Pokédex:
Ga naar:

#495

Snivy

Soort:Grass Snake Pokémon
Type:
HP
45
Attack
45
Defense
55
Sp. Atk
45
Sp. Def
55
Speed
63
Eigroepen:Field, Grass
Nummer:#495 (National Pokédex)

Abilities

Overgrow
Verhoogt de kracht van eigen Grass-type aanvallen met 50% als deze Pokémon minder dan 33% HP heeft.
Contrary
(Verborgen Ability)
Verhoging of verlaging van eigen statistieken heeft een omgekeerd effect.

Evoluties

Train een Snivy naar Lv. 17.
Train een Servine naar Lv. 36.

Level-up aanvallen

Level
1
Tackle
4010035
Level
4
Leer
10030
Verlaagt de Defense van het doelwit met één niveau.
Level
7
Vine Whip
4510025
Level
10
Wrap
159020
Het doelwit ontvangt 4 tot 5 beurten lang iedere beurt 12,5% schade, en kan zolang niet wisselen.
Level
13
Growth
20
Verhoogt de Attack en Sp. Atk van de gebruiker met 1 niveau; in sterk zonlicht met 2 niveaus.
Level
16
Leaf Tornado
659010
Heeft 30% kans om de nauwkeurigheid van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Level
19
Leech Seed
9010
Steelt iedere beurt 12,5% HP van het doelwit.
Level
22
Mega Drain
4010015
Geneest de gebruiker voor 50% van de toegebrachte schade.
Level
25
Slam
807520
Level
28
Leaf Blade
9010015
Raakt vaker met een critical hit.
Level
31
Coil
20
Verhoogt de Attack, Defense en nauwkeurigheid van de gebruiker met 1 niveau.
Level
34
Giga Drain
7510010
Geneest de gebruiker voor 50% van de toegebrachte schade.
Level
37
Wring Out
1005
Doet meer schade des te meer HP het doelwit nog heeft.
Level
40
Gastro Acid
10010
Neutraliseert de Ability van het doelwit.
Level
43
Leaf Storm
130905
Verlaagt de Sp. Atk van de gebruiker met 2 niveaus.

TM-aanvallen

TM01
Work Up
30
Verhoogt de Attack en Sp. Atk van de gebruiker met 1 niveau.
TM04
Calm Mind
20
Verhoogt de Sp. Atk en Sp. Def van de gebruiker met 1 niveau.
TM06
Toxic
9010
Vergiftigt het doelwit ernstig. Raakt altijd als de gebruiker Poison-type is.
TM10
Hidden Power
6010015
Het type van deze aanval verschilt per gebruiker.
TM11
Sunny Day
5
Wekt sterk zonlicht op dat 5 beurten duurt.
TM12
Taunt
10020
Het doelwit kan 3 beurten lang geen Status-aanvallen gebruiken.
TM16
Light Screen
30
Halveert 5 beurten lang schade van Special-aanvallen aan het hele team.
TM17
Protect
10
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM20
Safeguard
25
Beschermt het hele team 5 beurten lang tegen statusproblemen en verwarring.
TM21
Frustration
10020
Doet meer schade des te minder bevriend de gebruiker is met zijn Trainer.
TM22
Solar Beam
12010010
Doet de eerste beurt niets, en valt aan op de beurt erna.
TM27
Return
10020
Doet meer schade des te meer bevriend de gebruiker is met zijn Trainer.
TM32
Double Team
15
Verhoogt de behendigheid van de gebruiker met 1 niveau.
TM33
Reflect
20
Halveert 5 beurten lang schade van Physical-aanvallen aan het hele team.
TM40
Aerial Ace
6020
Raakt altijd.
TM41
Torment
10015
Het doelwit kan niet meer twee beurten achter elkaar dezelfde aanval uitvoeren.
TM42
Facade
7010020
Kracht verdubbelt als de gebruiker vergiftigd, verlamd of verbrand is.
TM44
Rest
10
Geneest alle HP van de gebruiker en laat die in slaap vallen voor 3 beurten.
TM45
Attract
10015
Laat het doelwit verliefd worden als die van het andere geslacht is als de gebruiker.
TM48
Round
6010015
Kracht verdubbelt als een teamgenoot deze aanval dezelfde beurt ook gebruikte; raakt dan meteen erna.
TM53
Energy Ball
9010010
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TM75
Swords Dance
20
Verhoogt de Attack van de gebruiker met 2 niveaus.
TM86
Grass Knot
10020
Doet meer schade des te zwaarder het doelwit is.
TM87
Swagger
8515
Verwart het doelwit, maar verhoogt diens Attack met 2 niveaus.
TM88
Sleep Talk
10
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Voert een willekeurige andere aanval van de gebruiker uit.
TM90
Substitute
10
Wisselt 25% van de HP van de gebruiker in om een vervanger te creëren die aanvallen opvangt.
TM96
Nature Power
20
Voert een andere aanval uit, afhankelijk van het terrein van het gevecht.
TM100
Confide
20
Verlaagt de Sp. Atk van het doelwit met 1 niveau.

