Physical Special Status Physical/Special
Pokédex:
Ga naar:

#439

Mime Jr.

Introductie:Pokémon Diamond & Pearl
Soort:Mime Pokémon
Type:
HP
20
Attack
25
Defense
45
Sp. Atk
70
Sp. Def
90
Speed
60
Eigroepen:Undiscovered (Kan niet broeden)
Nummer:#439 (National Pokédex)
#113 (Coastal Kalos Pokédex)

Abilities

Soundproof
Negeert alle geluidsaanvallen.
Filter
Super-effectieve aanvallen van tegenstanders doen 25% minder schade.
Technician
(Verborgen Ability)
Aanvallen met een kracht van 60 of minder doen 50% meer schade.

Evoluties

Broed een evolutie van Mime Jr. die een Odd Incense vasthoudt.
Train een Mime Jr. die de aanval Mimic kent.

Level-up aanvallen

Level
1
Barrier
20
Verhoogt de Defense van de gebruiker met 2 niveaus.
Level
1
Confusion
5010025
Heeft 10% kans om het doelwit te verwarren.
Level
1
Tickle
10020
Verlaagt de Attack en Defense van het doelwit met 1 niveau.
Level
4
Copycat
20
Voert de laatst gebruikte aanval van het doelwit uit.
Level
8
Meditate
40
Verhoogt de Attack van de gebruiker met 1 niveau.
Level
11
Double Slap
158510
Raakt 2 tot 5 keer.
Level
15
Mimic
10010
Kopieert tijdelijk de laatst gebruikte aanval van het doelwit.
Level
18
Encore
1005
Het doelwit kan 3 beurten alleen zijn laatst gebruikte aanval uitvoeren.
Level
22
Light Screen
30
Halveert 5 beurten lang schade van speciale aanvallen tegen het hele team.
Level
22
Reflect
20
Halveert 5 beurten lang schade van fysieke aanvallen tegen het hele team.
Level
25
Psybeam
6510020
Heeft 10% kans om het doelwit te verlammen.
Level
29
Substitute
10
Wisselt 25% HP van de gebruiker in om een vervanger te creëren die aanvallen opvangt.
Level
32
Recycle
10010
Herstelt een voorwerp dat de gebruiker eerder verbruikt heeft.
Level
36
Trick
10010
Verwisselt de voorwerpen van de gebruiker en het doelwit.
Level
39
Psychic
9010010
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Level
43
Role Play
10
Kopieert de Ability van het doelwit.
Level
46
Baton Pass
40
Wisselt de gebruiker met een andere Pokémon, en geeft die dezelfde aangepaste statistieken en statuseffecten.
Level
50
Safeguard
25
Beschermt het hele team 5 beurten lang tegen statusproblemen en verwarring.

TM- en HM-aanvallen

TM03
Psyshock
8010010
Gebruikt de Defense van het doelwit in plaats van de Sp. Def.
TM04
Calm Mind
20
Verhoogt de Sp. Atk en Sp. Def van de gebruiker met 1 niveau.
TM06
Toxic
9010
Vergiftigt het doelwit ernstig. Raakt altijd als de gebruiker Poison-type is.
TM10
Hidden Power
6010015
Het type van deze aanval verschilt per gebruiker.
TM11
Sunny Day
5
Wekt sterk zonlicht op dat 5 beurten duurt.
TM12
Taunt
10020
Het doelwit kan 3 beurten lang geen Status-aanvallen gebruiken.
TM16
Light Screen
30
Halveert 5 beurten lang schade van speciale aanvallen tegen het hele team.
TM17
Protect
10
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM18
Rain Dance
5
Wekt een regenbui op die 5 beurten duurt.
TM20
Safeguard
25
Beschermt het hele team 5 beurten lang tegen statusproblemen en verwarring.
TM21
Frustration
10020
Doet meer schade des te minder bevriend de gebruiker is met zijn Trainer.
TM22
Solar Beam
12010010
Doet de eerste beurt niets, en valt aan op de beurt erna.
TM24
Thunderbolt
9010015
Heeft 10% kans om het doelwit te verlammen.
TM25
Thunder
1107010
Heeft 30% kans om het doelwit te verlammen. Raakt Pokémon die hoog in de lucht zijn.
TM27
Return
10020
Doet meer schade des te meer bevriend de gebruiker is met zijn Trainer.
TM29
Psychic
9010010
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TM30
Shadow Ball
8010015
Heeft 20% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TM31
Brick Break
7510015
Verwijdert barrières van het doelwit, zoals Light Screen en Reflect.
TM32
Double Team
15
Verhoogt de behendigheid van de gebruiker met 1 niveau.
TM33
Reflect
20
Halveert 5 beurten lang schade van fysieke aanvallen tegen het hele team.
TM41
Torment
10015
Het doelwit kan niet meer twee beurten achter elkaar dezelfde aanval uitvoeren.
TM42
Facade
7010020
Kracht verdubbelt als de gebruiker vergiftigd, verlamd of verbrand is.
TM44
Rest
10
Geneest alle HP van de gebruiker en laat die in slaap vallen voor 3 beurten.
TM45
Attract
10015
Laat het doelwit verliefd worden als die van het andere geslacht is als de gebruiker.
TM46
Thief
6010025
Steelt het voorwerp van het doelwit als de gebruiker er geen vast heeft.
TM48
Round
6010015
Kracht verdubbelt als een teamgenoot deze aanval dezelfde beurt ook gebruikte; raakt dan meteen erna.
TM56
Fling
10010
Verbruikt het voorwerp van de gebruiker. De kracht van deze aanval hangt af van welk voorwerp.
TM57
Charge Beam
509010
Heeft 70% kans om de Sp. Atk van de gebruiker te verhogen met 1 niveau.
TM70
Flash
10020
Verlaagt de nauwkeurigheid van het doelwit met 1 niveau.
TM73
Thunder Wave
10020
Verlamt het doelwit.
TM77
Psych Up
10
Kopieert de aangepaste statistieken van het doelwit
TM83
Infestation
2010020
Het doelwit ontvangt 4 tot 5 beurten lang iedere beurt 12,5% schade, en kan zolang niet wisselen.
TM85
Dream Eater
10010015
Kan alleen gebruikt worden als het doelwit slaapt. Geneest de gebruiker voor 50% van de toegebrachte schade.
TM86
Grass Knot
10020
Doet meer schade des te zwaarder het doelwit is.
TM87
Swagger
9015
Verwart het doelwit, maar verhoogt diens Attack met 2 niveaus.
TM88
Sleep Talk
10
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Voert een willekeurige andere aanval van de gebruiker uit.
TM90
Substitute
10
Wisselt 25% HP van de gebruiker in om een vervanger te creëren die aanvallen opvangt.
TM92
Trick Room
5
Voor vijf beurten lang vallen langamere Pokémon het eerst aan.
TM100
Confide
20
Verlaagt de Sp. Atk van het doelwit met 1 niveau.

