Physical Special Status Physical/Special
Pokédex:
Ga naar:

#328

Trapinch

Introductie:Pokémon Ruby & Sapphire
Soort:Ant Pit Pokémon
Type:
HP
45
Attack
100
Defense
45
Sp. Atk
45
Sp. Def
45
Speed
10
Eigroepen:Bug
Nummer:#328 (National Pokédex)
#304 (Alola Pokédex)
#125 (Ula'ula Pokédex)

Abilities

Hyper Cutter
Andere Pokémon kunnen de Attack van deze Pokémon niet verlagen.
Arena Trap
Tegenstanders op de grond kunnen niet vluchten of wisselen.
Wilde Pokémon verschijnen vaker.
Sheer Force
(Verborgen Ability)
Negeert neveneffecten van eigen aanvallen, maar verhoogt de kracht met 30%.

Evoluties

Train een Trapinch naar Lv. 35.
Train een Vibrava naar Lv. 45.

Level-up aanvallen

Level
1
Bide
10
Absorbeert 2 beurten lang schade, en brengt dan het dubbele ervan toe aan laatste Pokémon die de gebruiker raakte.
Level
1
Bite
6010025
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Level
1
Feint Attack
6020
Raakt altijd.
Level
1
Sand Attack
10015
Verlaagt de nauwkeurigheid van het doelwit met 1 niveau.
Level
5
Mud-Slap
2010010
Verlaagt de nauwkeurigheid van het doelwit met 2 niveaus.
Level
8
Bulldoze
6010020
Verlaagt de Speed van het doelwit met 1 niveau.
Level
12
Sand Tomb
358515
Het doelwit ontvangt 4 tot 5 beurten lang iedere beurt 12,5% schade, en kan zolang niet wisselen.
Level
15
Rock Slide
759010
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Level
19
Dig
8010010
Ontwijkt de eerste beurt aanvallen, en valt de beurt erna aan.
Level
22
Crunch
8010015
Heeft 20% kans om de Defense van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Level
26
Earth Power
9010010
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Level
29
Feint
3010010
Neutraliseert blokkades van het doelwit, zoals Protect en Detect.
Level
33
Earthquake
10010010
Raakt Pokémon die ondergronds zijn voor dubbele schade.
Level
36
Sandstorm
10
Wekt een zandstorm op die 5 beurten duurt.
Level
40
Superpower
1201005
Verlaagt de Attack en Defense van de gebruiker met 1 niveau.
Level
43
Hyper Beam
150905
De gebruiker kan de volgende beurt niets doen als deze aanval raakt.
Level
47
Fissure
5
Schakelt een doelwit van een lager level in één klap uit. Raakt Pokémon die ondergronds zijn.

TM-aanvallen

TM06
Toxic
9010
Vergiftigt het doelwit ernstig. Raakt altijd als de gebruiker Poison-type is.
TM10
Hidden Power
6010015
Het type van deze aanval verschilt per gebruiker.
TM11
Sunny Day
5
Wekt sterk zonlicht op dat 5 beurten duurt.
TM15
Hyper Beam
150905
De gebruiker kan de volgende beurt niets doen als deze aanval raakt.
TM17
Protect
10
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM21
Frustration
10020
Doet meer schade des te minder bevriend de gebruiker is met zijn Trainer.
TM22
Solar Beam
12010010
Doet de eerste beurt niets, en valt aan op de beurt erna.
TM26
Earthquake
10010010
Raakt Pokémon die ondergronds zijn voor dubbele schade.
TM27
Return
10020
Doet meer schade des te meer bevriend de gebruiker is met zijn Trainer.
TM32
Double Team
15
Verhoogt de behendigheid van de gebruiker met 1 niveau.
TM37
Sandstorm
10
Wekt een zandstorm op die 5 beurten duurt.
TM39
Rock Tomb
609515
Verlaagt de Speed van het doelwit met 1 niveau.
TM42
Facade
7010020
Kracht verdubbelt als de gebruiker vergiftigd, verlamd of verbrand is.
TM44
Rest
10
Geneest alle HP van de gebruiker en laat die in slaap vallen voor 3 beurten.
TM45
Attract
10015
Laat het doelwit verliefd worden als die van het andere geslacht is als de gebruiker.
TM48
Round
6010015
Kracht verdubbelt als een teamgenoot deze aanval dezelfde beurt ook gebruikte; raakt dan meteen erna.
TM78
Bulldoze
6010020
Verlaagt de Speed van het doelwit met 1 niveau.
TM80
Rock Slide
759010
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
TM87
Swagger
8515
Verwart het doelwit, maar verhoogt diens Attack met 2 niveaus.
TM88
Sleep Talk
10
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Voert een willekeurige andere aanval van de gebruiker uit.
TM90
Substitute
10
Wisselt 25% HP van de gebruiker in om een vervanger te creëren die aanvallen opvangt.
TM100
Confide
20
Verlaagt de Sp. Atk van het doelwit met 1 niveau.

Ei-aanvallen

Broed
Bug Bite
6010020
Gebruikt de Berry van het doelwit als deze er een vast heeft.
Broed
Earth Power
9010010
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Broed
Endure
10
Weerstaat deze beurt alle aanvallen met minstens 1 HP. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
Broed
Flail
10015
Doet meer schade des te minder HP de gebruiker heeft.
Broed
Focus Energy
30
Verhoogt de kans op critical hits van de gebruiker met 2 niveaus.
Broed
Fury Cutter
409520
Kracht verdubbelt iedere beurt als deze aanval keer op keer wordt uitgevoerd, tot 160.
Broed
Gust
4010035
Raakt Pokémon die hoog in de lucht zijn voor dubbele schade.
Broed
Mud Shot
559515
Verlaagt de Speed van het doelwit met 1 niveau.
Broed
Quick Attack
4010030
Raakt vóór het doelwit.
Broed
Signal Beam
7510015
Heeft 10% kans om het doelwit te verlammen.

Move Tutor-aanvallen

Battle Tree
Earth Power
9010010
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Battle Tree
Superpower
1201005
Verlaagt de Attack en Defense van de gebruiker met 1 niveau.
Big Wave Beach
Bug Bite
6010020
Gebruikt de Berry van het doelwit als deze er een vast heeft.
Big Wave Beach
Snore
5010015
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Heahea Beach
Giga Drain
7510010
Geneest de gebruiker voor 50% van de toegebrachte schade.
Heahea Beach
Signal Beam
7510015
Heeft 10% kans om het doelwit te verlammen.

Aanvallen van vorige generaties

Rock Smash
4010015
Heeft 50% kans om de Defense van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Secret Power
7010020
Heeft 30% kans op een neveneffect, afhankelijk van het terrein van het gevecht.
Strength
8010015
Struggle Bug
5010020
Verlaagt de Sp. Atk van het doelwit met 1 niveau.
Captivate
10020
Verlaagt de Sp. Atk van het doelwit met 2 niveaus als die van het andere geslacht is als de gebruiker.
Headbutt
7010015
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Natural Gift
10015
Verbruikt een Berry van de gebruiker. De kracht en het type van deze aanval hangen af van welke Berry.
Body Slam
8510015
Heeft 30% kans om het doelwit te verlammen.
Double-Edge
12010015
Brengt 25% van de schade toe aan de gebruiker.
Mimic
10010
Kopieert tijdelijk de laatst gebruikte aanval van het doelwit.