Physical Special Status Physical/Special
Pokédex:
Ga naar:

#458

Mantyke

Introductie:Pokémon Diamond & Pearl
Soort:Kite Pokémon
Type:
HP
45
Attack
20
Defense
50
Sp. Atk
60
Sp. Def
120
Speed
50
Eigroepen:Undiscovered (Kan niet broeden)
Nummer:#458 (National Pokédex)
#139 (Coastal Kalos Pokédex)

Abilities

Swift Swim
Verdubbelt de Speed van deze Pokémon in een regenbui.
Water Absorb
Absorbeert Water-type aanvallen om 25% HP te genezen.
Water Veil
(Verborgen Ability)
Deze Pokémon kan niet verbrand worden.

Evoluties

Broed een evolutie van Mantyke die een Wave Incense vast houdt.
Train een Mantyke met een Remoraid in je team.

Level-up aanvallen

Level
1
Bubble
4010030
Heeft 10% kans om de Speed van het doelwit te verlagen met één niveau.
Level
1
Tackle
5010035
Level
3
Supersonic
5520
Verwart het doelwit.
Level
7
Bubble Beam
6510020
Heeft 10% kans om de Speed van het doelwit te verlagen met één niveau.
Level
11
Confuse Ray
10010
Verwart het doelwit. Raakt ook Normal-type Pokémon.
Level
14
Wing Attack
6010035
Level
16
Headbutt
7010015
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Level
19
Water Pulse
6010020
Heeft 20% kans om het doelwit te verwarren.
Level
23
Wide Guard
10
Blokkeert deze beurt, voor het hele team, alle aanvallen die meerdere Pokémon raken.
Level
27
Take Down
908520
Brengt 25% van de schade toe aan de gebruiker.
Level
32
Agility
30
Verhoogt de Speed van de gebruiker met 2 niveaus.
Level
36
Air Slash
759515
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Level
39
Aqua Ring
20
Geneest iedere beurt 6,25% HP van de gebruiker.
Level
46
Bounce
85855
Ontwijkt de eerste beurt aanvallen, en valt de beurt erna aan. Heeft 30% kans om het doelwit te verlammen.
Level
49
Hydro Pump
110805

TM- en HM-aanvallen

TM06
Toxic
9010
Vergiftigt het doelwit ernstig. Raakt altijd als de gebruiker Poison-type is.
TM07
Hail
10
Wekt een hagelstorm op die 5 beurten duurt.
TM10
Hidden Power
6010015
Het type van deze aanval verschilt per gebruiker.
TM13
Ice Beam
9010010
Heeft 10% kans om het doelwit te bevriezen.
TM14
Blizzard
110705
Raakt altijd in een hagelstorm. Heeft 10% kans om het doelwit te bevriezen.
TM17
Protect
10
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM18
Rain Dance
5
Wekt een regenbui op die 5 beurten duurt.
TM21
Frustration
10020
Doet meer schade des te minder bevriend de gebruiker is met zijn Trainer.
TM26
Earthquake
10010010
Raakt Pokémon die ondergronds zijn voor dubbele schade.
TM27
Return
10020
Doet meer schade des te meer bevriend de gebruiker is met zijn Trainer.
TM32
Double Team
15
Verhoogt de behendigheid van de gebruiker met 1 niveau.
TM40
Aerial Ace
6020
Raakt altijd.
TM42
Facade
7010020
Kracht verdubbelt als de gebruiker vergiftigd, verlamd of verbrand is.
TM44
Rest
10
Geneest alle HP van de gebruiker en laat die in slaap vallen voor 3 beurten.
TM45
Attract
10015
Laat het doelwit verliefd worden als die van het andere geslacht is als de gebruiker.
TM48
Round
6010015
Kracht verdubbelt als een teamgenoot deze aanval dezelfde beurt ook gebruikte; raakt dan meteen erna.
TM55
Scald
8010015
Heeft 30% kans om het doelwit te verbranden en ontdooit een bevroren doelwit. Ontdooit ook de gebruiker als die bevroren is.
TM62
Acrobatics
5510015
Kracht verdubbelt als de gebruiker geen voorwerp vast heeft.
TM78
Bulldoze
6010020
Verlaagt de Speed van het doelwit met 1 niveau.
TM80
Rock Slide
759010
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
TM87
Swagger
9015
Verwart het doelwit, maar verhoogt diens Attack met 2 niveaus.
TM88
Sleep Talk
10
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Voert een willekeurige andere aanval van de gebruiker uit.
TM90
Substitute
10
Wisselt 25% HP van de gebruiker in om een vervanger te creëren die aanvallen opvangt.
TM100
Confide
20
Verlaagt de Sp. Atk van het doelwit met 1 niveau.
HM03
Surf
9010015
Raakt Pokémon die onderwater zijn voor dubbele schade.
HM05
Waterfall
8010015
Heeft 20% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.

Ei-aanvallen

Broed
Amnesia
20
Verhoogt de Sp. Def van de gebruiker met 2 niveaus.
Broed
Haze
30
Maakt de aangepaste statistieken van alle Pokémon op het veld ongedaan.
Broed
Hydro Pump
110805
Broed
Mirror Coat
10020
Doet 2× de schade van de laatste speciale aanval die de gebruiker deze beurt ontvangt.
Broed
Mud Sport
10015
Verlaagt 5 beurten lang de kracht van alle Electric-type aanvallen met 67%.
Broed
Signal Beam
7510015
Heeft 10% kans om het doelwit te verlammen.
Broed
Slam
807520
Broed
Splash
40
Heeft totaal geen effect.
Broed
Tailwind
15
Verdubbelt 4 beurten lang de Speed van het hele team.
Broed
Twister
4010020
Heeft 20% kans om het doelwit te laten 'flinchen'. Raakt Pokémon die hoog in de lucht zijn voor dubbele schade.
Broed
Water Sport
10015
Verlaagt 5 beurten lang de kracht van alle Fire-type aanvallen met 67%.
Broed
Wide Guard
10
Blokkeert deze beurt, voor het hele team, alle aanvallen die meerdere Pokémon raken.

Aanvallen via ruilen

Dive
8010010
Ontwijkt de eerste beurt aanvallen, en valt de beurt erna aan.
Helping Hand
20
Verhoogt de kracht van aanvallen van andere Pokémon naast de gebruiker met 50% voor deze beurt.
Icy Wind
559515
Verlaagt de Speed van het doelwit met 1 niveau.
Secret Power
7010020
Heeft 30% kans op een neveneffect, afhankelijk van het terrein van het gevecht.
Snore
5010015
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.

Aanvallen van vorige generaties

Air Cutter
609525
Raakt vaker met een critical hit.
Captivate
10020
Verlaagt de Sp. Atk van het doelwit met 2 niveaus als die van het andere geslacht is als de gebruiker.
Endure
10
Weerstaat deze beurt alle aanvallen met minstens 1 HP. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
Mud-Slap
2010010
Verlaagt de nauwkeurigheid van het doelwit met 2 niveaus.
Natural Gift
10015
Verbruikt een Berry van de gebruiker. De kracht en het type van deze aanval hangen af van welke Berry.
Swift
6020
Raakt altijd.
Whirlpool
358515
Het doelwit ontvangt 4 tot 5 beurten lang iedere beurt 12,5% schade, en kan zolang niet wisselen. Raakt Pokémon die onderwater zijn voor dubbele schade.