Ei-aanvallen

Broed
Charm
10020
Verlaagt de Attack van het doelwit met 2 niveaus.
Broed
Confuse Ray
10010
Verwart het doelwit. Raakt ook Normal-type Pokémon.
Broed
Fake Out
4010010
Raakt vóór het doelwit en laat die 'flinchen', maar werkt alleen op de eerste beurt van de gebruiker.
Broed
Future Sight
12010010
Brengt pas 2 beurten later schade toe.
Broed
Healing Wish
10
De gebruiker valt flauw. Geneest de HP en statusproblemen van de Pokémon die inwisselt.
Broed
Hypnosis
6020
Laat het doelwit in slaap vallen.
Broed
Icy Wind
559515
Verlaagt de Speed van het doelwit met 1 niveau.
Broed
Magic Room
10
Neutraliseert alle voorwerpen voor 5 beurten.
Broed
Mimic
10010
Kopieert tijdelijk de laatst gebruikte aanval van het doelwit.
Broed
Nasty Plot
20
Verhoogt de Sp. Atk van de gebruiker met 2 niveaus.
Broed
Power Split
10
Telt de Attack en Sp. Atk van de gebruiker en het doelwit op, en verdeelt ze dan gelijk.
Broed
Teeter Dance
10020
Verwart alle Pokémon behalve de gebruiker.
Broed
Trick
10010
Verwisselt de voorwerpen van de gebruiker en het doelwit.
Broed
Wake-Up Slap
7010010
Kracht verdubbelt als het doelwit slaapt; die wordt dan wakker.

Aanvallen via ruilen/overzetten

Covet
6010025
Steelt het voorwerp van het doelwit als de gebruiker er geen vast heeft.
Drain Punch
7510010
Geneest de gebruiker voor 50% van de toegebrachte schade.
Focus Punch
15010020
Raakt na het doelwit, en alleen als de gebruiker in dezelfde beurt niet aangevallen werd.
Helping Hand
20
Verhoogt de kracht van aanvallen van andere Pokémon naast de gebruiker met 50% voor deze beurt.
Magic Coat
15
Kaatst statuseffecten door aanvallen van de tegenstander terug naar de tegenstander.
Secret Power
7010020
Heeft 30% kans op een neveneffect, afhankelijk van het terrein van het gevecht.
Shock Wave
6020
Raakt altijd.
Signal Beam
7510015
Heeft 10% kans om het doelwit te verlammen.
Skill Swap
10010
Verwisselt de Abilities van de gebruiker en het doelwit.
Snatch
10010
Steelt de effecten van alle Status-aanvallen die op dezelfde beurt uitgevoerd worden.
Snore
5010015
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Uproar
9010010
Maakt alle slapende Pokémon wakker en valt 2 tot 5 beurten achter elkaar aan, waarbij Pokémon niet in slaap kunnen vallen.
Wonder Room
10
Verwisselt 5 beurten lang de Defense en Sp. Def van alle Pokémon.

Aanvallen uit eerdere games

Telekinesis
15
Het doelwit kan 3 beurten lang geen aanvallen ontwijken, maar is immuun tegen Ground-type aanvallen.
Captivate
10020
Verlaagt de Sp. Atk van het doelwit met 2 niveaus als die van het andere geslacht is als de gebruiker.
Endure
10
Weerstaat deze beurt alle aanvallen met minstens 1 HP. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
Headbutt
7010015
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Mud-Slap
2010010
Verlaagt de nauwkeurigheid van het doelwit met 2 niveaus.
Natural Gift
10015
Verbruikt een Berry van de gebruiker. De kracht en het type van deze aanval hangen af van welke Berry.