Physical Special Status Physical/Special
Pokédex:
Ga naar:

#800

Necrozma (Ultra Necrozma)

Introductie:Pokémon Ultra Sun & Ultra Moon
Soort:Prism Pokémon
Type:
HP
97
Attack
167
Defense
97
Sp. Atk
167
Sp. Def
97
Speed
129
Eigroepen:Undiscovered (Kan niet broeden)
Nummer:#800 (National Pokédex)
#400 (Alola Pokédex)

Abilities

Neuroforce
Verhoogt de kracht van eigen super-effectieve aanvallen met 20%.

Vormen

Basisvorm van Necrozma.
Fuseer Necrozma en Solgaleo met de N-Solarizer.
Fuseer Necrozma en Lunala met de N-Lunarizer.
Veroorzaak Ultra Burst met Ultranecrozium Z bij een gefuseerde Necrozma.

Speciale aanvallen

Ultranecrozium Z
Light That Burns the Sky
2001
Unieke Z-Move van Ultra Necrozma. Gebruikt de Attack of Sp. Atk van de gebruiker, datgene wat hoger is. Negeert de Ability van het doelwit.

Level-up aanvallen

Level
1
Charge Beam
509010
Heeft 70% kans om de Sp. Atk van de gebruiker te verhogen met 1 niveau.
Level
1
Confusion
5010025
Heeft 10% kans om het doelwit te verwarren.
Level
1
Metal Claw
509535
Heeft 10% kans om de Attack van de gebruiker te verhogen met 1 niveau.
Level
1
Mirror Shot
658510
Heeft 30% kans om de nauwkeurigheid van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Level
1
Moonlight
5
Geneest HP van de gebruiker afhankelijk van het weer.
Level
1
Morning Sun
5
Geneest HP van de gebruiker afhankelijk van het weer.
Level
7
Slash
7010020
Raakt vaker met een critical hit.
Level
13
Stored Power
2010010
Kracht verhoogt met 20 per statistiekbonus van de gebruiker.
Level
19
Rock Blast
259010
Raakt 2 tot 5 keer.
Level
23
Night Slash
7010015
Raakt vaker met een critical hit.
Level
31
Gravity
5
Alle Pokémon zitten 5 beurten lang aan de grond en zijn vatbaar voor Ground-type aanvallen.
Level
37
Psycho Cut
7010020
Raakt vaker met een critical hit.
Level
43
Power Gem
8010020
Level
47
Autotomize
15
Verhoogt de snelheid van de gebruiker met 2 niveaus en vermindert zijn gewicht met 100 kg.
Level
50
Photon Geyser
1001005
Gebruikt de Attack of Sp. Atk van de gebruiker, datgene wat hoger is.
Level
53
Stealth Rock
20
Legt een hindernis die Rock-type schade toebrengt aan tegenstanders die inwisselen.
Level
59
Iron Defense
15
Verhoogt de Defense van de gebruiker met 2 niveaus.
Level
67
Wring Out
1005
Doet meer schade des te meer HP het doelwit nog heeft.
Level
73
Prismatic Laser
16010010
De gebruiker kan de volgende beurt niets doen als deze aanval raakt.

