Physical Special Status Physical/Special
Pokédex:
Ga naar:

#631

Heatmor

Introductie:Pokémon Black & White
Soort:Anteater Pokémon
Type:
HP
85
Attack
97
Defense
66
Sp. Atk
105
Sp. Def
66
Speed
65
Eigroepen:Field
Nummer:#631 (National Pokédex)
#105 (Mountain Kalos Pokédex)

Abilities

Gluttony
Deze Pokémon gebruikt zijn Berry al als hij 50% of minder HP over heeft.
Flash Fire
Absorbeert Fire-type aanvallen om eigen Fire-type aanvallen 50% sterker te maken.
White Smoke
(Verborgen Ability)
Andere Pokémon kunnen de statistieken van deze Pokémon niet verlagen.
Wilde Pokémon verschijnen minder vaak.

Level-up aanvallen

Level
1
Hone Claws
15
Verhoogt de Attack en nauwkeurigheid van de gebruiker met 1 niveau.
Level
1
Incinerate
6010015
Verwijdert de Berry of Gem van het doelwit.
Level
1
Inferno
100505
Verbrandt het doelwit.
Level
1
Lick
3010030
Heeft 30% kans om het doelwit te verlammen.
Level
1
Tackle
5010035
Level
6
Odor Sleuth
40
Neutraliseert de behendigheid van het doelwit en maakt deze vatbaar voor Normal-type en Fighting-type aanvallen.
Level
11
Bind
158520
Het doelwit ontvangt 4 tot 5 beurten lang iedere beurt 12,5% schade, en kan zolang niet wisselen.
Level
16
Fire Spin
358515
Het doelwit ontvangt 4 tot 5 beurten lang iedere beurt 12,5% schade, en kan zolang niet wisselen.
Level
21
Fury Swipes
188015
Raakt 2 tot 5 keer.
Level
26
Snatch
10010
Steelt de effecten van alle Status-aanvallen die op dezelfde beurt uitgevoerd worden.
Level
31
Flame Burst
7010015
Pokémon naast het doelwit ontvangen 6,25% HP schade.
Level
36
Bug Bite
6010020
Gebruikt de Berry van het doelwit als deze er een vast heeft.
Level
41
Slash
7010020
Raakt vaker met een critical hit.
Level
44
Amnesia
20
Verhoogt de Sp. Def van de gebruiker met 2 niveaus.
Level
47
Flamethrower
9010015
Heeft 10% kans om het doelwit te verbranden.
Level
50
Spit Up
10010
Heeft een kracht van 100, 200 of 300, afhankelijk van hoe vaak Stockpile gebruikt is.
Level
50
Stockpile
20
Verhoogt de Defense en Sp. Def van de gebruiker tijdelijk met 1 niveau, tot een maximum van 3, totdat Spit Up of Swallow gebruikt wordt.
Level
50
Swallow
10
Geneest 25%, 50% of 100% HP van de gebruiker, afhankelijk van hoe vaak Stockpile gebruikt is.
Level
61
Inferno
100505
Verbrandt het doelwit.

