Physical Special Status Physical/Special
Pokédex:
Ga naar:

#127

Pinsir

Introductie:Pokémon Red & Blue
Soort:Stag Beetle Pokémon
Type:
HP
65
Attack
125
Defense
100
Sp. Atk
55
Sp. Def
70
Speed
85
Eigroepen:Bug
Nummer:#127 (National Pokédex)
#130 (Coastal Kalos Pokédex)

Abilities

Hyper Cutter
Andere Pokémon kunnen de Attack van deze Pokémon niet verlagen.
Mold Breaker
Negeert Abilities van tegenstanders die aanvallen van deze Pokémon verhinderen.
Moxie
(Verborgen Ability)
Verhoogt de Attack van deze Pokémon met 1 niveau wanneer hij een andere Pokémon uitschakelt.

Vormen

Basisvorm van Pinsir.
Mega-evolueer Pinsir met Pinsirite.

Level-up aanvallen

Level
1
Focus Energy
30
Verhoogt de kans op critical hits van de gebruiker met 2 niveaus.
Level
1
Vise Grip
5510030
Level
4
Bind
158520
Het doelwit ontvangt 4 tot 5 beurten lang iedere beurt 12,5% schade, en kan zolang niet wisselen.
Level
8
Seismic Toss
10020
Doet schade gelijk aan het Level van de gebruiker.
Level
11
Harden
30
Verhoogt de Defense van de gebruiker met 1 niveau.
Level
15
Revenge
6010010
Raakt na het doelwit. Kracht verdubbelt als de gebruiker deze beurt aangevallen is.
Level
18
Brick Break
7510015
Verwijdert barrières van het doelwit, zoals Light Screen en Reflect.
Level
22
Vital Throw
7010010
Raakt altijd, maar pas na het doelwit.
Level
26
Submission
808025
Brengt 25% van de schade toe aan de gebruiker.
Level
29
X-Scissor
8010015
Level
33
Storm Throw
6010010
Raakt altijd met een critical hit.
Level
36
Thrash
12010010
Valt 2 tot 3 beurten achter elkaar aan, en verwart daarna de gebruiker.
Level
40
Swords Dance
20
Verhoogt de Attack van de gebruiker met 2 niveaus.
Level
43
Superpower
1201005
Verlaagt de Attack en Defense van de gebruiker met 1 niveau.
Level
47
Guillotine
5
Schakelt een doelwit van een lager level in één klap uit.

TM- en HM-aanvallen

TM06
Toxic
9010
Vergiftigt het doelwit ernstig. Raakt altijd als de gebruiker Poison-type is.
TM08
Bulk Up
20
Verhoogt de Attack en Defense van de gebruiker met 1 niveau.
TM10
Hidden Power
6010015
Het type van deze aanval verschilt per gebruiker.
TM11
Sunny Day
5
Wekt sterk zonlicht op dat 5 beurten duurt.
TM15
Hyper Beam
150905
De gebruiker kan de volgende beurt niets doen als deze aanval raakt.
TM17
Protect
10
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM18
Rain Dance
5
Wekt een regenbui op die 5 beurten duurt.
TM21
Frustration
10020
Doet meer schade des te minder bevriend de gebruiker is met zijn Trainer.
TM23
Smack Down
5010015
Raakt een doelwit dat (hoog) in de lucht is, en brengt hem naar de grond, wat hem vatbaar maakt voor Ground-type aanvallen.
TM26
Earthquake
10010010
Raakt Pokémon die ondergronds zijn voor dubbele schade.
TM27
Return
10020
Doet meer schade des te meer bevriend de gebruiker is met zijn Trainer.
TM28
Dig
8010010
Ontwijkt de eerste beurt aanvallen, en valt de beurt erna aan.
TM31
Brick Break
7510015
Verwijdert barrières van het doelwit, zoals Light Screen en Reflect.
TM32
Double Team
15
Verhoogt de behendigheid van de gebruiker met 1 niveau.
TM39
Rock Tomb
609515
Verlaagt de Speed van het doelwit met 1 niveau.
TM42
Facade
7010020
Kracht verdubbelt als de gebruiker vergiftigd, verlamd of verbrand is.
TM44
Rest
10
Geneest alle HP van de gebruiker en laat die in slaap vallen voor 3 beurten.
TM45
Attract
10015
Laat het doelwit verliefd worden als die van het andere geslacht is als de gebruiker.
TM46
Thief
6010025
Steelt het voorwerp van het doelwit als de gebruiker er geen vast heeft.
TM48
Round
6010015
Kracht verdubbelt als een teamgenoot deze aanval dezelfde beurt ook gebruikte; raakt dan meteen erna.
TM52
Focus Blast
120705
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TM54
False Swipe
4010040
Laat het doelwit minimaal 1 HP overhouden.
TM56
Fling
10010
Verbruikt het voorwerp van de gebruiker. De kracht van deze aanval hangt af van welk voorwerp.
TM68
Giga Impact
150905
De gebruiker kan de volgende beurt niets doen als deze aanval raakt.
TM71
Stone Edge
100805
Raakt vaker met een critical hit.
TM75
Swords Dance
20
Verhoogt de Attack van de gebruiker met 2 niveaus.
TM76
Struggle Bug
5010020
Verlaagt de Sp. Atk van het doelwit met 1 niveau.
TM78
Bulldoze
6010020
Verlaagt de Speed van het doelwit met 1 niveau.
TM80
Rock Slide
759010
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
TM81
X-Scissor
8010015
TM87
Swagger
9015
Verwart het doelwit, maar verhoogt diens Attack met 2 niveaus.
TM88
Sleep Talk
10
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Voert een willekeurige andere aanval van de gebruiker uit.
TM90
Substitute
10
Wisselt 25% HP van de gebruiker in om een vervanger te creëren die aanvallen opvangt.
TM94
Rock Smash
4010015
Heeft 50% kans om de Defense van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TM100
Confide
20
Verlaagt de Sp. Atk van het doelwit met 1 niveau.
HM01
Cut
509530
HM04
Strength
8010015

