Physical Special Status Physical/Special
Pokédex:
Ga naar:

#226

Mantine

Introductie:Pokémon Gold & Silver
Soort:Kite Pokémon
Type:
HP
85
Attack
40
Defense
70
Sp. Atk
80
Sp. Def
140
Speed
70
Eigroepen:Water 1
Nummer:#226 (National Pokédex)
#050 (Akala Pokédex)
#146 (Alola Pokédex)
#146 (Melemele Pokédex)

Abilities

Swift Swim
Verdubbelt de Speed van deze Pokémon in een regenbui.
Water Absorb
Absorbeert Water-type aanvallen om 25% HP te genezen.
Water Veil
(Verborgen Ability)
Deze Pokémon kan niet verbrand worden.

Evoluties

Broed een evolutie van Mantyke die een Wave Incense vasthoudt.
Train een Mantyke met een Remoraid in je team.

Level-up aanvallen

Level
1
Bubble
4010030
Heeft 10% kans om de Speed van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Level
1
Bubble Beam
6510020
Heeft 10% kans om de Speed van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Level
1
Bullet Seed
2510030
Raakt 2 tot 5 keer.
Level
1
Psybeam
6510020
Heeft 10% kans om het doelwit te verlammen.
Level
1
Roost
10
Geneest 50% HP van de gebruiker. De gebruiker verliest zijn Flying-type voor de rest van de beurt.
Level
1
Signal Beam
7510015
Heeft 10% kans om het doelwit te verlammen.
Level
1
Supersonic
5520
Verwart het doelwit.
Level
1
Tackle
4010035
Level
3
Supersonic
5520
Verwart het doelwit.
Level
7
Bubble Beam
6510020
Heeft 10% kans om de Speed van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Level
11
Confuse Ray
10010
Verwart het doelwit. Raakt ook Normal-type Pokémon.
Level
14
Wing Attack
6010035
Level
16
Headbutt
7010015
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Level
19
Water Pulse
6010020
Heeft 20% kans om het doelwit te verwarren.
Level
23
Wide Guard
10
Blokkeert deze beurt, voor het hele team, alle aanvallen die meerdere Pokémon raken.
Level
27
Take Down
908520
Brengt 25% van de schade toe aan de gebruiker.
Level
32
Agility
30
Verhoogt de Speed van de gebruiker met 2 niveaus.
Level
36
Air Slash
759515
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Level
39
Aqua Ring
20
Geneest iedere beurt 6,25% HP van de gebruiker.
Level
46
Bounce
85855
Ontwijkt de eerste beurt aanvallen, en valt de beurt erna aan. Heeft 30% kans om het doelwit te verlammen.
Level
49
Hydro Pump
110805

TM-aanvallen

TM06
Toxic
9010
Vergiftigt het doelwit ernstig. Raakt altijd als de gebruiker Poison-type is.
TM07
Hail
10
Wekt een hagelstorm op die 5 beurten duurt.
TM10
Hidden Power
6010015
Het type van deze aanval verschilt per gebruiker.
TM13
Ice Beam
9010010
Heeft 10% kans om het doelwit totaal te bevriezen.
TM14
Blizzard
110705
Raakt altijd in een hagelstorm. Heeft 10% kans om het doelwit totaal te bevriezen.
TM15
Hyper Beam
150905
De gebruiker kan de volgende beurt niets doen als deze aanval raakt.
TM17
Protect
10
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM18
Rain Dance
5
Wekt een regenbui op die 5 beurten duurt.
TM19
Roost
10
Geneest 50% HP van de gebruiker. De gebruiker verliest zijn Flying-type voor de rest van de beurt.
TM21
Frustration
10020
Doet meer schade des te minder bevriend de gebruiker is met zijn Trainer.
TM26
Earthquake
10010010
Raakt Pokémon die ondergronds zijn voor dubbele schade.
TM27
Return
10020
Doet meer schade des te meer bevriend de gebruiker is met zijn Trainer.
TM32
Double Team
15
Verhoogt de behendigheid van de gebruiker met 1 niveau.
TM39
Rock Tomb
609515
Verlaagt de Speed van het doelwit met 1 niveau.
TM40
Aerial Ace
6020
Raakt altijd.
TM42
Facade
7010020
Kracht verdubbelt als de gebruiker vergiftigd, verlamd of verbrand is.
TM44
Rest
10
Geneest alle HP van de gebruiker en laat die in slaap vallen voor 3 beurten.
TM45
Attract
10015
Laat het doelwit verliefd worden als die van het andere geslacht is als de gebruiker.
TM48
Round
6010015
Kracht verdubbelt als een teamgenoot deze aanval dezelfde beurt ook gebruikte; raakt dan meteen erna.
TM55
Scald
8010015
Heeft 30% kans om het doelwit te verbranden en ontdooit een totaal bevroren doelwit. Ontdooit ook de gebruiker als die totaal bevroren is.
TM62
Acrobatics
5510015
Kracht verdubbelt als de gebruiker geen voorwerp vast heeft.
TM68
Giga Impact
150905
De gebruiker kan de volgende beurt niets doen als deze aanval raakt.
TM78
Bulldoze
6010020
Verlaagt de Speed van het doelwit met 1 niveau.
TM80
Rock Slide
759010
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
TM87
Swagger
8515
Verwart het doelwit, maar verhoogt diens Attack met 2 niveaus.
TM88
Sleep Talk
10
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Voert een willekeurige andere aanval van de gebruiker uit.
TM90
Substitute
10
Wisselt 25% HP van de gebruiker in om een vervanger te creëren die aanvallen opvangt.
TM94
Surf
9010015
Raakt Pokémon die onderwater zijn voor dubbele schade.
TM98
Waterfall
8010015
Heeft 20% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
TM100
Confide
20
Verlaagt de Sp. Atk van het doelwit met 1 niveau.

