Physical Special Status Physical/Special
Pokédex:
Ga naar:

#678

Meowstic (Male)

Introductie:Pokémon X & Y
Soort:Constraint Pokémon
Type:
HP
74
Attack
48
Defense
76
Sp. Atk
83
Sp. Def
81
Speed
104
Eigroepen:Field
Nummer:#678 (National Pokédex)
#115 (Central Kalos Pokédex)

Abilities

Keen Eye
Andere Pokémon kunnen de nauwkeurigheid van deze Pokémon niet verlagen. Eigen aanvallen negeren de behendigheid van de tegenstander.
Wilde Pokémon met lager Level verschijnen minder vaak.
Infiltrator
Eigen aanvallen negeren Reflect, Light Screen, Safeguard en Mist.
Prankster
(Verborgen Ability)
Eigen statusaanvallen hebben verhoogde prioriteit.

Vormen

Evolueer een mannelijke Espurr.
Evolueer een vrouwelijke Espurr.

Evoluties

Train een mannelijke Espurr naar Lv. 25.
Train een vrouwelijke Espurr naar Lv. 25.

Level-up aanvallen

Level
1
Helping Hand
20
Verhoogt de kracht van aanvallen van andere Pokémon naast de gebruiker met 50% voor deze beurt.
Level
1
Leer
10030
Verlaagt de Defense van het doelwit met 1 niveau.
Level
1
Mean Look
1005
Het doelwit kan niet meer wisselen.
Level
1
Quick Guard
15
Blokkeert deze beurt, voor het hele team, alle aanvallen van tegenstanders met verhoogde prioriteit.
Level
1
Scratch
4010035
Level
5
Covet
6010025
Steelt het voorwerp van het doelwit als de gebruiker er geen vast heeft.
Level
9
Confusion
5010025
Heeft 10% kans om het doelwit te verwarren.
Level
13
Light Screen
30
Halveert 5 beurten lang schade van speciale aanvallen tegen het hele team.
Level
17
Psybeam
6510020
Heeft 10% kans om het doelwit te verlammen.
Level
19
Fake Out
4010010
Raakt vóór het doelwit en laat die 'flinchen', maar werkt alleen op de eerste beurt van de gebruiker.
Level
22
Disarming Voice
4015
Raakt altijd.
Level
25
Psyshock
8010010
Gebruikt de Defense van het doelwit in plaats van de Sp. Def.
Level
28
Charm
10020
Verlaagt de Attack van het doelwit met 2 niveaus.
Level
31
Miracle Eye
40
Neutraliseert de behendigheid van het doelwit en maakt deze vatbaar voor Psychic-type aanvallen.
Level
35
Reflect
20
Halveert 5 beurten lang schade van fysieke aanvallen tegen het hele team.
Level
40
Psychic
9010010
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Level
43
Role Play
10
Kopieert de Ability van het doelwit.
Level
45
Imprison
10010
Het doelwit kan geen aanvallen meer gebruiken die de gebruiker ook kent.
Level
48
Sucker Punch
801005
Raakt vóór het doelwit, maar alleen als deze een aanval voorbereidt die schade toebrengt.
Level
50
Misty Terrain
10
Wekt Misty Terrain op dat 5 beurten actief is.
Level
53
Quick Guard
15
Blokkeert deze beurt, voor het hele team, alle aanvallen van tegenstanders met verhoogde prioriteit.