Ei-aanvallen

Broed
Captivate
10020
Verlaagt de Sp. Atk van het doelwit met 2 niveaus als die van het andere geslacht is als de gebruiker.
Broed
Glare
10030
Verlamt het doelwit.
Broed
Grassy Terrain
10
Wekt Grassy Terrain op dat 5 beurten duurt.
Broed
Iron Tail
1007515
Heeft 30% kans om de Defense van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Broed
Magical Leaf
6020
Raakt altijd.
Broed
Mean Look
1005
Het doelwit kan niet meer wisselen.
Broed
Mirror Coat
10020
Doet 2× de schade van de laatste Special-aanval die de gebruiker deze beurt ontvangt.
Broed
Natural Gift
10015
Verbruikt een Berry van de gebruiker. De kracht en het type van deze aanval hangen af van welke Berry.
Broed
Pursuit
4010020
Raakt een doelwit dat wil wisselen voordat die wisselt, voor dubbele schade.
Broed
Sweet Scent
10020
Verlaagt de behendigheid van het doelwit met 2 niveaus.
Broed
Twister
4010020
Heeft 20% kans om het doelwit te laten 'flinchen'. Raakt Pokémon die hoog in de lucht zijn voor dubbele schade.

Move Tutor-aanvallen

Battle Tree
Gastro Acid
10010
Neutraliseert de Ability van het doelwit.
Battle Tree
Knock Off
6510020
Verwijdert het voorwerp van het doelwit.
Big Wave Beach
Bind
158520
Het doelwit ontvangt 4 tot 5 beurten lang iedere beurt 12,5% schade, en kan zolang niet wisselen.
Big Wave Beach
Defog
15
Verlaagt de behendigheid van het doelwit met één niveau en verwijdert diens barrières, zoals Reflect en Light Screen.
Big Wave Beach
Snatch
10010
Steelt de effecten van alle Status-aanvallen die op dezelfde beurt uitgevoerd worden.
Big Wave Beach
Snore
5010015
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Big Wave Beach
Worry Seed
10010
Verandert de Ability van het doelwit in Insomnia.
Hau'oli City
Grass Pledge
8010010
Combineert met de Water Pledge of Fire Pledge van een teamgenoot voor neveneffecten.
Heahea Beach
Giga Drain
7510010
Geneest de gebruiker voor 50% van de toegebrachte schade.
Heahea Beach
Iron Tail
1007515
Heeft 30% kans om de Defense van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Heahea Beach
Synthesis
5
Geneest HP van de gebruiker afhankelijk van de tijd en het weer.
Ula'ula Beach
Aqua Tail
909010
Ula'ula Beach
Seed Bomb
8010015

Aanvallen van vorige generaties

Cut
509530
Flash
10020
Verlaagt de nauwkeurigheid van het doelwit met 1 niveau.
Secret Power
7010020
Heeft 30% kans op een neveneffect, afhankelijk van het terrein van het gevecht.