Physical Special Status Physical/Special
Pokédex:
Ga naar:

#517

Munna

Introductie:Pokémon Black & White
Soort:Dream Eater Pokémon
Type:
HP
76
Attack
25
Defense
45
Sp. Atk
67
Sp. Def
55
Speed
24
Eigroepen:Field
Nummer:#517 (National Pokédex)

Abilities

Forewarn
Onthult de sterkste aanval van alle tegenstanders wanneer deze Pokémon ingezet wordt.
Synchronize
Als deze Pokémon verbrand, verlamd of vergiftigd wordt, wordt de tegenstander dat ook.
Wilde Pokémon en cadeau-Pokémon die niet kunnen broeden hebben vaak dezelfde Nature als deze Pokémon.
Telepathy
(Verborgen Ability)
Ontwijkt alle aanvallen van teamgenoten.

Evoluties

Gebruik een Moon Stone op een Munna.

Level-up aanvallen

Level
1
Defense Curl
40
Verhoogt de Defense van de gebruiker met 1 niveau.
Level
1
Psywave
10015
Doet willekeurige schade tussen 0,5× en 1,5× het Level van de gebruiker.
Level
5
Lucky Chant
30
Beschermt het hele team 5 beurten lang tegen critical hits.
Level
7
Yawn
10010
Laat het doelwit aan het einde van de volgende beurt in slaap vallen.
Level
11
Psybeam
6510020
Heeft 10% kans om het doelwit te verlammen.
Level
13
Imprison
10010
Het doelwit kan geen aanvallen meer gebruiken die de gebruiker ook kent.
Level
17
Moonlight
5
Geneest HP van de gebruiker afhankelijk van de tijd en het weer.
Level
19
Hypnosis
6020
Laat het doelwit in slaap vallen.
Level
23
Zen Headbutt
809015
Heeft 20% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Level
25
Synchronoise
12010015
Raakt alle Pokémon met hetzelfde type als de gebruiker.
Level
29
Nightmare
10015
Brengt iedere beurt 25% HP schade toe aan het doelwit zolang deze slaapt.
Level
31
Future Sight
12010010
Brengt pas 2 beurten later schade toe.
Level
35
Calm Mind
20
Verhoogt de Sp. Atk en Sp. Def van de gebruiker met 1 niveau.
Level
37
Psychic
9010010
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Level
41
Dream Eater
10010015
Kan alleen gebruikt worden als het doelwit slaapt. Geneest de gebruiker voor 50% van de toegebrachte schade.
Level
43
Telekinesis
15
Het doelwit kan 3 beurten lang geen aanvallen ontwijken, maar is immuun tegen Ground-type aanvallen.
Level
47
Stored Power
2010010
Kracht verhoogt met 20 per statistiekbonus van de gebruiker.

TM-aanvallen

TM03
Psyshock
8010010
Gebruikt de Defense van het doelwit in plaats van de Sp. Def.
TM04
Calm Mind
20
Verhoogt de Sp. Atk en Sp. Def van de gebruiker met 1 niveau.
TM06
Toxic
9010
Vergiftigt het doelwit ernstig. Raakt altijd als de gebruiker Poison-type is.
TM10
Hidden Power
6010015
Het type van deze aanval verschilt per gebruiker.
TM16
Light Screen
30
Halveert 5 beurten lang schade van speciale aanvallen tegen het hele team.
TM17
Protect
10
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM18
Rain Dance
5
Wekt een regenbui op die 5 beurten duurt.
TM20
Safeguard
25
Beschermt het hele team 5 beurten lang tegen statusproblemen en verwarring.
TM21
Frustration
10020
Doet meer schade des te minder bevriend de gebruiker is met zijn Trainer.
TM27
Return
10020
Doet meer schade des te meer bevriend de gebruiker is met zijn Trainer.
TM29
Psychic
9010010
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TM30
Shadow Ball
8010015
Heeft 20% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TM32
Double Team
15
Verhoogt de behendigheid van de gebruiker met 1 niveau.
TM33
Reflect
20
Halveert 5 beurten lang schade van fysieke aanvallen tegen het hele team.
TM39
Rock Tomb
609515
Verlaagt de Speed van het doelwit met 1 niveau.
TM41
Torment
10015
Het doelwit kan niet meer twee beurten achter elkaar dezelfde aanval uitvoeren.
TM42
Facade
7010020
Kracht verdubbelt als de gebruiker vergiftigd, verlamd of verbrand is.
TM44
Rest
10
Geneest alle HP van de gebruiker en laat die in slaap vallen voor 3 beurten.
TM45
Attract
10015
Laat het doelwit verliefd worden als die van het andere geslacht is als de gebruiker.
TM48
Round
6010015
Kracht verdubbelt als een teamgenoot deze aanval dezelfde beurt ook gebruikte; raakt dan meteen erna.
TM53
Energy Ball
9010010
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TM57
Charge Beam
509010
Heeft 70% kans om de Sp. Atk van de gebruiker te verhogen met 1 niveau.
TM73
Thunder Wave
9020
Verlamt het doelwit.
TM74
Gyro Ball
1005
Doet meer schade des te sneller het doelwit is dan de gebruiker.
TM77
Psych Up
10
Kopieert de aangepaste statistieken van het doelwit
TM80
Rock Slide
759010
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
TM85
Dream Eater
10010015
Kan alleen gebruikt worden als het doelwit slaapt. Geneest de gebruiker voor 50% van de toegebrachte schade.
TM87
Swagger
8515
Verwart het doelwit, maar verhoogt diens Attack met 2 niveaus.
TM88
Sleep Talk
10
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Voert een willekeurige andere aanval van de gebruiker uit.
TM90
Substitute
10
Wisselt 25% HP van de gebruiker in om een vervanger te creëren die aanvallen opvangt.
TM92
Trick Room
5
Voor vijf beurten lang vallen langamere Pokémon het eerst aan.
TM99
Dazzling Gleam
8010010
TM100
Confide
20
Verlaagt de Sp. Atk van het doelwit met 1 niveau.