TM- en HM-aanvallen

TM03
Psyshock
8010010
Gebruikt de Defense van het doelwit in plaats van de Sp. Def.
TM04
Calm Mind
20
Verhoogt de Sp. Atk en Sp. Def van de gebruiker met 1 niveau.
TM06
Toxic
9010
Vergiftigt het doelwit ernstig. Raakt altijd als de gebruiker Poison-type is.
TM10
Hidden Power
6010015
Het type van deze aanval verschilt per gebruiker.
TM11
Sunny Day
5
Wekt sterk zonlicht op dat 5 beurten duurt.
TM15
Hyper Beam
150905
De gebruiker kan de volgende beurt niets doen als deze aanval raakt.
TM16
Light Screen
30
Halveert 5 beurten lang schade van speciale aanvallen tegen het hele team.
TM17
Protect
10
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM18
Rain Dance
5
Wekt een regenbui op die 5 beurten duurt.
TM20
Safeguard
25
Beschermt het hele team 5 beurten lang tegen statusproblemen en verwarring.
TM21
Frustration
10020
Doet meer schade des te minder bevriend de gebruiker is met zijn Trainer.
TM24
Thunderbolt
9010015
Heeft 10% kans om het doelwit te verlammen.
TM27
Return
10020
Doet meer schade des te meer bevriend de gebruiker is met zijn Trainer.
TM28
Dig
8010010
Ontwijkt de eerste beurt aanvallen, en valt de beurt erna aan.
TM29
Psychic
9010010
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TM30
Shadow Ball
8010015
Heeft 20% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TM32
Double Team
15
Verhoogt de behendigheid van de gebruiker met 1 niveau.
TM33
Reflect
20
Halveert 5 beurten lang schade van fysieke aanvallen tegen het hele team.
TM41
Torment
10015
Het doelwit kan niet meer twee beurten achter elkaar dezelfde aanval uitvoeren.
TM42
Facade
7010020
Kracht verdubbelt als de gebruiker vergiftigd, verlamd of verbrand is.
TM44
Rest
10
Geneest alle HP van de gebruiker en laat die in slaap vallen voor 3 beurten.
TM45
Attract
10015
Laat het doelwit verliefd worden als die van het andere geslacht is als de gebruiker.
TM48
Round
6010015
Kracht verdubbelt als een teamgenoot deze aanval dezelfde beurt ook gebruikte; raakt dan meteen erna.
TM49
Echoed Voice
4010015
Kracht stijgt iedere beurt met 40 als deze aanval keer op keer wordt uitgevoerd, tot 200.
TM53
Energy Ball
9010010
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TM57
Charge Beam
509010
Heeft 70% kans om de Sp. Atk van de gebruiker te verhogen met 1 niveau.
TM66
Payback
5010010
Kracht verdubbelt als de gebruiker na het doelwit aanvalt.
TM68
Giga Impact
150905
De gebruiker kan de volgende beurt niets doen als deze aanval raakt.
TM70
Flash
10020
Verlaagt de nauwkeurigheid van het doelwit met 1 niveau.
TM73
Thunder Wave
10020
Verlamt het doelwit.
TM77
Psych Up
10
Kopieert de aangepaste statistieken van het doelwit
TM85
Dream Eater
10010015
Kan alleen gebruikt worden als het doelwit slaapt. Geneest de gebruiker voor 50% van de toegebrachte schade.
TM87
Swagger
9015
Verwart het doelwit, maar verhoogt diens Attack met 2 niveaus.
TM88
Sleep Talk
10
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Voert een willekeurige andere aanval van de gebruiker uit.
TM90
Substitute
10
Wisselt 25% HP van de gebruiker in om een vervanger te creëren die aanvallen opvangt.
TM92
Trick Room
5
Voor vijf beurten lang vallen langamere Pokémon het eerst aan.
TM97
Dark Pulse
8010015
Heeft 20% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
TM98
Power-Up Punch
4010020
Verhoogt de Attack van de gebruiker met 1 niveau.
TM100
Confide
20
Verlaagt de Sp. Atk van het doelwit met 1 niveau.
HM01
Cut
509530

Ei-aanvallen

Broed
Assist
20
Voert een willekeurige aanval uit van één van de Pokémon in het team van de gebruiker.
Broed
Barrier
20
Verhoogt de Defense van de gebruiker met 2 niveaus.
Broed
Trick
10010
Verwisselt de voorwerpen van de gebruiker en het doelwit.
Broed
Yawn
10010
Laat het doelwit aan het einde van de volgende beurt in slaap vallen.

Aanvallen via ruilen/overzetten

Gravity
5
Alle Pokémon zitten 5 beurten lang aan de grond en zijn vatbaar voor Ground-type aanvallen.
Heal Bell
5
Geneest alle Pokémon in het team van de gebruiker van slaap, vergiftiging, verlamming, totale bevriezing en verbranding.
Iron Tail
1007515
Heeft 30% kans om de Defense van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Magic Coat
15
Kaatst statuseffecten door aanvallen van de tegenstander terug naar de tegenstander.
Magic Room
10
Neutraliseert alle voorwerpen voor 5 beurten.
Recycle
10010
Herstelt een voorwerp dat de gebruiker eerder verbruikt heeft.
Secret Power
7010020
Heeft 30% kans op een neveneffect, afhankelijk van het terrein van het gevecht.
Shock Wave
6020
Raakt altijd.
Signal Beam
7510015
Heeft 10% kans om het doelwit te verlammen.
Snatch
10010
Steelt de effecten van alle Status-aanvallen die op dezelfde beurt uitgevoerd worden.
Snore
5010015
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Wonder Room
10
Verwisselt 5 beurten lang de Defense en Sp. Def van alle Pokémon.
Zen Headbutt
809015
Heeft 20% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.