Physical Special Status Physical/Special
Pokédex:
Ga naar:

#653

Fennekin

Introductie:Pokémon X & Y
Soort:Fox Pokémon
Type:
HP
40
Attack
45
Defense
40
Sp. Atk
62
Sp. Def
60
Speed
60
Eigroepen:Field
Nummer:#653 (National Pokédex)
#004 (Central Kalos Pokédex)

Abilities

Blaze
Verhoogt de kracht van eigen Fire-type aanvallen met 50% als deze Pokémon minder dan 33% HP heeft.
Magician
(Verborgen Ability)
Als deze Pokémon de tegenstander raakt met een aanval, steelt hij diens voorwerp.

Evoluties

Train een Fennekin naar Lv. 16.
Train een Braixen naar Lv. 36.

Level-up aanvallen

Level
1
Scratch
4010035
Level
1
Tail Whip
10030
Verlaagt de Defense van het doelwit met 1 niveau.
Level
5
Ember
4010025
Heeft 10% kans om het doelwit te verbranden.
Level
11
Howl
40
Verhoogt de Attack van de gebruiker met 1 niveau.
Level
14
Flame Charge
5010020
Verhoogt de Speed van de gebruiker met 1 niveau.
Level
17
Psybeam
6510020
Heeft 10% kans om het doelwit te verlammen.
Level
20
Fire Spin
358515
Het doelwit ontvangt 4 tot 5 beurten lang iedere beurt 12,5% schade, en kan zolang niet wisselen.
Level
25
Lucky Chant
30
Beschermt het hele team 5 beurten lang tegen critical hits.
Level
27
Light Screen
30
Halveert 5 beurten lang schade van speciale aanvallen tegen het hele team.
Level
31
Psyshock
8010010
Gebruikt de Defense van het doelwit in plaats van de Sp. Def.
Level
35
Flamethrower
9010015
Heeft 10% kans om het doelwit te verbranden.
Level
38
Will-O-Wisp
8515
Verbrandt het doelwit.
Level
41
Psychic
9010010
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Level
43
Sunny Day
5
Wekt sterk zonlicht op dat 5 beurten duurt.
Level
46
Magic Room
10
Neutraliseert alle voorwerpen voor 5 beurten.
Level
48
Fire Blast
110855
Heeft 10% kans om het doelwit te verbranden.

TM- en HM-aanvallen

TM03
Psyshock
8010010
Gebruikt de Defense van het doelwit in plaats van de Sp. Def.
TM06
Toxic
9010
Vergiftigt het doelwit ernstig. Raakt altijd als de gebruiker Poison-type is.
TM10
Hidden Power
6010015
Het type van deze aanval verschilt per gebruiker.
TM11
Sunny Day
5
Wekt sterk zonlicht op dat 5 beurten duurt.
TM16
Light Screen
30
Halveert 5 beurten lang schade van speciale aanvallen tegen het hele team.
TM17
Protect
10
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM18
Rain Dance
5
Wekt een regenbui op die 5 beurten duurt.
TM20
Safeguard
25
Beschermt het hele team 5 beurten lang tegen statusproblemen en verwarring.
TM21
Frustration
10020
Doet meer schade des te minder bevriend de gebruiker is met zijn Trainer.
TM22
Solar Beam
12010010
Doet de eerste beurt niets, en valt aan op de beurt erna. In sterk zonlicht valt de gebruiker meteen aan.
TM27
Return
10020
Doet meer schade des te meer bevriend de gebruiker is met zijn Trainer.
TM29
Psychic
9010010
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TM32
Double Team
15
Verhoogt de behendigheid van de gebruiker met 1 niveau.
TM35
Flamethrower
9010015
Heeft 10% kans om het doelwit te verbranden.
TM38
Fire Blast
110855
Heeft 10% kans om het doelwit te verbranden.
TM42
Facade
7010020
Kracht verdubbelt als de gebruiker vergiftigd, verlamd of verbrand is.
TM43
Flame Charge
5010020
Verhoogt de Speed van de gebruiker met 1 niveau.
TM44
Rest
10
Geneest alle HP van de gebruiker en laat die in slaap vallen voor 3 beurten.
TM45
Attract
10015
Laat het doelwit verliefd worden als die van het andere geslacht is als de gebruiker.
TM46
Thief
6010025
Steelt het voorwerp van het doelwit als de gebruiker er geen vast heeft.
TM48
Round
6010015
Kracht verdubbelt als een teamgenoot deze aanval dezelfde beurt ook gebruikte; raakt dan meteen erna.
TM49
Echoed Voice
4010015
Kracht stijgt iedere beurt met 40 als deze aanval keer op keer wordt uitgevoerd, tot 200.
TM50
Overheat
130905
Verlaagt de Sp. Atk van de gebruiker met 2 niveaus.
TM59
Incinerate
6010015
Verwijdert de Berry of Gem van het doelwit.
TM61
Will-O-Wisp
8515
Verbrandt het doelwit.
TM63
Embargo
10015
Het doelwit kan 5 beurten lang geen voorwerpen gebruiken.
TM77
Psych Up
10
Kopieert de aangepaste statistieken van het doelwit
TM85
Dream Eater
10010015
Kan alleen gebruikt worden als het doelwit slaapt. Geneest de gebruiker voor 50% van de toegebrachte schade.
TM86
Grass Knot
10020
Doet meer schade des te zwaarder het doelwit is.
TM87
Swagger
9015
Verwart het doelwit, maar verhoogt diens Attack met 2 niveaus.
TM88
Sleep Talk
10
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Voert een willekeurige andere aanval van de gebruiker uit.
TM90
Substitute
10
Wisselt 25% HP van de gebruiker in om een vervanger te creëren die aanvallen opvangt.
TM98
Power-Up Punch
4010020
Verhoogt de Attack van de gebruiker met 1 niveau.
TM100
Confide
20
Verlaagt de Sp. Atk van het doelwit met 1 niveau.
HM01
Cut
509530

Ei-aanvallen

Broed
Heat Wave
959010
Heeft 10% kans om het doelwit te verbranden.
Broed
Hypnosis
6020
Laat het doelwit in slaap vallen.
Broed
Magic Coat
15
Kaatst statuseffecten door aanvallen van de tegenstander terug naar de tegenstander.
Broed
Wish
10
Geneest aan het einde van de volgende beurt de Pokémon die dan op de plek van de gebruiker staat voor 50% HP van diens HP.

Move Tutor-aanvallen

Laverre City
Fire Pledge
8010010
Combineert met de Water Pledge of Grass Pledge van een teamgenoot voor neveneffecten.

Aanvallen via ruilen/overzetten

Covet
6010025
Steelt het voorwerp van het doelwit als de gebruiker er geen vast heeft.
Foul Play
9510015
Gebruikt de Attack van het doelwit in plaats van die van de gebruiker.
Iron Tail
1007515
Heeft 30% kans om de Defense van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Secret Power
7010020
Heeft 30% kans op een neveneffect, afhankelijk van het terrein van het gevecht.
Snore
5010015
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.