Physical Special Status Physical/Special
Pokédex:
Ga naar:

#321

Wailord

Introductie:Pokémon Ruby & Sapphire
Soort:Float Whale Pokémon
Type:
HP
170
Attack
90
Defense
45
Sp. Atk
90
Sp. Def
45
Speed
60
Eigroepen:Field, Water 2
Nummer:#321 (National Pokédex)
#352 (Alola Pokédex)
#099 (Poni Pokédex)

Abilities

Water Veil
Deze Pokémon kan niet verbrand worden.
Oblivious
Deze Pokémon is beschermd tegen verliefdheid en Taunt.
Pressure
(Verborgen Ability)
Tegenstanders verbruiken 1 extra PP per aanval gericht op deze Pokémon.
Wilde Pokémon met hoger Level verschijnen minder vaak.

Evoluties

Train een Wailmer naar Lv. 40.

Level-up aanvallen

Level
1
Growl
10040
Verlaagt de Attack van het doelwit met 1 niveau.
Level
1
Heavy Slam
10010
Doet meer schade des te zwaarder de gebruiker is dan het doelwit.
Level
1
Noble Roar
10030
Verlaagt de Attack en Sp. Atk van het doelwit met 1 niveau.
Level
1
Rollout
309020
Valt 5 beurten achter elkaar aan, steeds met verdubbelde kracht. Kracht verdubbelt bovendien als de gebruiker ervoor Defense Curl gebruikte.
Level
1
Soak
10020
Verandert het type van het doelwit in puur Water-type.
Level
1
Splash
40
Heeft totaal geen effect.
Level
1
Water Gun
4010025
Level
4
Growl
10040
Verlaagt de Attack van het doelwit met 1 niveau.
Level
7
Water Gun
4010025
Level
10
Rollout
309020
Valt 5 beurten achter elkaar aan, steeds met verdubbelde kracht. Kracht verdubbelt bovendien als de gebruiker ervoor Defense Curl gebruikte.
Level
13
Whirlpool
358515
Het doelwit ontvangt 4 tot 5 beurten lang iedere beurt 12,5% schade, en kan zolang niet wisselen. Raakt Pokémon die onderwater zijn voor dubbele schade.
Level
16
Astonish
3010015
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Level
19
Water Pulse
6010020
Heeft 20% kans om het doelwit te verwarren.
Level
22
Mist
30
Tegenstanders kunnen 5 beurten lang de statistieken van het hele team niet veranderen.
Level
25
Brine
6510010
Kracht verdubbelt als het doelwit minder dan 50% HP over heeft.
Level
29
Rest
10
Geneest alle HP van de gebruiker en laat die in slaap vallen voor 3 beurten.
Level
33
Water Spout
1005
Doet meer schade des te meer HP de gebruiker nog over heeft.
Level
37
Amnesia
20
Verhoogt de Sp. Def van de gebruiker met 2 niveaus.
Level
44
Dive
8010010
Ontwijkt de eerste beurt aanvallen, en valt de beurt erna aan.
Level
51
Bounce
85855
Ontwijkt de eerste beurt aanvallen, en valt de beurt erna aan. Heeft 30% kans om het doelwit te verlammen.
Level
58
Hydro Pump
110805
Level
65
Heavy Slam
10010
Doet meer schade des te zwaarder de gebruiker is dan het doelwit.

