Physical Special Status Physical/Special
Pokédex:
Ga naar:

#756

Shiinotic

Introductie:Pokémon Sun & Moon
Soort:Illuminating Pokémon
Type:
HP
60
Attack
45
Defense
80
Sp. Atk
90
Sp. Def
100
Speed
30
Eigroepen:Grass
Nummer:#756 (National Pokédex)
#080 (Akala Pokédex)
#179 (Alola Pokédex)
#071 (Ula'ula Pokédex)

Abilities

Illuminate
Wilde Pokémon verschijnen vaker.
Effect Spore
Bij fysiek contact is er 30% kans dat de tegenstander verlamd wordt, vergiftigd wordt of in slaap valt.
Rain Dish
(Verborgen Ability)
Geneest iedere beurt 6,25% HP in een regenbui.

Evoluties

Train een Morelull naar Lv. 24.

Level-up aanvallen

Level
1
Absorb
2010025
Geneest de gebruiker voor 50% van de toegebrachte schade.
Level
1
Astonish
3010015
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Level
1
Flash
10020
Verlaagt de nauwkeurigheid van het doelwit met 1 niveau.
Level
1
Ingrain
20
Geneest iedere beurt 6,25% HP van de gebruiker, maar de gebruiker kan niet meer wisselen.
Level
4
Astonish
3010015
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Level
8
Flash
10020
Verlaagt de nauwkeurigheid van het doelwit met 1 niveau.
Level
11
Moonlight
5
Geneest HP van de gebruiker afhankelijk van de tijd en het weer.
Level
15
Mega Drain
4010015
Geneest de gebruiker voor 50% van de toegebrachte schade.
Level
18
Sleep Powder
7515
Laat het doelwit in slaap vallen.
Level
22
Ingrain
20
Geneest iedere beurt 6,25% HP van de gebruiker, maar de gebruiker kan niet meer wisselen.
Level
26
Confuse Ray
10010
Verwart het doelwit. Raakt ook Normal-type Pokémon.
Level
31
Giga Drain
7510010
Geneest de gebruiker voor 50% van de toegebrachte schade.
Level
35
Strength Sap
10010
Geneest HP van de gebruiker gelijk aan de Attack van het doelwit, en verlaagt diens Attack met 1 niveau.
Level
40
Spore
10015
Laat het doelwit in slaap vallen.
Level
44
Moonblast
9510015
Heeft 30% kans om de Sp. Atk van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Level
49
Dream Eater
10010015
Kan alleen gebruikt worden als het doelwit slaapt. Geneest de gebruiker voor 50% van de toegebrachte schade.
Level
53
Spotlight
15
Alle tegenstanders kunnen deze beurt alleen het doelwit aanvallen.

TM-aanvallen

TM06
Toxic
9010
Vergiftigt het doelwit ernstig. Raakt altijd als de gebruiker Poison-type is.
TM10
Hidden Power
6010015
Het type van deze aanval verschilt per gebruiker.
TM11
Sunny Day
5
Wekt sterk zonlicht op dat 5 beurten duurt.
TM16
Light Screen
30
Halveert 5 beurten lang schade van speciale aanvallen tegen het hele team.
TM17
Protect
10
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM20
Safeguard
25
Beschermt het hele team 5 beurten lang tegen statusproblemen en verwarring.
TM21
Frustration
10020
Doet meer schade des te minder bevriend de gebruiker is met zijn Trainer.
TM22
Solar Beam
12010010
Doet de eerste beurt niets, en valt aan op de beurt erna.
TM27
Return
10020
Doet meer schade des te meer bevriend de gebruiker is met zijn Trainer.
TM32
Double Team
15
Verhoogt de behendigheid van de gebruiker met 1 niveau.
TM36
Sludge Bomb
9010010
Heeft 30% kans om het doelwit te vergiftigen.
TM44
Rest
10
Geneest alle HP van de gebruiker en laat die in slaap vallen voor 3 beurten.
TM45
Attract
10015
Laat het doelwit verliefd worden als die van het andere geslacht is als de gebruiker.
TM48
Round
6010015
Kracht verdubbelt als een teamgenoot deze aanval dezelfde beurt ook gebruikte; raakt dan meteen erna.
TM53
Energy Ball
9010010
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TM57
Charge Beam
509010
Heeft 70% kans om de Sp. Atk van de gebruiker te verhogen met 1 niveau.
TM68
Giga Impact
150905
De gebruiker kan de volgende beurt niets doen als deze aanval raakt.
TM73
Thunder Wave
9020
Verlamt het doelwit.
TM85
Dream Eater
10010015
Kan alleen gebruikt worden als het doelwit slaapt. Geneest de gebruiker voor 50% van de toegebrachte schade.
TM86
Grass Knot
10020
Doet meer schade des te zwaarder het doelwit is.
TM87
Swagger
8515
Verwart het doelwit, maar verhoogt diens Attack met 2 niveaus.
TM88
Sleep Talk
10
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Voert een willekeurige andere aanval van de gebruiker uit.
TM90
Substitute
10
Wisselt 25% HP van de gebruiker in om een vervanger te creëren die aanvallen opvangt.
TM96
Nature Power
20
Voert een andere aanval uit, afhankelijk van het terrein van het gevecht.
TM99
Dazzling Gleam
8010010
TM100
Confide
20
Verlaagt de Sp. Atk van het doelwit met 1 niveau.

Ei-aanvallen

Broed
Amnesia
20
Verhoogt de Sp. Def van de gebruiker met 2 niveaus.
Broed
Growth
20
Verhoogt de Attack en Sp. Atk van de gebruiker met 1 niveau; in sterk zonlicht met 2 niveaus.
Broed
Leech Seed
9010
Steelt iedere beurt 12,5% HP van het doelwit.
Broed
Poison Powder
7535
Vergiftigt het doelwit.
Broed
Stun Spore
7530
Verlamt het doelwit.

Move Tutor-aanvallen

Big Wave Beach
Recycle
10010
Herstelt een voorwerp dat de gebruiker eerder verbruikt heeft.
Big Wave Beach
Snore
5010015
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Big Wave Beach
Worry Seed
10010
Verandert de Ability van het doelwit in Insomnia.
Heahea Beach
After You
15
Het doelwit van deze aanval valt meteen na de gebruiker aan.
Heahea Beach
Giga Drain
7510010
Geneest de gebruiker voor 50% van de toegebrachte schade.
Heahea Beach
Signal Beam
7510015
Heeft 10% kans om het doelwit te verlammen.
Heahea Beach
Synthesis
5
Geneest HP van de gebruiker afhankelijk van de tijd en het weer.
Ula'ula Beach
Magic Coat
15
Kaatst statuseffecten door aanvallen van de tegenstander terug naar de tegenstander.
Ula'ula Beach
Magic Room
10
Neutraliseert alle voorwerpen voor 5 beurten.
Ula'ula Beach
Seed Bomb
8010015
Ula'ula Beach
Wonder Room
10
Verwisselt 5 beurten lang de Defense en Sp. Def van alle Pokémon.