Ei-aanvallen

Broed
Amnesia
20
Verhoogt de Sp. Def van de gebruiker met 2 niveaus.
Broed
Amnesia
20
Verhoogt de Sp. Def van de gebruiker met 2 niveaus.
Broed
Haze
30
Maakt de aangepaste statistieken van alle Pokémon op het veld ongedaan.
Broed
Haze
30
Maakt de aangepaste statistieken van alle Pokémon op het veld ongedaan.
Broed
Hydro Pump
110805
Broed
Hydro Pump
110805
Broed
Mirror Coat
10020
Doet 2× de schade van de laatste speciale aanval die de gebruiker deze beurt ontvangt.
Broed
Mirror Coat
10020
Doet 2× de schade van de laatste speciale aanval die de gebruiker deze beurt ontvangt.
Broed
Mud Sport
10015
Verlaagt 5 beurten lang de kracht van alle Electric-type aanvallen met 67%.
Broed
Mud Sport
10015
Verlaagt 5 beurten lang de kracht van alle Electric-type aanvallen met 67%.
Broed
Signal Beam
7510015
Heeft 10% kans om het doelwit te verlammen.
Broed
Slam
807520
Broed
Slam
807520
Broed
Splash
40
Heeft totaal geen effect.
Broed
Splash
40
Heeft totaal geen effect.
Broed
Tailwind
15
Verdubbelt 4 beurten lang de Speed van het hele team.
Broed
Twister
4010020
Heeft 20% kans om het doelwit te laten 'flinchen'. Raakt Pokémon die hoog in de lucht zijn voor dubbele schade.
Broed
Twister
4010020
Heeft 20% kans om het doelwit te laten 'flinchen'. Raakt Pokémon die hoog in de lucht zijn voor dubbele schade.
Broed
Water Sport
10015
Verlaagt 5 beurten lang de kracht van alle Fire-type aanvallen met 67%.
Broed
Water Sport
10015
Verlaagt 5 beurten lang de kracht van alle Fire-type aanvallen met 67%.
Broed
Wide Guard
10
Blokkeert deze beurt, voor het hele team, alle aanvallen die meerdere Pokémon raken.
Broed
Wide Guard
10
Blokkeert deze beurt, voor het hele team, alle aanvallen die meerdere Pokémon raken.

Move Tutor-aanvallen

Battle Tree
Gunk Shot
120805
Heeft 30% kans om het doelwit te vergiftigen.
Battle Tree
Liquidation
8510010
Heeft 10% kans om de Defense van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Big Wave Beach
Defog
15
Verlaagt de behendigheid van het doelwit met 1 niveau en verwijdert diens barrières, zoals Light Screen en Reflect.
Big Wave Beach
Helping Hand
20
Verhoogt de kracht van aanvallen van andere Pokémon naast de gebruiker met 50% voor deze beurt.
Big Wave Beach
Snore
5010015
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Heahea Beach
Bounce
85855
Ontwijkt de eerste beurt aanvallen, en valt de beurt erna aan. Heeft 30% kans om het doelwit te verlammen.
Heahea Beach
Signal Beam
7510015
Heeft 10% kans om het doelwit te verlammen.
Heahea Beach
Water Pulse
6010020
Heeft 20% kans om het doelwit te verwarren.
Ula'ula Beach
Aqua Tail
909010
Ula'ula Beach
Icy Wind
559515
Verlaagt de Speed van het doelwit met 1 niveau.
Ula'ula Beach
Iron Head
8010015
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Ula'ula Beach
Seed Bomb
8010015
Ula'ula Beach
Tailwind
15
Verdubbelt 4 beurten lang de Speed van het hele team.

Aanvallen uit eerdere games

Dive
8010010
Ontwijkt de eerste beurt aanvallen, en valt de beurt erna aan.
Secret Power
7010020
Heeft 30% kans op een neveneffect, afhankelijk van het terrein van het gevecht.
Air Cutter
609525
Raakt vaker met een critical hit.
Brine
6510010
Kracht verdubbelt als het doelwit minder dan 50% HP over heeft.
Captivate
10020
Verlaagt de Sp. Atk van het doelwit met 2 niveaus als die van het andere geslacht is als de gebruiker.
Endure
10
Weerstaat deze beurt alle aanvallen met minstens 1 HP. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
Mud-Slap
2010010
Verlaagt de nauwkeurigheid van het doelwit met 2 niveaus.
Natural Gift
10015
Verbruikt een Berry van de gebruiker. De kracht en het type van deze aanval hangen af van welke Berry.
String Shot
9540
Verlaagt de Speed van het doelwit met 2 niveaus.
Swift
6020
Raakt altijd.
Whirlpool
358515
Het doelwit ontvangt 4 tot 5 beurten lang iedere beurt 12,5% schade, en kan zolang niet wisselen. Raakt Pokémon die onderwater zijn voor dubbele schade.
Body Slam
8510015
Heeft 30% kans om het doelwit te verlammen.
Double-Edge
12010015
Brengt 25% van de schade toe aan de gebruiker.
Mimic
10010
Kopieert tijdelijk de laatst gebruikte aanval van het doelwit.
Curse
10
Als Ghost-type: gebruiker verliest 50% HP waarna doelwit iedere beurt 25% HP verliest. Als niet-Ghost-type: verhoogt Attack en Defense en verlaagt Speed gebruiker met 1 niveau.