TM-aanvallen

TM03
Psyshock
8010010
Gebruikt de Defense van het doelwit in plaats van de Sp. Def.
TM04
Calm Mind
20
Verhoogt de Sp. Atk en Sp. Def van de gebruiker met 1 niveau.
TM06
Toxic
9010
Vergiftigt het doelwit ernstig. Raakt altijd als de gebruiker Poison-type is.
TM10
Hidden Power
6010015
Het type van deze aanval verschilt per gebruiker.
TM15
Hyper Beam
150905
De gebruiker kan de volgende beurt niets doen als deze aanval raakt.
TM16
Light Screen
30
Halveert 5 beurten lang schade van speciale aanvallen tegen het hele team.
TM17
Protect
10
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM21
Frustration
10020
Doet meer schade des te minder bevriend de gebruiker is met zijn Trainer.
TM22
Solar Beam
12010010
Doet de eerste beurt niets, en valt aan op de beurt erna.
TM26
Earthquake
10010010
Raakt Pokémon die ondergronds zijn voor dubbele schade.
TM27
Return
10020
Doet meer schade des te meer bevriend de gebruiker is met zijn Trainer.
TM29
Psychic
9010010
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TM31
Brick Break
7510015
Verwijdert barrières van het doelwit, zoals Light Screen en Reflect.
TM32
Double Team
15
Verhoogt de behendigheid van de gebruiker met 1 niveau.
TM33
Reflect
20
Halveert 5 beurten lang schade van fysieke aanvallen tegen het hele team.
TM39
Rock Tomb
609515
Verlaagt de Speed van het doelwit met 1 niveau.
TM40
Aerial Ace
6020
Raakt altijd.
TM42
Facade
7010020
Kracht verdubbelt als de gebruiker vergiftigd, verlamd of verbrand is.
TM44
Rest
10
Geneest alle HP van de gebruiker en laat die in slaap vallen voor 3 beurten.
TM46
Thief
6010025
Steelt het voorwerp van het doelwit als de gebruiker er geen vast heeft.
TM48
Round
6010015
Kracht verdubbelt als een teamgenoot deze aanval dezelfde beurt ook gebruikte; raakt dan meteen erna.
TM56
Fling
10010
Verbruikt het voorwerp van de gebruiker. De kracht van deze aanval hangt af van welk voorwerp.
TM57
Charge Beam
509010
Heeft 70% kans om de Sp. Atk van de gebruiker te verhogen met 1 niveau.
TM59
Brutal Swing
6010020
TM63
Embargo
10015
Het doelwit kan 5 beurten lang geen voorwerpen gebruiken.
TM65
Shadow Claw
7010015
Raakt vaker met een critical hit.
TM67
Smart Strike
7010
Raakt altijd.
TM68
Giga Impact
150905
De gebruiker kan de volgende beurt niets doen als deze aanval raakt.
TM69
Rock Polish
20
Verhoogt de Speed van de gebruiker met 2 niveaus.
TM71
Stone Edge
100805
Raakt vaker met een critical hit.
TM73
Thunder Wave
9020
Verlamt het doelwit.
TM74
Gyro Ball
1005
Doet meer schade des te sneller het doelwit is dan de gebruiker.
TM75
Swords Dance
20
Verhoogt de Attack van de gebruiker met 2 niveaus.
TM78
Bulldoze
6010020
Verlaagt de Speed van het doelwit met 1 niveau.
TM80
Rock Slide
759010
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
TM81
X-Scissor
8010015
TM87
Swagger
8515
Verwart het doelwit, maar verhoogt diens Attack met 2 niveaus.
TM88
Sleep Talk
10
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Voert een willekeurige andere aanval van de gebruiker uit.
TM90
Substitute
10
Wisselt 25% HP van de gebruiker in om een vervanger te creëren die aanvallen opvangt.
TM91
Flash Cannon
8010010
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TM92
Trick Room
5
Voor vijf beurten lang vallen langamere Pokémon het eerst aan.
TM97
Dark Pulse
8010015
Heeft 20% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
TM100
Confide
20
Verlaagt de Sp. Atk van het doelwit met 1 niveau.

Move Tutor-aanvallen

Battle Tree
Dragon Pulse
8510010
Battle Tree
Earth Power
9010010
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Battle Tree
Heat Wave
959010
Heeft 10% kans om het doelwit te verbranden.
Battle Tree
Hyper Voice
9010010
Battle Tree
Knock Off
6510020
Verwijdert het voorwerp van het doelwit.
Battle Tree
Outrage
12010010
Valt 2 tot 3 beurten achter elkaar aan, en verwart daarna de gebruiker.
Big Wave Beach
Recycle
10010
Herstelt een voorwerp dat de gebruiker eerder verbruikt heeft.
Big Wave Beach
Shock Wave
6020
Raakt altijd.
Big Wave Beach
Snore
5010015
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Heahea Beach
Ally Switch
15
Verwisselt van positie met een teamgenoot.
Heahea Beach
Gravity
5
Alle Pokémon zitten 5 beurten lang aan de grond en zijn vatbaar voor Ground-type aanvallen.
Heahea Beach
Iron Defense
15
Verhoogt de Defense van de gebruiker met 2 niveaus.
Heahea Beach
Magnet Rise
10
Maakt de gebruiker 5 beurten lang immuun voor Ground-type aanvallen.
Heahea Beach
Signal Beam
7510015
Heeft 10% kans om het doelwit te verlammen.
Heahea Beach
Stealth Rock
20
Legt een hindernis die Rock-type schade toebrengt aan tegenstanders die inwisselen.
Heahea Beach
Telekinesis
15
Het doelwit kan 3 beurten lang geen aanvallen ontwijken, maar is immuun tegen Ground-type aanvallen.
N-Lunarizer
Moongeist Beam
1001005
Negeert de Ability van het doelwit.
N-Solarizer
Sunsteel Strike
1001005
Negeert de Ability van het doelwit.
Ula'ula Beach
Iron Head
8010015
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.