Ei-aanvallen

Broed
Barrier
20
Verhoogt de Defense van de gebruiker met 2 niveaus.
Broed
Baton Pass
40
Wisselt de gebruiker met een andere Pokémon, en geeft die dezelfde aangepaste statistieken en statuseffecten.
Broed
Curse
10
Als Ghost-type: gebruiker verliest 50% HP waarna doelwit iedere beurt 25% HP verliest. Als niet-Ghost-type: verhoogt Attack en Defense en verlaagt Speed gebruiker met 1 niveau.
Broed
Healing Wish
10
De gebruiker valt flauw. Geneest de HP en statusproblemen van de Pokémon die inwisselt.
Broed
Helping Hand
20
Verhoogt de kracht van aanvallen van andere Pokémon naast de gebruiker met 50% voor deze beurt.
Broed
Magic Coat
15
Kaatst statuseffecten door aanvallen van de tegenstander terug naar de tegenstander.
Broed
Secret Power
7010020
Heeft 30% kans op een neveneffect, afhankelijk van het terrein van het gevecht.
Broed
Sleep Talk
10
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Voert een willekeurige andere aanval van de gebruiker uit.
Broed
Sonic Boom
9020
Doet altijd 20 HP schade.
Broed
Swift
6020
Raakt altijd.

Move Tutor-aanvallen

Battle Tree
Skill Swap
10010
Verwisselt de Abilities van de gebruiker en het doelwit.
Big Wave Beach
Heal Bell
5
Geneest alle Pokémon in het team van de gebruiker van slaap, vergiftiging, verlamming, bevriezing en verbranding.
Big Wave Beach
Helping Hand
20
Verhoogt de kracht van aanvallen van andere Pokémon naast de gebruiker met 50% voor deze beurt.
Big Wave Beach
Shock Wave
6020
Raakt altijd.
Big Wave Beach
Snore
5010015
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Big Wave Beach
Worry Seed
10010
Verandert de Ability van het doelwit in Insomnia.
Heahea Beach
After You
15
Het doelwit van deze aanval valt meteen na de gebruiker aan.
Heahea Beach
Ally Switch
15
Verwisselt van positie met een teamgenoot.
Heahea Beach
Gravity
5
Alle Pokémon zitten 5 beurten lang aan de grond en zijn vatbaar voor Ground-type aanvallen.
Heahea Beach
Signal Beam
7510015
Heeft 10% kans om het doelwit te verlammen.
Heahea Beach
Telekinesis
15
Het doelwit kan 3 beurten lang geen aanvallen ontwijken, maar is immuun tegen Ground-type aanvallen.
Ula'ula Beach
Magic Coat
15
Kaatst statuseffecten door aanvallen van de tegenstander terug naar de tegenstander.
Ula'ula Beach
Pain Split
10020
Telt de HP van de gebruiker en het doelwit op, en verdeelt ze dan gelijk.
Ula'ula Beach
Trick
10010
Verwisselt de voorwerpen van de gebruiker en het doelwit.
Ula'ula Beach
Wonder Room
10
Verwisselt 5 beurten lang de Defense en Sp. Def van alle Pokémon.
Ula'ula Beach
Zen Headbutt
809015
Heeft 20% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.

Aanvallen van vorige generaties

Flash
10020
Verlaagt de nauwkeurigheid van het doelwit met 1 niveau.