Pokédex:
Ga naar:

#417

Pachirisu

Soort:EleSquirrel Pokémon
Type:
HP
60
Attack
45
Defense
70
Sp. Atk
45
Sp. Def
90
Speed
95
Eigroepen:Fairy, Field
Nummer:#417 (National Pokédex)
#132 (Coastal Kalos Pokédex)

Abilities

Run Away
Deze Pokémon kan altijd vluchten van wilde Pokémon.
Pickpocket
Als de tegenstander fysiek contact maakt, steelt deze Pokémon diens voorwerp.
Volt Absorb
(Verborgen Ability)
Absorbeert Electric-type aanvallen om 25% HP te genezen.

Level-up aanvallen

Level
1
Bide
10
Absorbeert 2 beurten lang schade, en brengt dan het dubbele ervan toe aan laatste Pokémon die de gebruiker raakte.
Level
1
Growl
10040
Verlaagt de Attack van het doelwit met 1 niveau.
Level
5
Quick Attack
4010030
Raakt vóór het doelwit.
Level
9
Charm
10020
Verlaagt de Attack van het doelwit met 2 niveaus.
Level
13
Spark
6510020
Heeft 30% kans om het doelwit te verlammen.
Level
17
Endure
10
Weerstaat deze beurt alle aanvallen met minstens 1 HP. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
Level
19
Nuzzle
2010020
Verlamt het doelwit.
Level
21
Swift
6020
Raakt altijd.
Level
25
Electro Ball
10010
Doet meer schade des te sneller de gebruiker is dan het doelwit.
Level
29
Sweet Kiss
7510
Verwart het doelwit.
Level
33
Thunder Wave
10020
Verlamt het doelwit.
Level
37
Super Fang
9010
Halveert de huidige HP van het doelwit.
Level
41
Discharge
8010015
Heeft 30% kans om het doelwit te verlammen.
Level
45
Last Resort
1401005
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker al zijn andere aanvallen al heeft gebruikt.
Level
49
Hyper Fang
809015
Heeft 10% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.

TM- en HM-aanvallen

TM06
Toxic
9010
Vergiftigt het doelwit ernstig. Raakt altijd als de gebruiker Poison-type is.
TM10
Hidden Power
6010015
Het type van deze aanval verschilt per gebruiker.
TM16
Light Screen
30
Halveert 5 beurten lang schade van Special-aanvallen aan het hele team.
TM17
Protect
10
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM18
Rain Dance
5
Wekt een regenbui op die 5 beurten duurt.
TM21
Frustration
10020
Doet meer schade des te minder bevriend de gebruiker is met zijn Trainer.
TM24
Thunderbolt
9010015
Heeft 10% kans om het doelwit te verlammen.
TM25
Thunder
1107010
Heeft 30% kans om het doelwit te verlammen. Raakt Pokémon die hoog in de lucht zijn.
TM27
Return
10020
Doet meer schade des te meer bevriend de gebruiker is met zijn Trainer.
TM28
Dig
8010010
Ontwijkt de eerste beurt aanvallen, en valt de beurt erna aan.
TM32
Double Team
15
Verhoogt de behendigheid van de gebruiker met 1 niveau.
TM42
Facade
7010020
Kracht verdubbelt als de gebruiker vergiftigd, verlamd of verbrand is.
TM44
Rest
10
Geneest alle HP van de gebruiker en laat die in slaap vallen voor 3 beurten.
TM45
Attract
10015
Laat het doelwit verliefd worden als die van het andere geslacht is als de gebruiker.
TM48
Round
6010015
Kracht verdubbelt als een teamgenoot deze aanval dezelfde beurt ook gebruikte; raakt dan meteen erna.
TM49
Echoed Voice
4010015
Kracht stijgt iedere beurt met 40 als deze aanval keer op keer wordt uitgevoerd, tot 200.
TM56
Fling
10010
Verbruikt het voorwerp van de gebruiker. De kracht van deze aanval hangt af van welk voorwerp.
TM57
Charge Beam
509010
Heeft 70% kans om de Sp. Atk van de gebruiker te verhogen met 1 niveau.
TM70
Flash
10020
Verlaagt de nauwkeurigheid van het doelwit met 1 niveau.
TM72
Volt Switch
7010020
Wisselt de gebruiker.
TM73
Thunder Wave
10020
Verlamt het doelwit.
TM86
Grass Knot
10020
Doet meer schade des te zwaarder het doelwit is.
TM87
Swagger
9015
Verwart het doelwit, maar verhoogt diens Attack met 2 niveaus.
TM88
Sleep Talk
10
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Voert een willekeurige andere aanval van de gebruiker uit.
TM89
U-turn
7010020
Wisselt de gebruiker.
TM90
Substitute
10
Wisselt 25% van de HP van de gebruiker in om een vervanger te creëren die aanvallen opvangt.
TM100
Confide
20
Verlaagt de Sp. Atk van het doelwit met 1 niveau.
HM01
Cut
509530

