Physical Special Status Physical/Special
Pokédex:
Ga naar:

#119

Seaking

Introductie:Pokémon Red & Blue
Soort:Goldfish Pokémon
Type:
HP
80
Attack
92
Defense
65
Sp. Atk
65
Sp. Def
80
Speed
68
Eigroepen:Water 2
Nummer:#119 (National Pokédex)
#088 (Akala Pokédex)
#187 (Alola Pokédex)
#079 (Ula'ula Pokédex)

Abilities

Swift Swim
Verdubbelt de Speed van deze Pokémon in een regenbui.
Water Veil
Deze Pokémon kan niet verbrand worden.
Lightning Rod
(Verborgen Ability)
Alle Electric-type aanvallen raken deze Pokémon, die ze absorbeert om Sp. Atk met 1 niveau te verhogen.

Evoluties

Train een Goldeen naar Lv. 33.

Level-up aanvallen

Level
1
Megahorn
1208510
Level
1
Peck
3510035
Level
1
Poison Jab
8010020
Heeft 30% kans om het doelwit te vergiftigen.
Level
1
Supersonic
5520
Verwart het doelwit.
Level
1
Tail Whip
10030
Verlaagt de Defense van het doelwit met 1 niveau.
Level
1
Water Sport
10015
Verlaagt 5 beurten lang de kracht van alle Fire-type aanvallen met 67%.
Level
5
Supersonic
5520
Verwart het doelwit.
Level
8
Horn Attack
6510025
Level
13
Flail
10015
Doet meer schade des te minder HP de gebruiker heeft.
Level
16
Water Pulse
6010020
Heeft 20% kans om het doelwit te verwarren.
Level
21
Aqua Ring
20
Geneest iedere beurt 6,25% HP van de gebruiker.
Level
24
Fury Attack
158520
Raakt 2 tot 5 keer.
Level
29
Agility
30
Verhoogt de Speed van de gebruiker met 2 niveaus.
Level
32
Waterfall
8010015
Heeft 20% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Level
40
Horn Drill
5
Schakelt een doelwit van een lager level in één klap uit.
Level
46
Soak
10020
Verandert het type van het doelwit in puur Water-type.
Level
54
Megahorn
1208510

TM-aanvallen

TM06
Toxic
9010
Vergiftigt het doelwit ernstig. Raakt altijd als de gebruiker Poison-type is.
TM07
Hail
10
Wekt een hagelstorm op die 5 beurten duurt.
TM10
Hidden Power
6010015
Het type van deze aanval verschilt per gebruiker.
TM13
Ice Beam
9010010
Heeft 10% kans om het doelwit totaal te bevriezen.
TM14
Blizzard
110705
Raakt altijd in een hagelstorm. Heeft 10% kans om het doelwit totaal te bevriezen.
TM15
Hyper Beam
150905
De gebruiker kan de volgende beurt niets doen als deze aanval raakt.
TM17
Protect
10
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM18
Rain Dance
5
Wekt een regenbui op die 5 beurten duurt.
TM21
Frustration
10020
Doet meer schade des te minder bevriend de gebruiker is met zijn Trainer.
TM27
Return
10020
Doet meer schade des te meer bevriend de gebruiker is met zijn Trainer.
TM32
Double Team
15
Verhoogt de behendigheid van de gebruiker met 1 niveau.
TM42
Facade
7010020
Kracht verdubbelt als de gebruiker vergiftigd, verlamd of verbrand is.
TM44
Rest
10
Geneest alle HP van de gebruiker en laat die in slaap vallen voor 3 beurten.
TM45
Attract
10015
Laat het doelwit verliefd worden als die van het andere geslacht is als de gebruiker.
TM48
Round
6010015
Kracht verdubbelt als een teamgenoot deze aanval dezelfde beurt ook gebruikte; raakt dan meteen erna.
TM55
Scald
8010015
Heeft 30% kans om het doelwit te verbranden en ontdooit een totaal bevroren doelwit. Ontdooit ook de gebruiker als die totaal bevroren is.
TM67
Smart Strike
7010
Raakt altijd.
TM68
Giga Impact
150905
De gebruiker kan de volgende beurt niets doen als deze aanval raakt.
TM84
Poison Jab
8010020
Heeft 30% kans om het doelwit te vergiftigen.
TM87
Swagger
8515
Verwart het doelwit, maar verhoogt diens Attack met 2 niveaus.
TM88
Sleep Talk
10
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Voert een willekeurige andere aanval van de gebruiker uit.
TM90
Substitute
10
Wisselt 25% HP van de gebruiker in om een vervanger te creëren die aanvallen opvangt.
TM94
Surf
9010015
Raakt Pokémon die onderwater zijn voor dubbele schade.
TM98
Waterfall
8010015
Heeft 20% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
TM100
Confide
20
Verlaagt de Sp. Atk van het doelwit met 1 niveau.

