Physical Special Status Physical/Special
Pokédex:
Ga naar:

#168

Ariados

Introductie:Pokémon Gold & Silver
Soort:Long Leg Pokémon
Type:
HP
70
Attack
90
Defense
70
Sp. Atk
60
Sp. Def
60
Speed
40
Eigroepen:Bug
Nummer:#168 (National Pokédex)
#108 (Mountain Kalos Pokédex)

Abilities

Swarm
Verhoogt de kracht van eigen Bug-type aanvallen met 50% als deze Pokémon minder dan 33% HP heeft.
Insomnia
Deze Pokémon kan niet in slaap vallen.
Sniper
(Verborgen Ability)
Critical hits van deze Pokémon doen 50% meer schade.

Evoluties

Train een Spinarak naar Lv. 22.

Level-up aanvallen

Level
1
Bug Bite
6010020
Gebruikt de Berry van het doelwit als deze er een vast heeft.
Level
1
Constrict
1010035
Heeft 10% kans om de Speed van het doelwit te verlagen met één niveau.
Level
1
Fell Stinger
3010025
Verhoogt de Attack van de gebruiker met 2 niveaus als deze aanval het doelwit uitschakelt.
Level
1
Poison Sting
1510035
Heeft 30% kans om het doelwit te vergiftigen.
Level
1
Scary Face
10010
Verlaagt de Speed van het doelwit met 2 niveaus.
Level
1
String Shot
9540
Verlaagt de Speed van het doelwit met 2 niveaus.
Level
1
Venom Drench
10020
Verlaagt de Attack, Sp. Atk en Speed van alle tegenstanders die vergiftigd zijn met 1 niveau.
Level
5
Scary Face
10010
Verlaagt de Speed van het doelwit met 2 niveaus.
Level
8
Constrict
1010035
Heeft 10% kans om de Speed van het doelwit te verlagen met één niveau.
Level
12
Leech Life
2010015
Geneest de gebruiker voor 50% van de toegebrachte schade.
Level
15
Night Shade
10015
Doet schade gelijk aan het Level van de gebruiker.
Level
19
Shadow Sneak
4010030
Raakt vóór het doelwit.
Level
23
Fury Swipes
188015
Raakt 2 tot 5 keer.
Level
28
Sucker Punch
801005
Raakt vóór het doelwit, maar alleen als deze een aanval voorbereidt die schade toebrengt.
Level
32
Spider Web
10010
Het doelwit kan niet meer wisselen.
Level
37
Agility
30
Verhoogt de Speed van de gebruiker met 2 niveaus.
Level
41
Pin Missile
259520
Raakt 2 tot 5 keer.
Level
46
Psychic
9010010
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Level
50
Poison Jab
8010020
Heeft 30% kans om het doelwit te vergiftigen.
Level
55
Cross Poison
7010020
Heeft 10% kans om het doelwit te vergiftigen. Raakt vaker met een critical hit.
Level
58
Sticky Web
20
Legt een hindernis die de Speed van tegenstanders die inwisselen verlaagt met 1 niveau.