Ei-aanvallen

Broed
Bug Bite
6010020
Gebruikt de Berry van het doelwit als deze er een vast heeft.
Broed
Close Combat
1201005
Verlaagt de Defense en Sp. Def van de gebruiker met 1 niveau.
Broed
Feint
3010010
Neutraliseert blokkades van het doelwit, zoals Protect en Detect.
Broed
Feint Attack
6020
Raakt altijd.
Broed
Flail
10015
Doet meer schade des te minder HP de gebruiker heeft.
Broed
Fury Attack
158520
Raakt 2 tot 5 keer.
Broed
Me First
20
Voert de aanval uit die het doelwit voorbereidt met 1,5× de normale kracht, als de gebruiker voor het doelwit aanvalt.
Broed
Quick Attack
4010030
Raakt vóór het doelwit.
Broed
Superpower
1201005
Verlaagt de Attack en Defense van de gebruiker met 1 niveau.

Aanvallen via ruilen/overzetten

Double Hit
359010
Raakt 2 keer.
Focus Punch
15010020
Raakt na het doelwit, en alleen als de gebruiker in dezelfde beurt niet aangevallen werd.
Iron Defense
15
Verhoogt de Defense van de gebruiker met 2 niveaus.
Knock Off
6510020
Verwijdert het voorwerp van het doelwit.
Secret Power
7010020
Heeft 30% kans op een neveneffect, afhankelijk van het terrein van het gevecht.
Snore
5010015
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Stealth Rock
20
Legt een hindernis die Rock-type schade toebrengt aan tegenstanders die inwisselen.

Aanvallen uit eerdere games

Captivate
10020
Verlaagt de Sp. Atk van het doelwit met 2 niveaus als die van het andere geslacht is als de gebruiker.
Endure
10
Weerstaat deze beurt alle aanvallen met minstens 1 HP. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
Fury Cutter
409520
Kracht verdubbelt iedere beurt als deze aanval keer op keer wordt uitgevoerd, tot 160.
Headbutt
7010015
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Natural Gift
10015
Verbruikt een Berry van de gebruiker. De kracht en het type van deze aanval hangen af van welke Berry.
Rock Climb
908520
Heeft 20% kans om het doelwit te verwarren.
String Shot
9540
Verlaagt de Speed van het doelwit met 2 niveaus.
Body Slam
8510015
Heeft 30% kans om het doelwit te verlammen.
Double-Edge
12010015
Brengt 25% van de schade toe aan de gebruiker.
Mimic
10010
Kopieert tijdelijk de laatst gebruikte aanval van het doelwit.