Physical Special Status Physical/Special
Pokédex:
Ga naar:

#282

Gardevoir (Mega Gardevoir)

Introductie:Pokémon X & Y
Soort:Embrace Pokémon
Type:
HP
68
Attack
85
Defense
65
Sp. Atk
165
Sp. Def
135
Speed
100
Eigroepen:Amorphous, Human-Like
Nummer:#282 (National Pokédex)
#066 (Central Kalos Pokédex)

Abilities

Pixilate
Alle Normal-type aanvallen van deze Pokémon worden Fairy-type en doen 30% meer schade.

Vormen

Basisvorm van Gardevoir.
Mega-evolueer Gardevoir met Gardevoirite.

Evoluties

Train een Ralts naar Lv. 20.
Train een Kirlia naar Lv. 30.
Gebruik een Dawn Stone op een mannelijke Kirlia.

Voor-evolutie aanvallen

Leer als
Charm
10020
Verlaagt de Attack van het doelwit met 2 niveaus.
Leer als
Lucky Chant
30
Beschermt het hele team 5 beurten lang tegen critical hits.

Level-up aanvallen

Level
1
Confusion
5010025
Heeft 10% kans om het doelwit te verwarren.
Level
1
Double Team
15
Verhoogt de behendigheid van de gebruiker met 1 niveau.
Level
1
Growl
10040
Verlaagt de Attack van het doelwit met 1 niveau.
Level
1
Healing Wish
10
De gebruiker valt flauw. Geneest de HP en statusproblemen van de Pokémon die inwisselt.
Level
1
Misty Terrain
10
Wekt Misty Terrain op dat 5 beurten actief is.
Level
1
Moonblast
9510015
Heeft 30% kans om de Sp. Atk van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Level
1
Stored Power
2010010
Kracht verhoogt met 20 per statistiekbonus van de gebruiker.
Level
1
Teleport
20
Vlucht van een gevecht met een wilde Pokémon.
Level
6
Confusion
5010025
Heeft 10% kans om het doelwit te verwarren.
Level
10
Double Team
15
Verhoogt de behendigheid van de gebruiker met 1 niveau.
Level
12
Teleport
20
Vlucht van een gevecht met een wilde Pokémon.
Level
17
Wish
10
Geneest aan het einde van de volgende beurt de Pokémon die dan op de plek van de gebruiker staat voor 50% HP van diens HP.
Level
22
Magical Leaf
6020
Raakt altijd.
Level
25
Heal Pulse
10
Geneest 50% HP van het doelwit.
Level
33
Calm Mind
20
Verhoogt de Sp. Atk en Sp. Def van de gebruiker met 1 niveau.
Level
40
Psychic
9010010
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Level
45
Imprison
10010
Het doelwit kan geen aanvallen meer gebruiken die de gebruiker ook kent.
Level
53
Future Sight
12010010
Brengt pas 2 beurten later schade toe.
Level
60
Captivate
10020
Verlaagt de Sp. Atk van het doelwit met 2 niveaus als die van het andere geslacht is als de gebruiker.
Level
65
Hypnosis
6020
Laat het doelwit in slaap vallen.
Level
73
Dream Eater
10010015
Kan alleen gebruikt worden als het doelwit slaapt. Geneest de gebruiker voor 50% van de toegebrachte schade.
Level
80
Stored Power
2010010
Kracht verhoogt met 20 per statistiekbonus van de gebruiker.
Level
85
Moonblast
9510015
Heeft 30% kans om de Sp. Atk van het doelwit te verlagen met 1 niveau.

