Physical Special Status Physical/Special
Pokédex:
Ga naar:

#791

Solgaleo

Introductie:Pokémon Sun & Moon
Soort:Sunne Pokémon
Type:
HP
137
Attack
137
Defense
107
Sp. Atk
113
Sp. Def
89
Speed
97
Eigroepen:Undiscovered (Kan niet broeden)
Nummer:#791 (National Pokédex)
#389 (Alola Pokédex)

Abilities

Full Metal Body
Andere Pokémon kunnen de statistieken van deze Pokémon niet verlagen.

Evoluties

Train een Cosmog naar Lv. 43.
Train een Cosmoem naar Lv. 53 in Pokémon Sun of Pokémon Ultra Sun.
Train een Cosmoem naar Lv. 53 in Pokémon Moon of Pokémon Ultra Moon.

Speciale aanvallen

Solganium Z
Searing Sunraze Smash
2001
Unieke Z-Move van Solgaleo en Dusk Mane Necrozma. Negeert de Ability van het doelwit.

Voor-evolutie aanvallen

Leer als
Splash
40
Heeft totaal geen effect.

Level-up aanvallen

Evolutie
Sunsteel Strike
1001005
Negeert de Ability van het doelwit.
Level
1
Cosmic Power
20
Verhoogt de Defense en Sp. Def van de gebruiker met 1 niveau.
Level
1
Metal Claw
509535
Heeft 10% kans om de Attack van de gebruiker te verhogen met 1 niveau.
Level
1
Teleport
20
Vlucht van een gevecht met een wilde Pokémon.
Level
1
Wake-Up Slap
7010010
Kracht verdubbelt als het doelwit slaapt; die wordt dan wakker.
Level
7
Iron Head
8010015
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Level
13
Metal Sound
8540
Verlaagt de Sp. Def van het doelwit met 2 niveaus.
Level
19
Zen Headbutt
809015
Heeft 20% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Level
23
Flash Cannon
8010010
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Level
31
Morning Sun
5
Geneest HP van de gebruiker afhankelijk van het weer.
Level
37
Crunch
8010015
Heeft 20% kans om de Defense van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Level
43
Metal Burst
10010
Doet 1,5× de schade van de laatste aanval die de gebruiker geraakt heeft.
Level
47
Solar Beam
12010010
Doet de eerste beurt niets, en valt aan op de beurt erna.
Level
59
Noble Roar
10030
Verlaagt de Attack en Sp. Atk van het doelwit met 1 niveau.
Level
61
Flare Blitz
12010015
Brengt 33% van de schade toe aan de gebruiker. Heeft 10% kans om het doelwit te verbranden. Ontdooit de gebruiker als die totaal bevroren is.
Level
67
Wide Guard
10
Blokkeert deze beurt, voor het hele team, alle aanvallen die meerdere Pokémon raken.
Level
73
Giga Impact
150905
De gebruiker kan de volgende beurt niets doen als deze aanval raakt.