TM- en HM-aanvallen

TM01
Hone Claws
15
Verhoogt de Attack en nauwkeurigheid van de gebruiker met 1 niveau.
TM06
Toxic
9010
Vergiftigt het doelwit ernstig. Raakt altijd als de gebruiker Poison-type is.
TM09
Venoshock
6510010
Kracht verdubbelt als het doelwit vergiftigd is.
TM10
Hidden Power
6010015
Het type van deze aanval verschilt per gebruiker.
TM11
Sunny Day
5
Wekt sterk zonlicht op dat 5 beurten duurt.
TM15
Hyper Beam
150905
De gebruiker kan de volgende beurt niets doen als deze aanval raakt.
TM17
Protect
10
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM21
Frustration
10020
Doet meer schade des te minder bevriend de gebruiker is met zijn Trainer.
TM22
Solar Beam
12010010
Doet de eerste beurt niets, en valt aan op de beurt erna.
TM27
Return
10020
Doet meer schade des te meer bevriend de gebruiker is met zijn Trainer.
TM28
Dig
8010010
Ontwijkt de eerste beurt aanvallen, en valt de beurt erna aan.
TM29
Psychic
9010010
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TM32
Double Team
15
Verhoogt de behendigheid van de gebruiker met 1 niveau.
TM36
Sludge Bomb
9010010
Heeft 30% kans om het doelwit te vergiftigen.
TM42
Facade
7010020
Kracht verdubbelt als de gebruiker vergiftigd, verlamd of verbrand is.
TM44
Rest
10
Geneest alle HP van de gebruiker en laat die in slaap vallen voor 3 beurten.
TM45
Attract
10015
Laat het doelwit verliefd worden als die van het andere geslacht is als de gebruiker.
TM46
Thief
6010025
Steelt het voorwerp van het doelwit als de gebruiker er geen vast heeft.
TM48
Round
6010015
Kracht verdubbelt als een teamgenoot deze aanval dezelfde beurt ook gebruikte; raakt dan meteen erna.
TM68
Giga Impact
150905
De gebruiker kan de volgende beurt niets doen als deze aanval raakt.
TM70
Flash
10020
Verlaagt de nauwkeurigheid van het doelwit met 1 niveau.
TM76
Struggle Bug
5010020
Verlaagt de Sp. Atk van het doelwit met 1 niveau.
TM81
X-Scissor
8010015
TM83
Infestation
2010020
Het doelwit ontvangt 4 tot 5 beurten lang iedere beurt 12,5% schade, en kan zolang niet wisselen.
TM84
Poison Jab
8010020
Heeft 30% kans om het doelwit te vergiftigen.
TM87
Swagger
9015
Verwart het doelwit, maar verhoogt diens Attack met 2 niveaus.
TM88
Sleep Talk
10
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Voert een willekeurige andere aanval van de gebruiker uit.
TM90
Substitute
10
Wisselt 25% HP van de gebruiker in om een vervanger te creëren die aanvallen opvangt.
TM100
Confide
20
Verlaagt de Sp. Atk van het doelwit met 1 niveau.

Ei-aanvallen

Broed
Baton Pass
40
Wisselt de gebruiker met een andere Pokémon, en geeft die dezelfde aangepaste statistieken en statuseffecten.
Broed
Disable
10020
Maakt een willekeurige aanval van het doelwit 4 beurten onbruikbaar.
Broed
Electroweb
559515
Verlaagt de Speed van het doelwit met 1 niveau.
Broed
Megahorn
1208510
Broed
Night Slash
7010015
Raakt vaker met een critical hit.
Broed
Psybeam
6510020
Heeft 10% kans om het doelwit te verlammen.
Broed
Pursuit
4010020
Raakt een doelwit dat wil wisselen voordat die wisselt, voor dubbele schade.
Broed
Rage Powder
20
Alle tegenstanders kunnen deze beurt alleen de gebruiker aanvallen.
Broed
Signal Beam
7510015
Heeft 10% kans om het doelwit te verlammen.
Broed
Sonic Boom
9020
Doet altijd 20 HP schade.
Broed
Toxic Spikes
20
Legt een hindernis die tegenstanders die inwisselen vergiftigt. Na het tweede gebruik worden ze ernstig vergiftigd.
Broed
Twineedle
2510020
Raakt 2 keer en heeft beide keren 20% kans om het doelwit te vergiftigen.

Aanvallen via ruilen

Bounce
85855
Ontwijkt de eerste beurt aanvallen, en valt de beurt erna aan. Heeft 30% kans om het doelwit te verlammen.
Foul Play
9510015
Gebruikt de Attack van het doelwit in plaats van die van de gebruiker.
Giga Drain
7510010
Geneest de gebruiker voor 50% van de toegebrachte schade.
Secret Power
7010020
Heeft 30% kans op een neveneffect, afhankelijk van het terrein van het gevecht.
Snore
5010015
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.

Aanvallen van vorige generaties

Captivate
10020
Verlaagt de Sp. Atk van het doelwit met 2 niveaus als die van het andere geslacht is als de gebruiker.
Endure
10
Weerstaat deze beurt alle aanvallen met minstens 1 HP. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
Natural Gift
10015
Verbruikt een Berry van de gebruiker. De kracht en het type van deze aanval hangen af van welke Berry.
Body Slam
8510015
Heeft 30% kans om het doelwit te verlammen.
Double-Edge
12010015
Brengt 25% van de schade toe aan de gebruiker.
Mimic
10010
Kopieert tijdelijk de laatst gebruikte aanval van het doelwit.