Physical Special Status Physical/Special
Pokédex:
Ga naar:

#624

Pawniard

Introductie:Pokémon Black & White
Soort:Sharp Blade Pokémon
Type:
HP
45
Attack
85
Defense
70
Sp. Atk
40
Sp. Def
40
Speed
60
Eigroepen:Human-Like
Nummer:#624 (National Pokédex)
#337 (Alola Pokédex)
#158 (Ula'ula Pokédex)

Abilities

Defiant
Verhoogt de Attack van deze Pokémon met 2 niveaus als zijn statistieken verlaagd worden door een tegenstander.
Inner Focus
Deze Pokémon kan niet 'flinchen'.
Pressure
(Verborgen Ability)
Tegenstanders verbruiken 1 extra PP per aanval gericht op deze Pokémon.
Wilde Pokémon met hoger Level verschijnen minder vaak.

Evoluties

Train een Pawniard naar Lv. 52.

Level-up aanvallen

Level
1
Scratch
4010035
Level
6
Leer
10030
Verlaagt de Defense van het doelwit met 1 niveau.
Level
9
Fury Cutter
409520
Kracht verdubbelt iedere beurt als deze aanval keer op keer wordt uitgevoerd, tot 160.
Level
14
Torment
10015
Het doelwit kan niet meer twee beurten achter elkaar dezelfde aanval uitvoeren.
Level
17
Feint Attack
6020
Raakt altijd.
Level
22
Scary Face
10010
Verlaagt de Speed van het doelwit met 2 niveaus.
Level
25
Metal Claw
509535
Heeft 10% kans om de Attack van de gebruiker te verhogen met 1 niveau.
Level
30
Slash
7010020
Raakt vaker met een critical hit.
Level
33
Assurance
6010010
Kracht verdubbelt als het doelwit dezelfde beurt schade ontving.
Level
38
Metal Sound
8540
Verlaagt de Sp. Def van het doelwit met 2 niveaus.
Level
41
Embargo
10015
Het doelwit kan 5 beurten lang geen voorwerpen gebruiken.
Level
46
Iron Defense
15
Verhoogt de Defense van de gebruiker met 2 niveaus.
Level
49
Night Slash
7010015
Raakt vaker met een critical hit.
Level
54
Iron Head
8010015
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Level
57
Swords Dance
20
Verhoogt de Attack van de gebruiker met 2 niveaus.
Level
62
Guillotine
5
Schakelt een doelwit van een lager level in één klap uit.

TM-aanvallen

TM06
Toxic
9010
Vergiftigt het doelwit ernstig. Raakt altijd als de gebruiker Poison-type is.
TM10
Hidden Power
6010015
Het type van deze aanval verschilt per gebruiker.
TM12
Taunt
10020
Het doelwit kan 3 beurten lang geen Status-aanvallen gebruiken.
TM17
Protect
10
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM18
Rain Dance
5
Wekt een regenbui op die 5 beurten duurt.
TM21
Frustration
10020
Doet meer schade des te minder bevriend de gebruiker is met zijn Trainer.
TM27
Return
10020
Doet meer schade des te meer bevriend de gebruiker is met zijn Trainer.
TM31
Brick Break
7510015
Verwijdert barrières van het doelwit, zoals Light Screen en Reflect.
TM32
Double Team
15
Verhoogt de behendigheid van de gebruiker met 1 niveau.
TM37
Sandstorm
10
Wekt een zandstorm op die 5 beurten duurt.
TM39
Rock Tomb
609515
Verlaagt de Speed van het doelwit met 1 niveau.
TM40
Aerial Ace
6020
Raakt altijd.
TM41
Torment
10015
Het doelwit kan niet meer twee beurten achter elkaar dezelfde aanval uitvoeren.
TM42
Facade
7010020
Kracht verdubbelt als de gebruiker vergiftigd, verlamd of verbrand is.
TM44
Rest
10
Geneest alle HP van de gebruiker en laat die in slaap vallen voor 3 beurten.
TM45
Attract
10015
Laat het doelwit verliefd worden als die van het andere geslacht is als de gebruiker.
TM46
Thief
6010025
Steelt het voorwerp van het doelwit als de gebruiker er geen vast heeft.
TM47
Low Sweep
6510020
Verlaagt de Speed van het doelwit met 1 niveau.
TM48
Round
6010015
Kracht verdubbelt als een teamgenoot deze aanval dezelfde beurt ook gebruikte; raakt dan meteen erna.
TM54
False Swipe
4010040
Laat het doelwit minimaal 1 HP overhouden.
TM56
Fling
10010
Verbruikt het voorwerp van de gebruiker. De kracht van deze aanval hangt af van welk voorwerp.
TM63
Embargo
10015
Het doelwit kan 5 beurten lang geen voorwerpen gebruiken.
TM65
Shadow Claw
7010015
Raakt vaker met een critical hit.
TM66
Payback
5010010
Kracht verdubbelt als de gebruiker na het doelwit aanvalt.
TM69
Rock Polish
20
Verhoogt de Speed van de gebruiker met 2 niveaus.
TM73
Thunder Wave
9020
Verlamt het doelwit.
TM75
Swords Dance
20
Verhoogt de Attack van de gebruiker met 2 niveaus.
TM81
X-Scissor
8010015
TM84
Poison Jab
8010020
Heeft 30% kans om het doelwit te vergiftigen.
TM86
Grass Knot
10020
Doet meer schade des te zwaarder het doelwit is.
TM87
Swagger
8515
Verwart het doelwit, maar verhoogt diens Attack met 2 niveaus.
TM88
Sleep Talk
10
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Voert een willekeurige andere aanval van de gebruiker uit.
TM90
Substitute
10
Wisselt 25% HP van de gebruiker in om een vervanger te creëren die aanvallen opvangt.
TM95
Snarl
559515
Verlaagt de Sp. Atk van het doelwit met 1 niveau.
TM97
Dark Pulse
8010015
Heeft 20% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
TM100
Confide
20
Verlaagt de Sp. Atk van het doelwit met 1 niveau.