TM-aanvallen

TM05
Roar
20
Forceert het doelwit te wisselen naar een willekeurige andere Pokémon.
TM06
Toxic
9010
Vergiftigt het doelwit ernstig. Raakt altijd als de gebruiker Poison-type is.
TM07
Hail
10
Wekt een hagelstorm op die 5 beurten duurt.
TM10
Hidden Power
6010015
Het type van deze aanval verschilt per gebruiker.
TM13
Ice Beam
9010010
Heeft 10% kans om het doelwit te bevriezen.
TM14
Blizzard
110705
Raakt altijd in een hagelstorm. Heeft 10% kans om het doelwit te bevriezen.
TM15
Hyper Beam
150905
De gebruiker kan de volgende beurt niets doen als deze aanval raakt.
TM17
Protect
10
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM18
Rain Dance
5
Wekt een regenbui op die 5 beurten duurt.
TM21
Frustration
10020
Doet meer schade des te minder bevriend de gebruiker is met zijn Trainer.
TM26
Earthquake
10010010
Raakt Pokémon die ondergronds zijn voor dubbele schade.
TM27
Return
10020
Doet meer schade des te meer bevriend de gebruiker is met zijn Trainer.
TM32
Double Team
15
Verhoogt de behendigheid van de gebruiker met 1 niveau.
TM39
Rock Tomb
609515
Verlaagt de Speed van het doelwit met 1 niveau.
TM42
Facade
7010020
Kracht verdubbelt als de gebruiker vergiftigd, verlamd of verbrand is.
TM44
Rest
10
Geneest alle HP van de gebruiker en laat die in slaap vallen voor 3 beurten.
TM45
Attract
10015
Laat het doelwit verliefd worden als die van het andere geslacht is als de gebruiker.
TM48
Round
6010015
Kracht verdubbelt als een teamgenoot deze aanval dezelfde beurt ook gebruikte; raakt dan meteen erna.
TM49
Echoed Voice
4010015
Kracht stijgt iedere beurt met 40 als deze aanval keer op keer wordt uitgevoerd, tot 200.
TM55
Scald
8010015
Heeft 30% kans om het doelwit te verbranden en ontdooit een bevroren doelwit. Ontdooit ook de gebruiker als die bevroren is.
TM68
Giga Impact
150905
De gebruiker kan de volgende beurt niets doen als deze aanval raakt.
TM78
Bulldoze
6010020
Verlaagt de Speed van het doelwit met 1 niveau.
TM87
Swagger
8515
Verwart het doelwit, maar verhoogt diens Attack met 2 niveaus.
TM88
Sleep Talk
10
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Voert een willekeurige andere aanval van de gebruiker uit.
TM90
Substitute
10
Wisselt 25% HP van de gebruiker in om een vervanger te creëren die aanvallen opvangt.
TM94
Surf
9010015
Raakt Pokémon die onderwater zijn voor dubbele schade.
TM98
Waterfall
8010015
Heeft 20% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
TM100
Confide
20
Verlaagt de Sp. Atk van het doelwit met 1 niveau.

Ei-aanvallen

Broed
Aqua Ring
20
Geneest iedere beurt 6,25% HP van de gebruiker.
Broed
Body Slam
8510015
Heeft 30% kans om het doelwit te verlammen.
Broed
Clear Smog
5015
Maakt de aangepaste statistieken van het doelwit ongedaan.
Broed
Curse
10
Als Ghost-type: gebruiker verliest 50% HP waarna doelwit iedere beurt 25% HP verliest. Als niet-Ghost-type: verhoogt Attack en Defense en verlaagt Speed gebruiker met 1 niveau.
Broed
Defense Curl
40
Verhoogt de Defense van de gebruiker met 1 niveau.
Broed
Double-Edge
12010015
Brengt 25% van de schade toe aan de gebruiker.
Broed
Fissure
5
Schakelt een doelwit van een lager level in één klap uit. Raakt Pokémon die ondergronds zijn.
Broed
Sleep Talk
10
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Voert een willekeurige andere aanval van de gebruiker uit.
Broed
Snore
5010015
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Broed
Soak
10020
Verandert het type van het doelwit in puur Water-type.
Broed
Thrash
12010010
Valt 2 tot 3 beurten achter elkaar aan, en verwart daarna de gebruiker.
Broed
Tickle
10020
Verlaagt de Attack en Defense van het doelwit met 1 niveau.
Broed
Zen Headbutt
809015
Heeft 20% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.

Move Tutor-aanvallen

Battle Tree
Hyper Voice
9010010
Battle Tree
Liquidation
8510010
Heeft 10% kans om de Defense van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Big Wave Beach
Block
1005
Het doelwit kan niet meer wisselen.
Big Wave Beach
Snore
5010015
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Heahea Beach
Bounce
85855
Ontwijkt de eerste beurt aanvallen, en valt de beurt erna aan. Heeft 30% kans om het doelwit te verlammen.
Heahea Beach
Water Pulse
6010020
Heeft 20% kans om het doelwit te verwarren.
Ula'ula Beach
Icy Wind
559515
Verlaagt de Speed van het doelwit met 1 niveau.
Ula'ula Beach
Iron Head
8010015
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Ula'ula Beach
Zen Headbutt
809015
Heeft 20% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.

Aanvallen van vorige generaties

Rock Smash
4010015
Heeft 50% kans om de Defense van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Secret Power
7010020
Heeft 30% kans op een neveneffect, afhankelijk van het terrein van het gevecht.
Strength
8010015
Avalanche
6010010
Raakt na het doelwit. Kracht verdubbelt als de gebruiker deze beurt aangevallen is.
Captivate
10020
Verlaagt de Sp. Atk van het doelwit met 2 niveaus als die van het andere geslacht is als de gebruiker.
Endure
10
Weerstaat deze beurt alle aanvallen met minstens 1 HP. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
Headbutt
7010015
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Natural Gift
10015
Verbruikt een Berry van de gebruiker. De kracht en het type van deze aanval hangen af van welke Berry.
Mimic
10010
Kopieert tijdelijk de laatst gebruikte aanval van het doelwit.