Pokédex:
Ga naar:

#081

Magnemite

Soort:Magnet Pokémon
Type:
HP
25
Attack
35
Defense
70
Sp. Atk
95
Sp. Def
55
Speed
45
Eigroepen:Mineral
Nummer:#081 (National Pokédex)
#069 (Mountain Kalos Pokédex)

Abilities

Magnet Pull
Steel-type tegenstanders kunnen niet vluchten of wisselen.
Wilde Steel-type Pokémon verschijnen vaker.
Sturdy
Deze Pokémon behoudt minstens 1 HP na een aanval bij volle HP, en negeert 1-hit KO aanvallen.
Analytic
(Verborgen Ability)
Verhoogt de kracht van eigen aanvallen met 30% als deze Pokémon na de tegenstander aanvalt.

Evoluties

Train een Magnemite naar Lv. 30.
Train een Magneton op Route 13.

Level-up aanvallen

Level
1
Tackle
5010035
Level
4
Supersonic
5520
Verwart het doelwit.
Level
7
Thunder Shock
4010030
Heeft 10% kans om het doelwit te verlammen.
Level
11
Sonic Boom
9020
Doet altijd 20 HP schade.
Level
15
Thunder Wave
10020
Verlamt het doelwit.
Level
18
Magnet Bomb
6020
Raakt altijd.
Level
21
Spark
6510020
Heeft 30% kans om het doelwit te verlammen.
Level
25
Mirror Shot
658510
Heeft 30% kans om de nauwkeurigheid van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Level
29
Metal Sound
8540
Verlaagt de Sp. Def van het doelwit met 2 niveaus.
Level
32
Electro Ball
10010
Doet meer schade des te sneller de gebruiker is dan het doelwit.
Level
35
Flash Cannon
8010010
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Level
39
Screech
8540
Verlaagt de Defense van het doelwit met 2 niveaus.
Level
43
Discharge
8010015
Heeft 30% kans om het doelwit te verlammen.
Level
46
Lock-On
5
De volgende aanval van de gebruiker kan niet missen.
Level
49
Magnet Rise
10
Maakt de gebruiker 5 beurten lang immuun voor Ground-type aanvallen.
Level
53
Gyro Ball
1005
Doet meer schade des te sneller het doelwit is dan de gebruiker.
Level
57
Zap Cannon
120505
Verlamt het doelwit.

TM- en HM-aanvallen

TM06
Toxic
9010
Vergiftigt het doelwit ernstig. Raakt altijd als de gebruiker Poison-type is.
TM10
Hidden Power
6010015
Het type van deze aanval verschilt per gebruiker.
TM11
Sunny Day
5
Wekt sterk zonlicht op dat 5 beurten duurt.
TM16
Light Screen
30
Halveert 5 beurten lang schade van Special-aanvallen aan het hele team.
TM17
Protect
10
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM18
Rain Dance
5
Wekt een regenbui op die 5 beurten duurt.
TM21
Frustration
10020
Doet meer schade des te minder bevriend de gebruiker is met zijn Trainer.
TM24
Thunderbolt
9010015
Heeft 10% kans om het doelwit te verlammen.
TM25
Thunder
1107010
Heeft 30% kans om het doelwit te verlammen. Raakt Pokémon die hoog in de lucht zijn.
TM27
Return
10020
Doet meer schade des te meer bevriend de gebruiker is met zijn Trainer.
TM32
Double Team
15
Verhoogt de behendigheid van de gebruiker met 1 niveau.
TM33
Reflect
20
Halveert 5 beurten lang schade van Physical-aanvallen aan het hele team.
TM42
Facade
7010020
Kracht verdubbelt als de gebruiker vergiftigd, verlamd of verbrand is.
TM44
Rest
10
Geneest alle HP van de gebruiker en laat die in slaap vallen voor 3 beurten.
TM48
Round
6010015
Kracht verdubbelt als een teamgenoot deze aanval dezelfde beurt ook gebruikte; raakt dan meteen erna.
TM57
Charge Beam
509010
Heeft 70% kans om de Sp. Atk van de gebruiker te verhogen met 1 niveau.
TM64
Explosion
2501005
De gebruiker valt flauw.
TM70
Flash
10020
Verlaagt de nauwkeurigheid van het doelwit met 1 niveau.
TM72
Volt Switch
7010020
Wisselt de gebruiker.
TM73
Thunder Wave
10020
Verlamt het doelwit.
TM74
Gyro Ball
1005
Doet meer schade des te sneller het doelwit is dan de gebruiker.
TM77
Psych Up
10
Kopieert de aangepaste statistieken van het doelwit
TM87
Swagger
9015
Verwart het doelwit, maar verhoogt diens Attack met 2 niveaus.
TM88
Sleep Talk
10
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Voert een willekeurige andere aanval van de gebruiker uit.
TM90
Substitute
10
Wisselt 25% van de HP van de gebruiker in om een vervanger te creëren die aanvallen opvangt.
TM91
Flash Cannon
8010010
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TM93
Wild Charge
9010015
Brengt 25% van de schade toe aan de gebruiker.
TM100
Confide
20
Verlaagt de Sp. Atk van het doelwit met 1 niveau.

Aanvallen via ruilen

Electroweb
559515
Verlaagt de Speed van het doelwit met 1 niveau.
Gravity
5
Alle Pokémon zijn 5 beurten lang geaard en vatbaar voor Ground-type aanvallen.
Iron Defense
15
Verhoogt de Defense van de gebruiker met 2 niveaus.
Magic Coat
15
Kaatst statuseffecten door aanvallen van de tegenstander terug naar de tegenstander.
Recycle
10010
Herstelt een voorwerp dat de gebruiker eerder verbruikt heeft.
Secret Power
7010020
Heeft 30% kans op een neveneffect, afhankelijk van het terrein van het gevecht.
Shock Wave
6020
Raakt altijd.
Signal Beam
7510015
Heeft 10% kans om het doelwit te verlammen.
Snore
5010015
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.

Aanvallen van vorige generaties

Endure
10
Weerstaat deze beurt alle aanvallen met minstens 1 HP. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
Natural Gift
10015
Verbruikt een Berry van de gebruiker. De kracht en het type van deze aanval hangen af van welke Berry.
Rollout
309020
Valt 5 beurten achter elkaar aan, steeds met verdubbelde kracht. Kracht verdubbelt bovendien als de gebruiker ervoor Defense Curl gebruikte.
Swift
6020
Raakt altijd.
Double-Edge
12010015
Brengt 25% van de schade toe aan de gebruiker.
Mimic
10010
Kopieert tijdelijk de laatst gebruikte aanval van het doelwit.