Ei-aanvallen

Broed
Headbutt
7010015
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Broed
Mean Look
1005
Het doelwit kan niet meer wisselen.
Broed
Psycho Cut
7010020
Raakt vaker met een critical hit.
Broed
Pursuit
4010020
Raakt een doelwit dat wil wisselen voordat die wisselt, voor dubbele schade.
Broed
Quick Guard
15
Blokkeert deze beurt, voor het hele team, alle aanvallen van tegenstanders met verhoogde prioriteit.
Broed
Revenge
6010010
Raakt na het doelwit. Kracht verdubbelt als de gebruiker deze beurt aangevallen is.
Broed
Stealth Rock
20
Legt een hindernis die Rock-type schade toebrengt aan tegenstanders die inwisselen.
Broed
Sucker Punch
701005
Raakt vóór het doelwit, maar alleen als deze een aanval voorbereidt die schade toebrengt.

Move Tutor-aanvallen

Battle Tree
Dual Chop
409015
Raakt 2 keer.
Battle Tree
Foul Play
9510015
Gebruikt de Attack van het doelwit in plaats van die van de gebruiker.
Battle Tree
Knock Off
6510020
Verwijdert het voorwerp van het doelwit.
Big Wave Beach
Low Kick
10020
Doet meer schade des te zwaarder het doelwit is.
Big Wave Beach
Snatch
10010
Steelt de effecten van alle Status-aanvallen die op dezelfde beurt uitgevoerd worden.
Big Wave Beach
Snore
5010015
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Heahea Beach
Iron Defense
15
Verhoogt de Defense van de gebruiker met 2 niveaus.
Heahea Beach
Magnet Rise
10
Maakt de gebruiker 5 beurten lang immuun voor Ground-type aanvallen.
Heahea Beach
Role Play
10
Kopieert de Ability van het doelwit.
Heahea Beach
Spite
10010
Vermindert de PP van de laatst gebruikte aanval van het doelwit met 4 PP.
Heahea Beach
Stealth Rock
20
Legt een hindernis die Rock-type schade toebrengt aan tegenstanders die inwisselen.
Ula'ula Beach
Iron Head
8010015
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.

Aanvallen van vorige generaties

Cut
509530
Dig
8010010
Ontwijkt de eerste beurt aanvallen, en valt de beurt erna aan.
Hone Claws
15
Verhoogt de Attack en nauwkeurigheid van de gebruiker met 1 niveau.
Power-Up Punch
4010020
Verhoogt de Attack van de gebruiker met 1 niveau.
Retaliate
701005
Kracht verdubbelt als een teamgenoot de vorige beurt uitgeschakeld werd.
Rock Smash
4010015
Heeft 50% kans om de Defense van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Secret Power
7010020
Heeft 30% kans op een neveneffect, afhankelijk van het terrein van het gevecht.