Physical Special Status Physical/Special
Pokédex:
Ga naar:

#749

Mudbray

Introductie:Pokémon Sun & Moon
Soort:Donkey Pokémon
Type:
HP
70
Attack
100
Defense
70
Sp. Atk
45
Sp. Def
55
Speed
45
Eigroepen:Field
Nummer:#749 (National Pokédex)
#066 (Akala Pokédex)
#165 (Alola Pokédex)
#071 (Poni Pokédex)
#064 (Ula'ula Pokédex)

Abilities

Own Tempo
Deze Pokémon kan niet verward raken.
Stamina
Verhoogt de Defense van deze Pokémon met 1 niveau wanneer hij geraakt wordt door een aanval.
Inner Focus
(Verborgen Ability)
Deze Pokémon kan niet 'flinchen'.

Evoluties

Train een Mudbray naar Lv. 30.

Level-up aanvallen

Level
1
Mud-Slap
2010010
Verlaagt de nauwkeurigheid van het doelwit met 2 niveaus.
Level
3
Mud Sport
10015
Verlaagt 5 beurten lang de kracht van alle Electric-type aanvallen met 67%.
Level
8
Rototiller
10
Verhoogt de Attack en Sp. Atk van alle Grass-type Pokémon op de grond met 1 niveau.
Level
10
Bulldoze
6010020
Verlaagt de Speed van het doelwit met 1 niveau.
Level
15
Double Kick
3010030
Raakt 2 keer.
Level
17
Stomp
6510020
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Level
22
Bide
10
Absorbeert 2 beurten lang schade, en brengt dan het dubbele ervan toe aan laatste Pokémon die de gebruiker raakte.
Level
24
High Horsepower
959510
Level
29
Iron Defense
15
Verhoogt de Defense van de gebruiker met 2 niveaus.
Level
31
Heavy Slam
10010
Doet meer schade des te zwaarder de gebruiker is dan het doelwit.
Level
36
Counter
10020
Doet 2× de schade van de laatste fysieke aanval die de gebruiker deze beurt ontvangt.
Level
38
Earthquake
10010010
Raakt Pokémon die ondergronds zijn voor dubbele schade.
Level
43
Mega Kick
120755
Level
45
Superpower
1201005
Verlaagt de Attack en Defense van de gebruiker met 1 niveau.

TM-aanvallen

TM05
Roar
20
Forceert het doelwit te wisselen naar een willekeurige andere Pokémon.
TM06
Toxic
9010
Vergiftigt het doelwit ernstig. Raakt altijd als de gebruiker Poison-type is.
TM10
Hidden Power
6010015
Het type van deze aanval verschilt per gebruiker.
TM17
Protect
10
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM21
Frustration
10020
Doet meer schade des te minder bevriend de gebruiker is met zijn Trainer.
TM26
Earthquake
10010010
Raakt Pokémon die ondergronds zijn voor dubbele schade.
TM27
Return
10020
Doet meer schade des te meer bevriend de gebruiker is met zijn Trainer.
TM32
Double Team
15
Verhoogt de behendigheid van de gebruiker met 1 niveau.
TM37
Sandstorm
10
Wekt een zandstorm op die 5 beurten duurt.
TM39
Rock Tomb
609515
Verlaagt de Speed van het doelwit met 1 niveau.
TM42
Facade
7010020
Kracht verdubbelt als de gebruiker vergiftigd, verlamd of verbrand is.
TM44
Rest
10
Geneest alle HP van de gebruiker en laat die in slaap vallen voor 3 beurten.
TM45
Attract
10015
Laat het doelwit verliefd worden als die van het andere geslacht is als de gebruiker.
TM47
Low Sweep
6510020
Verlaagt de Speed van het doelwit met 1 niveau.
TM48
Round
6010015
Kracht verdubbelt als een teamgenoot deze aanval dezelfde beurt ook gebruikte; raakt dan meteen erna.
TM66
Payback
5010010
Kracht verdubbelt als de gebruiker na het doelwit aanvalt.
TM78
Bulldoze
6010020
Verlaagt de Speed van het doelwit met 1 niveau.
TM80
Rock Slide
759010
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
TM87
Swagger
8515
Verwart het doelwit, maar verhoogt diens Attack met 2 niveaus.
TM88
Sleep Talk
10
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Voert een willekeurige andere aanval van de gebruiker uit.
TM90
Substitute
10
Wisselt 25% HP van de gebruiker in om een vervanger te creëren die aanvallen opvangt.
TM100
Confide
20
Verlaagt de Sp. Atk van het doelwit met 1 niveau.

Ei-aanvallen

Broed
Body Slam
8510015
Heeft 30% kans om het doelwit te verlammen.
Broed
Close Combat
1201005
Verlaagt de Defense en Sp. Def van de gebruiker met 1 niveau.
Broed
Double-Edge
12010015
Brengt 25% van de schade toe aan de gebruiker.
Broed
Magnitude
10030
Heeft een willekeurige kracht, tussen 10 en 150.
Broed
Mud Bomb
658510
Heeft 30% kans om de nauwkeurigheid van het doelwit te verlagen met 1 niveau.

Move Tutor-aanvallen

Battle Tree
Earth Power
9010010
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Battle Tree
Stomping Tantrum
7510010
Kracht verdubbelt als de vorige aanval van de gebruiker mislukte.
Battle Tree
Superpower
1201005
Verlaagt de Attack en Defense van de gebruiker met 1 niveau.
Big Wave Beach
Low Kick
10020
Doet meer schade des te zwaarder het doelwit is.
Big Wave Beach
Snore
5010015
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Heahea Beach
Iron Defense
15
Verhoogt de Defense van de gebruiker met 2 niveaus.
Heahea Beach
Stealth Rock
20
Legt een hindernis die Rock-type schade toebrengt aan tegenstanders die inwisselen.
Ula'ula Beach
Endeavor
1005
Maakt de HP van het doelwit gelijk aan die van de gebruiker, indien de gebruiker minder HP heeft.
Ula'ula Beach
Iron Head
8010015
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.