Physical Special Status Physical/Special
Pokédex:
Ga naar:

#691

Dragalge

Introductie:Pokémon X & Y
Soort:Mock Kelp Pokémon
Type:
HP
65
Attack
75
Defense
90
Sp. Atk
97
Sp. Def
123
Speed
44
Eigroepen:Dragon, Water 1
Nummer:#691 (National Pokédex)
#031 (Coastal Kalos Pokédex)

Abilities

Poison Point
Bij fysiek contact is er 30% kans dat de tegenstander vergiftigd wordt.
Poison Touch
Als deze Pokémon fysiek contact maakt, is er 30% kans dat de tegenstander vergiftigd wordt.
Adaptability
(Verborgen Ability)
Verhoogt de kracht van eigen aanvallen met hetzelfde type als deze Pokémon met 33%.

Evoluties

Train een Skrelp naar Lv. 48.

Level-up aanvallen

Level
1
Dragon Tail
609010
Forceert het doelwit te wisselen naar de volgende Pokémon.
Level
1
Smokescreen
10020
Verlaagt de nauwkeurigheid van het doelwit met 1 niveau.
Level
1
Tackle
5010035
Level
1
Twister
4010020
Heeft 20% kans om het doelwit te laten 'flinchen'. Raakt Pokémon die hoog in de lucht zijn voor dubbele schade.
Level
1
Water Gun
4010025
Level
5
Feint Attack
6020
Raakt altijd.
Level
9
Tail Whip
10030
Verlaagt de Defense van het doelwit met 1 niveau.
Level
12
Bubble
4010030
Heeft 10% kans om de Speed van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Level
15
Acid
4010030
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Level
19
Camouflage
10020
Verandert het type van de gebruiker, afhankelijk van het terrein van het gevecht.
Level
23
Poison Tail
5010025
Heeft 10% kans om het doelwit te vergiftigen. Raakt vaker met een critical hit.
Level
25
Water Pulse
6010020
Heeft 20% kans om het doelwit te verwarren.
Level
28
Double Team
15
Verhoogt de behendigheid van de gebruiker met 1 niveau.
Level
32
Toxic
9010
Vergiftigt het doelwit ernstig. Raakt altijd als de gebruiker Poison-type is.
Level
35
Aqua Tail
909010
Level
38
Sludge Bomb
9010010
Heeft 30% kans om het doelwit te vergiftigen.
Level
42
Hydro Pump
110805
Level
53
Dragon Pulse
8510010
Level
59
Dragon Tail
609010
Forceert het doelwit te wisselen naar de volgende Pokémon.
Level
67
Twister
4010020
Heeft 20% kans om het doelwit te laten 'flinchen'. Raakt Pokémon die hoog in de lucht zijn voor dubbele schade.

TM- en HM-aanvallen

TM06
Toxic
9010
Vergiftigt het doelwit ernstig. Raakt altijd als de gebruiker Poison-type is.
TM07
Hail
10
Wekt een hagelstorm op die 5 beurten duurt.
TM09
Venoshock
6510010
Kracht verdubbelt als het doelwit vergiftigd is.
TM10
Hidden Power
6010015
Het type van deze aanval verschilt per gebruiker.
TM15
Hyper Beam
150905
De gebruiker kan de volgende beurt niets doen als deze aanval raakt.
TM17
Protect
10
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM18
Rain Dance
5
Wekt een regenbui op die 5 beurten duurt.
TM21
Frustration
10020
Doet meer schade des te minder bevriend de gebruiker is met zijn Trainer.
TM24
Thunderbolt
9010015
Heeft 10% kans om het doelwit te verlammen.
TM25
Thunder
1107010
Heeft 30% kans om het doelwit te verlammen. Raakt Pokémon die hoog in de lucht zijn.
TM27
Return
10020
Doet meer schade des te meer bevriend de gebruiker is met zijn Trainer.
TM30
Shadow Ball
8010015
Heeft 20% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TM32
Double Team
15
Verhoogt de behendigheid van de gebruiker met 1 niveau.
TM34
Sludge Wave
9510010
Heeft 10% kans om het doelwit te vergiftigen.
TM36
Sludge Bomb
9010010
Heeft 30% kans om het doelwit te vergiftigen.
TM42
Facade
7010020
Kracht verdubbelt als de gebruiker vergiftigd, verlamd of verbrand is.
TM44
Rest
10
Geneest alle HP van de gebruiker en laat die in slaap vallen voor 3 beurten.
TM45
Attract
10015
Laat het doelwit verliefd worden als die van het andere geslacht is als de gebruiker.
TM48
Round
6010015
Kracht verdubbelt als een teamgenoot deze aanval dezelfde beurt ook gebruikte; raakt dan meteen erna.
TM52
Focus Blast
120705
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TM55
Scald
8010015
Heeft 30% kans om het doelwit te verbranden en ontdooit een totaal bevroren doelwit. Ontdooit ook de gebruiker als die totaal bevroren is.
TM68
Giga Impact
150905
De gebruiker kan de volgende beurt niets doen als deze aanval raakt.
TM82
Dragon Tail
609010
Forceert het doelwit te wisselen naar de volgende Pokémon.
TM87
Swagger
9015
Verwart het doelwit, maar verhoogt diens Attack met 2 niveaus.
TM88
Sleep Talk
10
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Voert een willekeurige andere aanval van de gebruiker uit.
TM90
Substitute
10
Wisselt 25% HP van de gebruiker in om een vervanger te creëren die aanvallen opvangt.
TM100
Confide
20
Verlaagt de Sp. Atk van het doelwit met 1 niveau.
HM03
Surf
9010015
Raakt Pokémon die onderwater zijn voor dubbele schade.
HM05
Waterfall
8010015
Heeft 20% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.

Ei-aanvallen

Broed
Acid Armor
20
Verhoogt de Defense van de gebruiker met 2 niveaus.
Broed
Haze
30
Maakt de aangepaste statistieken van alle Pokémon op het veld ongedaan.
Broed
Play Rough
909010
Heeft 10% kans om de Attack van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Broed
Toxic Spikes
20
Legt een hindernis die tegenstanders die inwisselen vergiftigt. Na het tweede gebruik worden ze ernstig vergiftigd.
Broed
Venom Drench
10020
Verlaagt de Attack, Sp. Atk en Speed van alle tegenstanders die vergiftigd zijn met 1 niveau.

Move Tutor-aanvallen

Route 21
Draco Meteor
130905
Verlaagt de Sp. Atk van de gebruiker met 2 niveaus.

Aanvallen via ruilen/overzetten

Bounce
85855
Ontwijkt de eerste beurt aanvallen, en valt de beurt erna aan. Heeft 30% kans om het doelwit te verlammen.
Dive
8010010
Ontwijkt de eerste beurt aanvallen, en valt de beurt erna aan.
Gunk Shot
120805
Heeft 30% kans om het doelwit te vergiftigen.
Icy Wind
559515
Verlaagt de Speed van het doelwit met 1 niveau.
Iron Tail
1007515
Heeft 30% kans om de Defense van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Outrage
12010010
Valt 2 tot 3 beurten achter elkaar aan, en verwart daarna de gebruiker.
Secret Power
7010020
Heeft 30% kans op een neveneffect, afhankelijk van het terrein van het gevecht.
Shock Wave
6020
Raakt altijd.
Snore
5010015
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.