Physical Special Status Physical/Special
Pokédex:
Ga naar:

#673

Gogoat

Introductie:Pokémon X & Y
Soort:Mount Pokémon
Type:
HP
123
Attack
100
Defense
62
Sp. Atk
97
Sp. Def
81
Speed
68
Eigroepen:Field
Nummer:#673 (National Pokédex)
#090 (Central Kalos Pokédex)

Abilities

Sap Sipper
Absorbeert Grass-type aanvallen om Attack met 1 niveau te verhogen.
Grass Pelt
(Verborgen Ability)
Verhoogt de Defense van deze Pokémon met 50% als Grassy Terrain actief is.

Evoluties

Train een Skiddo naar Lv. 32.

Level-up aanvallen

Level
1
Aerial Ace
6020
Raakt altijd.
Level
1
Growth
20
Verhoogt de Attack en Sp. Atk van de gebruiker met 1 niveau; in sterk zonlicht met 2 niveaus.
Level
1
Tackle
5010035
Level
7
Vine Whip
4510025
Level
9
Tail Whip
10030
Verlaagt de Defense van het doelwit met 1 niveau.
Level
12
Leech Seed
9010
Steelt iedere beurt 12,5% HP van het doelwit.
Level
13
Razor Leaf
559525
Raakt vaker met een critical hit.
Level
16
Worry Seed
10010
Verandert de Ability van het doelwit in Insomnia.
Level
20
Synthesis
5
Geneest HP van de gebruiker afhankelijk van de tijd en het weer.
Level
22
Take Down
908520
Brengt 25% van de schade toe aan de gebruiker.
Level
26
Bulldoze
6010020
Verlaagt de Speed van het doelwit met 1 niveau.
Level
30
Seed Bomb
8010015
Level
34
Bulk Up
20
Verhoogt de Attack en Defense van de gebruiker met 1 niveau.
Level
40
Double-Edge
12010015
Brengt 25% van de schade toe aan de gebruiker.
Level
47
Horn Leech
7510010
Geneest de gebruiker voor 50% van de toegebrachte schade.
Level
55
Leaf Blade
9010015
Raakt vaker met een critical hit.
Level
58
Milk Drink
10
Geneest 50% HP van de gebruiker.
Level
60
Earthquake
10010010
Raakt Pokémon die ondergronds zijn voor dubbele schade.
Level
65
Aerial Ace
6020
Raakt altijd.

TM- en HM-aanvallen

TM05
Roar
20
Forceert het doelwit te wisselen naar een willekeurige andere Pokémon.
TM06
Toxic
9010
Vergiftigt het doelwit ernstig. Raakt altijd als de gebruiker Poison-type is.
TM08
Bulk Up
20
Verhoogt de Attack en Defense van de gebruiker met 1 niveau.
TM10
Hidden Power
6010015
Het type van deze aanval verschilt per gebruiker.
TM11
Sunny Day
5
Wekt sterk zonlicht op dat 5 beurten duurt.
TM15
Hyper Beam
150905
De gebruiker kan de volgende beurt niets doen als deze aanval raakt.
TM17
Protect
10
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM18
Rain Dance
5
Wekt een regenbui op die 5 beurten duurt.
TM21
Frustration
10020
Doet meer schade des te minder bevriend de gebruiker is met zijn Trainer.
TM22
Solar Beam
12010010
Doet de eerste beurt niets, en valt aan op de beurt erna.
TM26
Earthquake
10010010
Raakt Pokémon die ondergronds zijn voor dubbele schade.
TM27
Return
10020
Doet meer schade des te meer bevriend de gebruiker is met zijn Trainer.
TM28
Dig
8010010
Ontwijkt de eerste beurt aanvallen, en valt de beurt erna aan.
TM31
Brick Break
7510015
Verwijdert barrières van het doelwit, zoals Light Screen en Reflect.
TM32
Double Team
15
Verhoogt de behendigheid van de gebruiker met 1 niveau.
TM40
Aerial Ace
6020
Raakt altijd.
TM42
Facade
7010020
Kracht verdubbelt als de gebruiker vergiftigd, verlamd of verbrand is.
TM44
Rest
10
Geneest alle HP van de gebruiker en laat die in slaap vallen voor 3 beurten.
TM45
Attract
10015
Laat het doelwit verliefd worden als die van het andere geslacht is als de gebruiker.
TM48
Round
6010015
Kracht verdubbelt als een teamgenoot deze aanval dezelfde beurt ook gebruikte; raakt dan meteen erna.
TM53
Energy Ball
9010010
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TM66
Payback
5010010
Kracht verdubbelt als de gebruiker na het doelwit aanvalt.
TM67
Retaliate
701005
Kracht verdubbelt als een teamgenoot de vorige beurt uitgeschakeld werd.
TM68
Giga Impact
150905
De gebruiker kan de volgende beurt niets doen als deze aanval raakt.
TM78
Bulldoze
6010020
Verlaagt de Speed van het doelwit met 1 niveau.
TM80
Rock Slide
759010
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
TM86
Grass Knot
10020
Doet meer schade des te zwaarder het doelwit is.
TM87
Swagger
9015
Verwart het doelwit, maar verhoogt diens Attack met 2 niveaus.
TM88
Sleep Talk
10
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Voert een willekeurige andere aanval van de gebruiker uit.
TM90
Substitute
10
Wisselt 25% HP van de gebruiker in om een vervanger te creëren die aanvallen opvangt.
TM93
Wild Charge
9010015
Brengt 25% van de schade toe aan de gebruiker.
TM94
Rock Smash
4010015
Heeft 50% kans om de Defense van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TM96
Nature Power
20
Voert een andere aanval uit, afhankelijk van het terrein van het gevecht.
TM100
Confide
20
Verlaagt de Sp. Atk van het doelwit met 1 niveau.
HM03
Surf
9010015
Raakt Pokémon die onderwater zijn voor dubbele schade.
HM04
Strength
8010015

Ei-aanvallen

Broed
Defense Curl
40
Verhoogt de Defense van de gebruiker met 1 niveau.
Broed
Milk Drink
10
Geneest 50% HP van de gebruiker.
Broed
Rollout
309020
Valt 5 beurten achter elkaar aan, steeds met verdubbelde kracht. Kracht verdubbelt bovendien als de gebruiker ervoor Defense Curl gebruikte.

Aanvallen via ruilen/overzetten

Bounce
85855
Ontwijkt de eerste beurt aanvallen, en valt de beurt erna aan. Heeft 30% kans om het doelwit te verlammen.
Giga Drain
7510010
Geneest de gebruiker voor 50% van de toegebrachte schade.
Iron Tail
1007515
Heeft 30% kans om de Defense van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Secret Power
7010020
Heeft 30% kans op een neveneffect, afhankelijk van het terrein van het gevecht.
Snore
5010015
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Superpower
1201005
Verlaagt de Attack en Defense van de gebruiker met 1 niveau.
Zen Headbutt
809015
Heeft 20% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.