Physical Special Status Physical/Special
Pokédex:
Ga naar:

#669

Flabébé

Introductie:Pokémon X & Y
Soort:Single Bloom Pokémon
Type:
HP
44
Attack
38
Defense
39
Sp. Atk
61
Sp. Def
79
Speed
42
Eigroepen:Fairy
Nummer:#669 (National Pokédex)
#068 (Central Kalos Pokédex)

Abilities

Flower Veil
Andere Pokémon kunnen de stats van Grass-type teamgenoten niet verlagen.
Symbiosis
(Verborgen Ability)
Geeft het voorwerp van deze Pokémon door aan een teamgenoot als die zijn voorwerp opgebruikt.

Evoluties

Train een Flabébé naar Lv. 19.
Gebruik een Shiny Stone op een Floette.

Level-up aanvallen

Level
1
Tackle
5010035
Level
1
Vine Whip
4510025
Level
6
Fairy Wind
4010015
Level
10
Lucky Chant
30
Beschermt het hele team 5 beurten lang tegen critical hits.
Level
15
Razor Leaf
559525
Raakt vaker met een critical hit.
Level
20
Wish
10
Geneest aan het einde van de volgende beurt de Pokémon die dan op de plek van de gebruiker staat voor 50% HP van diens HP.
Level
22
Magical Leaf
6020
Raakt altijd.
Level
24
Grassy Terrain
10
Wekt Grassy Terrain op dat 5 beurten actief is.
Level
28
Petal Blizzard
9010015
Level
33
Aromatherapy
5
Geneest alle Pokémon in het team van de gebruiker van slaap, vergiftiging, verlamming, totale bevriezing en verbranding.
Level
37
Misty Terrain
10
Wekt Misty Terrain op dat 5 beurten actief is.
Level
41
Moonblast
9510015
Heeft 30% kans om de Sp. Atk van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Level
45
Petal Dance
12010010
Valt 2 tot 3 beurten achter elkaar aan, en verwart daarna de gebruiker.
Level
48
Solar Beam
12010010
Doet de eerste beurt niets, en valt aan op de beurt erna. In sterk zonlicht valt de gebruiker meteen aan.

TM- en HM-aanvallen

TM04
Calm Mind
20
Verhoogt de Sp. Atk en Sp. Def van de gebruiker met 1 niveau.
TM06
Toxic
9010
Vergiftigt het doelwit ernstig. Raakt altijd als de gebruiker Poison-type is.
TM10
Hidden Power
6010015
Het type van deze aanval verschilt per gebruiker.
TM11
Sunny Day
5
Wekt sterk zonlicht op dat 5 beurten duurt.
TM17
Protect
10
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM18
Rain Dance
5
Wekt een regenbui op die 5 beurten duurt.
TM20
Safeguard
25
Beschermt het hele team 5 beurten lang tegen statusproblemen en verwarring.
TM21
Frustration
10020
Doet meer schade des te minder bevriend de gebruiker is met zijn Trainer.
TM22
Solar Beam
12010010
Doet de eerste beurt niets, en valt aan op de beurt erna. In sterk zonlicht valt de gebruiker meteen aan.
TM27
Return
10020
Doet meer schade des te meer bevriend de gebruiker is met zijn Trainer.
TM29
Psychic
9010010
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TM32
Double Team
15
Verhoogt de behendigheid van de gebruiker met 1 niveau.
TM42
Facade
7010020
Kracht verdubbelt als de gebruiker vergiftigd, verlamd of verbrand is.
TM44
Rest
10
Geneest alle HP van de gebruiker en laat die in slaap vallen voor 3 beurten.
TM45
Attract
10015
Laat het doelwit verliefd worden als die van het andere geslacht is als de gebruiker.
TM48
Round
6010015
Kracht verdubbelt als een teamgenoot deze aanval dezelfde beurt ook gebruikte; raakt dan meteen erna.
TM49
Echoed Voice
4010015
Kracht stijgt iedere beurt met 40 als deze aanval keer op keer wordt uitgevoerd, tot 200.
TM53
Energy Ball
9010010
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TM70
Flash
10020
Verlaagt de nauwkeurigheid van het doelwit met 1 niveau.
TM86
Grass Knot
10020
Doet meer schade des te zwaarder het doelwit is.
TM87
Swagger
9015
Verwart het doelwit, maar verhoogt diens Attack met 2 niveaus.
TM88
Sleep Talk
10
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Voert een willekeurige andere aanval van de gebruiker uit.
TM90
Substitute
10
Wisselt 25% HP van de gebruiker in om een vervanger te creëren die aanvallen opvangt.
TM96
Nature Power
20
Voert een andere aanval uit, afhankelijk van het terrein van het gevecht.
TM99
Dazzling Gleam
8010010
TM100
Confide
20
Verlaagt de Sp. Atk van het doelwit met 1 niveau.

Ei-aanvallen

Broed
Camouflage
10020
Verandert het type van de gebruiker, afhankelijk van het terrein van het gevecht.
Broed
Captivate
10020
Verlaagt de Sp. Atk van het doelwit met 2 niveaus als die van het andere geslacht is als de gebruiker.
Broed
Copycat
20
Voert de laatst gebruikte aanval van het doelwit uit.

Aanvallen via ruilen/overzetten

After You
15
Het doelwit van deze aanval valt meteen na de gebruiker aan.
Covet
6010025
Steelt het voorwerp van het doelwit als de gebruiker er geen vast heeft.
Endeavor
1005
Maakt de HP van het doelwit gelijk aan die van de gebruiker, indien de gebruiker minder HP heeft.
Giga Drain
7510010
Geneest de gebruiker voor 50% van de toegebrachte schade.
Heal Bell
5
Geneest alle Pokémon in het team van de gebruiker van slaap, vergiftiging, verlamming, totale bevriezing en verbranding.
Helping Hand
20
Verhoogt de kracht van aanvallen van andere Pokémon naast de gebruiker met 50% voor deze beurt.
Magic Coat
15
Kaatst statuseffecten door aanvallen van de tegenstander terug naar de tegenstander.
Secret Power
7010020
Heeft 30% kans op een neveneffect, afhankelijk van het terrein van het gevecht.
Seed Bomb
8010015
Snore
5010015
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Synthesis
5
Geneest HP van de gebruiker afhankelijk van de tijd en het weer.
Worry Seed
10010
Verandert de Ability van het doelwit in Insomnia.