Ei-aanvallen

Broed
Bestow
15
Geeft het voorwerp van de gebruiker aan het doelwit als deze er geen vast heeft.
Broed
Bite
6010025
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Broed
Charge
20
Verhoogt de Sp. Def van de gebruiker met 1 niveau, en verdubbelt de kracht van diens volgende als dit een Electric-type aanval is.
Broed
Covet
6010025
Steelt het voorwerp van het doelwit als de gebruiker er geen vast heeft.
Broed
Defense Curl
40
Verhoogt de Defense van de gebruiker met 1 niveau.
Broed
Fake Tears
10020
Verlaagt de Sp. Def van het doelwit met 2 niveaus.
Broed
Flail
10015
Doet meer schade des te minder HP de gebruiker heeft.
Broed
Flatter
10015
Verwart het doelwit, maar verhoogt diens Sp. Atk met 1 niveau.
Broed
Follow Me
10020
Alle tegenstanders kunnen deze beurt alleen de gebruiker aanvallen.
Broed
Ion Deluge
25
Alle Normal-type aanvallen worden deze beurt Electric-type.
Broed
Iron Tail
1007515
Heeft 30% kans om de Defense van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Broed
Rollout
309020
Valt 5 beurten achter elkaar aan, steeds met verdubbelde kracht. Kracht verdubbelt bovendien als de gebruiker ervoor Defense Curl gebruikte.
Broed
Tail Whip
10030
Verlaagt de Defense van het doelwit met 1 niveau.

Aanvallen via ruilen

Electroweb
559515
Verlaagt de Speed van het doelwit met 1 niveau.
Gunk Shot
120805
Heeft 30% kans om het doelwit te vergiftigen.
Helping Hand
20
Verhoogt de kracht van aanvallen van andere Pokémon naast de gebruiker met 50% voor deze beurt.
Magnet Rise
10
Maakt de gebruiker 5 beurten lang immuun voor Ground-type aanvallen.
Secret Power
7010020
Heeft 30% kans op een neveneffect, afhankelijk van het terrein van het gevecht.
Seed Bomb
8010015
Shock Wave
6020
Raakt altijd.
Snore
5010015
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Thunder Punch
7510015
Heeft 10% kans om het doelwit te verlammen.
Uproar
9010010
Maakt alle slapende Pokémon wakker en valt 2 tot 5 beurten achter elkaar aan, waarbij Pokémon niet in slaap kunnen vallen.

Aanvallen van vorige generaties

Captivate
10020
Verlaagt de Sp. Atk van het doelwit met 2 niveaus als die van het andere geslacht is als de gebruiker.
Headbutt
7010015
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Mud-Slap
2010010
Verlaagt de nauwkeurigheid van het doelwit met 2 niveaus.
Natural Gift
10015
Verbruikt een Berry van de gebruiker. De kracht en het type van deze aanval hangen af van welke Berry.