TM- en HM-aanvallen

TM01
Hone Claws
15
Verhoogt de Attack en nauwkeurigheid van de gebruiker met 1 niveau.
TM06
Toxic
9010
Vergiftigt het doelwit ernstig. Raakt altijd als de gebruiker Poison-type is.
TM10
Hidden Power
6010015
Het type van deze aanval verschilt per gebruiker.
TM11
Sunny Day
5
Wekt sterk zonlicht op dat 5 beurten duurt.
TM12
Taunt
10020
Het doelwit kan 3 beurten lang geen Status-aanvallen gebruiken.
TM17
Protect
10
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM18
Rain Dance
5
Wekt een regenbui op die 5 beurten duurt.
TM21
Frustration
10020
Doet meer schade des te minder bevriend de gebruiker is met zijn Trainer.
TM22
Solar Beam
12010010
Doet de eerste beurt niets, en valt aan op de beurt erna.
TM27
Return
10020
Doet meer schade des te meer bevriend de gebruiker is met zijn Trainer.
TM28
Dig
8010010
Ontwijkt de eerste beurt aanvallen, en valt de beurt erna aan.
TM32
Double Team
15
Verhoogt de behendigheid van de gebruiker met 1 niveau.
TM35
Flamethrower
9010015
Heeft 10% kans om het doelwit te verbranden.
TM38
Fire Blast
110855
Heeft 10% kans om het doelwit te verbranden.
TM39
Rock Tomb
609515
Verlaagt de Speed van het doelwit met 1 niveau.
TM40
Aerial Ace
6020
Raakt altijd.
TM42
Facade
7010020
Kracht verdubbelt als de gebruiker vergiftigd, verlamd of verbrand is.
TM44
Rest
10
Geneest alle HP van de gebruiker en laat die in slaap vallen voor 3 beurten.
TM45
Attract
10015
Laat het doelwit verliefd worden als die van het andere geslacht is als de gebruiker.
TM46
Thief
6010025
Steelt het voorwerp van het doelwit als de gebruiker er geen vast heeft.
TM48
Round
6010015
Kracht verdubbelt als een teamgenoot deze aanval dezelfde beurt ook gebruikte; raakt dan meteen erna.
TM52
Focus Blast
120705
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TM56
Fling
10010
Verbruikt het voorwerp van de gebruiker. De kracht van deze aanval hangt af van welk voorwerp.
TM59
Incinerate
6010015
Verwijdert de Berry of Gem van het doelwit.
TM61
Will-O-Wisp
8515
Verbrandt het doelwit.
TM65
Shadow Claw
7010015
Raakt vaker met een critical hit.
TM68
Giga Impact
150905
De gebruiker kan de volgende beurt niets doen als deze aanval raakt.
TM87
Swagger
9015
Verwart het doelwit, maar verhoogt diens Attack met 2 niveaus.
TM88
Sleep Talk
10
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Voert een willekeurige andere aanval van de gebruiker uit.
TM90
Substitute
10
Wisselt 25% HP van de gebruiker in om een vervanger te creëren die aanvallen opvangt.
TM94
Rock Smash
4010015
Heeft 50% kans om de Defense van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TM98
Power-Up Punch
4010020
Verhoogt de Attack van de gebruiker met 1 niveau.
TM100
Confide
20
Verlaagt de Sp. Atk van het doelwit met 1 niveau.
HM01
Cut
509530

Ei-aanvallen

Broed
Belch
1209010
Verbruikt een Berry van de gebruiker.
Broed
Body Slam
8510015
Heeft 30% kans om het doelwit te verlammen.
Broed
Curse
10
Als Ghost-type: gebruiker verliest 50% HP waarna doelwit iedere beurt 25% HP verliest. Als niet-Ghost-type: verhoogt Attack en Defense en verlaagt Speed gebruiker met 1 niveau.
Broed
Feint Attack
6020
Raakt altijd.
Broed
Heat Wave
959010
Heeft 10% kans om het doelwit te verbranden.
Broed
Night Slash
7010015
Raakt vaker met een critical hit.
Broed
Pursuit
4010020
Raakt een doelwit dat wil wisselen voordat die wisselt, voor dubbele schade.
Broed
Sleep Talk
10
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Voert een willekeurige andere aanval van de gebruiker uit.
Broed
Sucker Punch
801005
Raakt vóór het doelwit, maar alleen als deze een aanval voorbereidt die schade toebrengt.
Broed
Tickle
10020
Verlaagt de Attack en Defense van het doelwit met 1 niveau.
Broed
Wrap
159020
Het doelwit ontvangt 4 tot 5 beurten lang iedere beurt 12,5% schade, en kan zolang niet wisselen.

Aanvallen via ruilen/overzetten

Fire Punch
7510015
Heeft 10% kans om het doelwit te verbranden.
Focus Punch
15010020
Raakt na het doelwit, en alleen als de gebruiker in dezelfde beurt niet aangevallen werd.
Gastro Acid
10010
Neutraliseert de Ability van het doelwit.
Giga Drain
7510010
Geneest de gebruiker voor 50% van de toegebrachte schade.
Knock Off
6510020
Verwijdert het voorwerp van het doelwit.
Low Kick
10020
Doet meer schade des te zwaarder het doelwit is.
Recycle
10010
Herstelt een voorwerp dat de gebruiker eerder verbruikt heeft.
Secret Power
7010020
Heeft 30% kans op een neveneffect, afhankelijk van het terrein van het gevecht.
Snore
5010015
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Superpower
1201005
Verlaagt de Attack en Defense van de gebruiker met 1 niveau.
Thunder Punch
7510015
Heeft 10% kans om het doelwit te verlammen.