Ei-aanvallen

Broed
Aqua Tail
909010
Broed
Body Slam
8510015
Heeft 30% kans om het doelwit te verlammen.
Broed
Haze
30
Maakt de aangepaste statistieken van alle Pokémon op het veld ongedaan.
Broed
Hydro Pump
110805
Broed
Mud Shot
559515
Verlaagt de Speed van het doelwit met 1 niveau.
Broed
Mud-Slap
2010010
Verlaagt de nauwkeurigheid van het doelwit met 2 niveaus.
Broed
Mud Sport
10015
Verlaagt 5 beurten lang de kracht van alle Electric-type aanvallen met 67%.
Broed
Psybeam
6510020
Heeft 10% kans om het doelwit te verlammen.
Broed
Signal Beam
7510015
Heeft 10% kans om het doelwit te verlammen.
Broed
Skull Bash
13010010
Verhoogt de Defense van de gebruiker met 1 niveau op de eerste beurt, en valt aan op de beurt erna.
Broed
Sleep Talk
10
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Voert een willekeurige andere aanval van de gebruiker uit.

Move Tutor-aanvallen

Battle Tree
Knock Off
6510020
Verwijdert het voorwerp van het doelwit.
Battle Tree
Throat Chop
8010015
Het doelwit kan 2 beurten geen geluidsaanvallen gebruiken.
Big Wave Beach
Snore
5010015
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Heahea Beach
Bounce
85855
Ontwijkt de eerste beurt aanvallen, en valt de beurt erna aan. Heeft 30% kans om het doelwit te verlammen.
Heahea Beach
Signal Beam
7510015
Heeft 10% kans om het doelwit te verlammen.
Heahea Beach
Water Pulse
6010020
Heeft 20% kans om het doelwit te verwarren.
Ula'ula Beach
Aqua Tail
909010
Ula'ula Beach
Drill Run
809510
Raakt vaker met een critical hit.
Ula'ula Beach
Icy Wind
559515
Verlaagt de Speed van het doelwit met 1 niveau.

Aanvallen uit eerdere games

Dive
8010010
Ontwijkt de eerste beurt aanvallen, en valt de beurt erna aan.
Secret Power
7010020
Heeft 30% kans op een neveneffect, afhankelijk van het terrein van het gevecht.
Captivate
10020
Verlaagt de Sp. Atk van het doelwit met 2 niveaus als die van het andere geslacht is als de gebruiker.
Endure
10
Weerstaat deze beurt alle aanvallen met minstens 1 HP. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
Fury Cutter
409520
Kracht verdubbelt iedere beurt als deze aanval keer op keer wordt uitgevoerd, tot 160.
Natural Gift
10015
Verbruikt een Berry van de gebruiker. De kracht en het type van deze aanval hangen af van welke Berry.
Swift
6020
Raakt altijd.
Whirlpool
358515
Het doelwit ontvangt 4 tot 5 beurten lang iedere beurt 12,5% schade, en kan zolang niet wisselen. Raakt Pokémon die onderwater zijn voor dubbele schade.
Double-Edge
12010015
Brengt 25% van de schade toe aan de gebruiker.
Mimic
10010
Kopieert tijdelijk de laatst gebruikte aanval van het doelwit.
Curse
10
Als Ghost-type: gebruiker verliest 50% HP waarna doelwit iedere beurt 25% HP verliest. Als niet-Ghost-type: verhoogt Attack en Defense en verlaagt Speed gebruiker met 1 niveau.
Bide
10
Absorbeert 2 beurten lang schade, en brengt dan het dubbele ervan toe aan laatste Pokémon die de gebruiker raakte.
Bubble Beam
6510020
Heeft 10% kans om de Speed van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Rage
2010020
Verhoogt de Attack van de gebruiker met 1 niveau als hij direct na deze aanval geraakt wordt.
Take Down
908520
Brengt 25% van de schade toe aan de gebruiker.
Water Gun
4010025