TM-aanvallen

TM01
Work Up
30
Verhoogt de Attack en Sp. Atk van de gebruiker met 1 niveau.
TM03
Psyshock
8010010
Gebruikt de Defense van het doelwit in plaats van de Sp. Def.
TM04
Calm Mind
20
Verhoogt de Sp. Atk en Sp. Def van de gebruiker met 1 niveau.
TM05
Roar
20
Forceert het doelwit te wisselen naar een willekeurige andere Pokémon.
TM06
Toxic
9010
Vergiftigt het doelwit ernstig. Raakt altijd als de gebruiker Poison-type is.
TM10
Hidden Power
6010015
Het type van deze aanval verschilt per gebruiker.
TM11
Sunny Day
5
Wekt sterk zonlicht op dat 5 beurten duurt.
TM15
Hyper Beam
150905
De gebruiker kan de volgende beurt niets doen als deze aanval raakt.
TM16
Light Screen
30
Halveert 5 beurten lang schade van speciale aanvallen tegen het hele team.
TM17
Protect
10
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM20
Safeguard
25
Beschermt het hele team 5 beurten lang tegen statusproblemen en verwarring.
TM21
Frustration
10020
Doet meer schade des te minder bevriend de gebruiker is met zijn Trainer.
TM22
Solar Beam
12010010
Doet de eerste beurt niets, en valt aan op de beurt erna.
TM24
Thunderbolt
9010015
Heeft 10% kans om het doelwit te verlammen.
TM25
Thunder
1107010
Heeft 30% kans om het doelwit te verlammen. Raakt Pokémon die hoog in de lucht zijn.
TM26
Earthquake
10010010
Raakt Pokémon die ondergronds zijn voor dubbele schade.
TM27
Return
10020
Doet meer schade des te meer bevriend de gebruiker is met zijn Trainer.
TM29
Psychic
9010010
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TM32
Double Team
15
Verhoogt de behendigheid van de gebruiker met 1 niveau.
TM33
Reflect
20
Halveert 5 beurten lang schade van fysieke aanvallen tegen het hele team.
TM35
Flamethrower
9010015
Heeft 10% kans om het doelwit te verbranden.
TM38
Fire Blast
110855
Heeft 10% kans om het doelwit te verbranden.
TM39
Rock Tomb
609515
Verlaagt de Speed van het doelwit met 1 niveau.
TM42
Facade
7010020
Kracht verdubbelt als de gebruiker vergiftigd, verlamd of verbrand is.
TM43
Flame Charge
5010020
Verhoogt de Speed van de gebruiker met 1 niveau.
TM44
Rest
10
Geneest alle HP van de gebruiker en laat die in slaap vallen voor 3 beurten.
TM48
Round
6010015
Kracht verdubbelt als een teamgenoot deze aanval dezelfde beurt ook gebruikte; raakt dan meteen erna.
TM52
Focus Blast
120705
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TM68
Giga Impact
150905
De gebruiker kan de volgende beurt niets doen als deze aanval raakt.
TM71
Stone Edge
100805
Raakt vaker met een critical hit.
TM73
Thunder Wave
9020
Verlamt het doelwit.
TM74
Gyro Ball
1005
Doet meer schade des te sneller het doelwit is dan de gebruiker.
TM77
Psych Up
10
Kopieert de aangepaste statistieken van het doelwit
TM78
Bulldoze
6010020
Verlaagt de Speed van het doelwit met 1 niveau.
TM80
Rock Slide
759010
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
TM87
Swagger
8515
Verwart het doelwit, maar verhoogt diens Attack met 2 niveaus.
TM88
Sleep Talk
10
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Voert een willekeurige andere aanval van de gebruiker uit.
TM90
Substitute
10
Wisselt 25% HP van de gebruiker in om een vervanger te creëren die aanvallen opvangt.
TM91
Flash Cannon
8010010
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TM92
Trick Room
5
Voor vijf beurten lang vallen langamere Pokémon het eerst aan.
TM93
Wild Charge
9010015
Brengt 25% van de schade toe aan de gebruiker.
TM95
Snarl
559515
Verlaagt de Sp. Atk van het doelwit met 1 niveau.
TM100
Confide
20
Verlaagt de Sp. Atk van het doelwit met 1 niveau.

Move Tutor-aanvallen

Battle Tree
Hyper Voice
9010010
Battle Tree
Knock Off
6510020
Verwijdert het voorwerp van het doelwit.
Battle Tree
Outrage
12010010
Valt 2 tot 3 beurten achter elkaar aan, en verwart daarna de gebruiker.
Battle Tree
Superpower
1201005
Verlaagt de Attack en Defense van de gebruiker met 1 niveau.
Big Wave Beach
Last Resort
1401005
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker al zijn andere aanvallen al heeft gebruikt.
Big Wave Beach
Shock Wave
6020
Raakt altijd.
Big Wave Beach
Snore
5010015
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Heahea Beach
Iron Defense
15
Verhoogt de Defense van de gebruiker met 2 niveaus.
Heahea Beach
Iron Tail
1007515
Heeft 30% kans om de Defense van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Ula'ula Beach
Endeavor
1005
Maakt de HP van het doelwit gelijk aan die van de gebruiker, indien de gebruiker minder HP heeft.
Ula'ula Beach
Iron Head
8010015
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Ula'ula Beach
Zen Headbutt
809015
Heeft 20% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.