TM- en HM-aanvallen

TM03
Psyshock
8010010
Gebruikt de Defense van het doelwit in plaats van de Sp. Def.
TM04
Calm Mind
20
Verhoogt de Sp. Atk en Sp. Def van de gebruiker met 1 niveau.
TM06
Toxic
9010
Vergiftigt het doelwit ernstig. Raakt altijd als de gebruiker Poison-type is.
TM10
Hidden Power
6010015
Het type van deze aanval verschilt per gebruiker.
TM11
Sunny Day
5
Wekt sterk zonlicht op dat 5 beurten duurt.
TM12
Taunt
10020
Het doelwit kan 3 beurten lang geen Status-aanvallen gebruiken.
TM15
Hyper Beam
150905
De gebruiker kan de volgende beurt niets doen als deze aanval raakt.
TM16
Light Screen
30
Halveert 5 beurten lang schade van speciale aanvallen tegen het hele team.
TM17
Protect
10
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM18
Rain Dance
5
Wekt een regenbui op die 5 beurten duurt.
TM20
Safeguard
25
Beschermt het hele team 5 beurten lang tegen statusproblemen en verwarring.
TM21
Frustration
10020
Doet meer schade des te minder bevriend de gebruiker is met zijn Trainer.
TM24
Thunderbolt
9010015
Heeft 10% kans om het doelwit te verlammen.
TM27
Return
10020
Doet meer schade des te meer bevriend de gebruiker is met zijn Trainer.
TM29
Psychic
9010010
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TM30
Shadow Ball
8010015
Heeft 20% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TM32
Double Team
15
Verhoogt de behendigheid van de gebruiker met 1 niveau.
TM33
Reflect
20
Halveert 5 beurten lang schade van fysieke aanvallen tegen het hele team.
TM41
Torment
10015
Het doelwit kan niet meer twee beurten achter elkaar dezelfde aanval uitvoeren.
TM42
Facade
7010020
Kracht verdubbelt als de gebruiker vergiftigd, verlamd of verbrand is.
TM44
Rest
10
Geneest alle HP van de gebruiker en laat die in slaap vallen voor 3 beurten.
TM45
Attract
10015
Laat het doelwit verliefd worden als die van het andere geslacht is als de gebruiker.
TM46
Thief
6010025
Steelt het voorwerp van het doelwit als de gebruiker er geen vast heeft.
TM48
Round
6010015
Kracht verdubbelt als een teamgenoot deze aanval dezelfde beurt ook gebruikte; raakt dan meteen erna.
TM49
Echoed Voice
4010015
Kracht stijgt iedere beurt met 40 als deze aanval keer op keer wordt uitgevoerd, tot 200.
TM52
Focus Blast
120705
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TM53
Energy Ball
9010010
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TM56
Fling
10010
Verbruikt het voorwerp van de gebruiker. De kracht van deze aanval hangt af van welk voorwerp.
TM57
Charge Beam
509010
Heeft 70% kans om de Sp. Atk van de gebruiker te verhogen met 1 niveau.
TM61
Will-O-Wisp
8515
Verbrandt het doelwit.
TM68
Giga Impact
150905
De gebruiker kan de volgende beurt niets doen als deze aanval raakt.
TM70
Flash
10020
Verlaagt de nauwkeurigheid van het doelwit met 1 niveau.
TM73
Thunder Wave
10020
Verlamt het doelwit.
TM77
Psych Up
10
Kopieert de aangepaste statistieken van het doelwit
TM85
Dream Eater
10010015
Kan alleen gebruikt worden als het doelwit slaapt. Geneest de gebruiker voor 50% van de toegebrachte schade.
TM86
Grass Knot
10020
Doet meer schade des te zwaarder het doelwit is.
TM87
Swagger
9015
Verwart het doelwit, maar verhoogt diens Attack met 2 niveaus.
TM88
Sleep Talk
10
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Voert een willekeurige andere aanval van de gebruiker uit.
TM90
Substitute
10
Wisselt 25% HP van de gebruiker in om een vervanger te creëren die aanvallen opvangt.
TM92
Trick Room
5
Voor vijf beurten lang vallen langamere Pokémon het eerst aan.
TM99
Dazzling Gleam
8010010
TM100
Confide
20
Verlaagt de Sp. Atk van het doelwit met 1 niveau.

