwit te verlammen.
Level
19
Acrobatics
5510015
Kracht verdubbelt als de gebruiker geen voorwerp vast heeft.
Level
22
Crunch
8010015
Heeft 20% kans om de Defense van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Level
25
X-Scissor
8010015
Level
28
Dig
8010010
Ontwijkt de eerste beurt aanvallen, en valt de beurt erna aan.

TM-aanvallen

TM06
Toxic
9010
Vergiftigt het doelwit ernstig. Raakt altijd als de gebruiker Poison-type is.
TM10
Hidden Power
6010015
Het type van deze aanval verschilt per gebruiker.
TM16
Light Screen
30
Halveert 5 beurten lang schade van speciale aanvallen tegen het hele team.
TM17
Protect
10
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM18
Rain Dance
5
Wekt een regenbui op die 5 beurten duurt.
TM21
Frustration
10020
Doet meer schade des te minder bevriend de gebruiker is met zijn Trainer.
TM24
Thunderbolt
9010015
Heeft 10% kans om het doelwit te verlammen.
TM27
Return
10020
Doet meer schade des te meer bevriend de gebruiker is met zijn Trainer.
TM32
Double Team
15
Verhoogt de behendigheid van de gebruiker met 1 niveau.
TM42
Facade
7010020
Kracht verdubbelt als de gebruiker vergiftigd, verlamd of verbrand is.
TM44
Rest
10
Geneest alle HP van de gebruiker en laat die in slaap vallen voor 3 beurten.
TM45
Attract
10015
Laat het doelwit verliefd worden als die van het andere geslacht is als de gebruiker.
TM48
Round
6010015
Kracht verdubbelt als een teamgenoot deze aanval dezelfde beurt ook gebruikte; raakt dan meteen erna.
TM57
Charge Beam
509010
Heeft 70% kans om de Sp. Atk van de gebruiker te verhogen met 1 niveau.
TM62
Acrobatics
5510015
Kracht verdubbelt als de gebruiker geen voorwerp vast heeft.
TM72
Volt Switch
7010020
Wisselt de gebruiker.
TM73
Thunder Wave
9020
Verlamt het doelwit.
TM81
X-Scissor
8010015
TM84
Poison Jab
8010020
Heeft 30% kans om het doelwit te vergiftigen.
TM87
Swagger
8515
Verwart het doelwit, maar verhoogt diens Attack met 2 niveaus.
TM88
Sleep Talk
10
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Voert een willekeurige andere aanval van de gebruiker uit.
TM90
Substitute
10
Wisselt 25% HP van de gebruiker in om een vervanger te creëren die aanvallen opvangt.
TM93
Wild Charge
9010015
Brengt 25% van de schade toe aan de gebruiker.
TM100
Confide
20
Verlaagt de Sp. Atk van het doelwit met 1 niveau.

Ei-aanvallen

Broed
Electroweb
559515
Verlaagt de Speed van het doelwit met 1 niveau.
Broed
Endure
10
Weerstaat deze beurt alle aanvallen met minstens 1 HP. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
Broed
Harden
30
Verhoogt de Defense van de gebruiker met 1 niveau.
Broed
Mud Shot
559515
Verlaagt de Speed van het doelwit met 1 niveau.

Move Tutor-aanvallen

Big Wave Beach
Bug Bite
6010020
Gebruikt de Berry van het doelwit als deze er een vast heeft.
Big Wave Beach
Electroweb
559515
Verlaagt de Speed van het doelwit met 1 niveau.
Big Wave Beach
Shock Wave
6020
Raakt altijd.
Big Wave Beach
Snore
5010015
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Heahea Beach
Magnet Rise
10
Maakt de gebruiker 5 beurten lang immuun voor Ground-type aanvallen.