Ei-aanvallen

Broed
Ally Switch
15
Verwisselt van positie met een teamgenoot.
Broed
Confuse Ray
10010
Verwart het doelwit. Raakt ook Normal-type Pokémon.
Broed
Destiny Bond
5
Als de gebruiker deze beurt uitgeschakeld wordt, wordt het doelwit dat ook.
Broed
Disable
10020
Maakt de laatst gebruikte aanval van het doelwit 4 beurten onbruikbaar.
Broed
Encore
1005
Het doelwit kan 3 beurten alleen zijn laatst gebruikte aanval uitvoeren.
Broed
Grudge
1005
Als de gebruiker deze beurt uitgeschakeld wordt, wordt de PP van de laatste aanval van het doelwit verlaagd naar 0.
Broed
Mean Look
1005
Het doelwit kan niet meer wisselen.
Broed
Memento
10010
De gebruiker valt flauw. Verlaagt de Attack en Sp. Atk van het doelwit met 2 niveaus.
Broed
Misty Terrain
10
Wekt Misty Terrain op dat 5 beurten actief is.
Broed
Shadow Sneak
4010030
Raakt vóór het doelwit.
Broed
Skill Swap
10010
Verwisselt de Abilities van de gebruiker en het doelwit.
Broed
Synchronoise
12010015
Raakt alle Pokémon met hetzelfde type als de gebruiker.

Aanvallen via ruilen/overzetten

Disarming Voice
4015
Raakt altijd.
Draining Kiss
5010010
Geneest de gebruiker voor 75% van de toegebrachte schade.
Fire Punch
7510015
Heeft 10% kans om het doelwit te verbranden.
Heal Bell
5
Geneest alle Pokémon in het team van de gebruiker van slaap, vergiftiging, verlamming, totale bevriezing en verbranding.
Helping Hand
20
Verhoogt de kracht van aanvallen van andere Pokémon naast de gebruiker met 50% voor deze beurt.
Hyper Voice
9010010
Ice Punch
7510015
Heeft 10% kans om het doelwit totaal te bevriezen.
Icy Wind
559515
Verlaagt de Speed van het doelwit met 1 niveau.
Magic Coat
15
Kaatst statuseffecten door aanvallen van de tegenstander terug naar de tegenstander.
Magic Room
10
Neutraliseert alle voorwerpen voor 5 beurten.
Pain Split
10020
Telt de HP van de gebruiker en het doelwit op, en verdeelt ze dan gelijk.
Recycle
10010
Herstelt een voorwerp dat de gebruiker eerder verbruikt heeft.
Secret Power
7010020
Heeft 30% kans op een neveneffect, afhankelijk van het terrein van het gevecht.
Shock Wave
6020
Raakt altijd.
Signal Beam
7510015
Heeft 10% kans om het doelwit te verlammen.
Snatch
10010
Steelt de effecten van alle Status-aanvallen die op dezelfde beurt uitgevoerd worden.
Snore
5010015
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Thunder Punch
7510015
Heeft 10% kans om het doelwit te verlammen.
Trick
10010
Verwisselt de voorwerpen van de gebruiker en het doelwit.
Wonder Room
10
Verwisselt 5 beurten lang de Defense en Sp. Def van alle Pokémon.
Zen Headbutt
809015
Heeft 20% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.

Aanvallen uit eerdere games

Telekinesis
15
Het doelwit kan 3 beurten lang geen aanvallen ontwijken, maar is immuun tegen Ground-type aanvallen.
Endure
10
Weerstaat deze beurt alle aanvallen met minstens 1 HP. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
Headbutt
7010015
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Mud-Slap
2010010
Verlaagt de nauwkeurigheid van het doelwit met 2 niveaus.
Natural Gift
10015
Verbruikt een Berry van de gebruiker. De kracht en het type van deze aanval hangen af van welke Berry.
Swift
6020
Raakt altijd.
Body Slam
8510015
Heeft 30% kans om het doelwit te verlammen.
Defense Curl
40
Verhoogt de Defense van de gebruiker met 1 niveau.
Double-Edge
12010015
Brengt 25% van de schade toe aan de gebruiker.
Mimic
10010
Kopieert tijdelijk de laatst gebruikte aanval van het doelwit.