Physical Special Status Physical/Special
Pokédex:
Ga naar:

#710

Pumpkaboo (Average Size)

Introductie:Pokémon X & Y
Soort:Pumpkin Pokémon
Type:
HP
49
Attack
66
Defense
70
Sp. Atk
44
Sp. Def
55
Speed
51
Eigroepen:Amorphous
Nummer:#710 (National Pokédex)
#063 (Mountain Kalos Pokédex)

Abilities

Pickup
Als de tegenstander een voorwerp opgebruikt, neemt deze Pokémon hem over.
Na een gevecht heeft deze Pokémon 10% kans om een voorwerp te vinden.
Frisk
Onthult het voorwerp dat de tegenstander vast heeft wanneer deze Pokémon ingezet wordt.
Insomnia
(Verborgen Ability)
Deze Pokémon kan niet in slaap vallen.

Vormen

Vang een wilde normale Pumpkaboo.
Vang een wilde kleine Pumpkaboo.
Vang een wilde grote Pumpkaboo.
Vang een wilde reusachtige Pumpkaboo.

Evoluties

Ruil een Pumpkaboo (Average Size).

Level-up aanvallen

Level
1
Astonish
3010015
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Level
1
Confuse Ray
10010
Verwart het doelwit. Raakt ook Normal-type Pokémon.
Level
1
Trick
10010
Verwisselt de voorwerpen van de gebruiker en het doelwit.
Level
4
Scary Face
10010
Verlaagt de Speed van het doelwit met 2 niveaus.
Level
6
Trick-or-Treat
10020
Voegt het Ghost-type toe aan het doelwit.
Level
11
Worry Seed
10010
Verandert de Ability van het doelwit in Insomnia.
Level
16
Razor Leaf
559525
Raakt vaker met een critical hit.
Level
20
Leech Seed
9010
Steelt iedere beurt 12,5% HP van het doelwit.
Level
23
Trick-or-Treat
10020
Voegt het Ghost-type toe aan het doelwit.
Level
26
Bullet Seed
2510030
Raakt 2 tot 5 keer.
Level
30
Shadow Sneak
4010030
Raakt vóór het doelwit.
Level
36
Shadow Ball
8010015
Heeft 20% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Level
40
Trick-or-Treat
10020
Voegt het Ghost-type toe aan het doelwit.
Level
42
Pain Split
10020
Telt de HP van de gebruiker en het doelwit op, en verdeelt ze dan gelijk.
Level
48
Seed Bomb
8010015

TM- en HM-aanvallen

TM06
Toxic
9010
Vergiftigt het doelwit ernstig. Raakt altijd als de gebruiker Poison-type is.
TM10
Hidden Power
6010015
Het type van deze aanval verschilt per gebruiker.
TM11
Sunny Day
5
Wekt sterk zonlicht op dat 5 beurten duurt.
TM16
Light Screen
30
Halveert 5 beurten lang schade van speciale aanvallen tegen het hele team.
TM17
Protect
10
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM20
Safeguard
25
Beschermt het hele team 5 beurten lang tegen statusproblemen en verwarring.
TM21
Frustration
10020
Doet meer schade des te minder bevriend de gebruiker is met zijn Trainer.
TM22
Solar Beam
12010010
Doet de eerste beurt niets, en valt aan op de beurt erna.
TM27
Return
10020
Doet meer schade des te meer bevriend de gebruiker is met zijn Trainer.
TM29
Psychic
9010010
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TM30
Shadow Ball
8010015
Heeft 20% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TM32
Double Team
15
Verhoogt de behendigheid van de gebruiker met 1 niveau.
TM35
Flamethrower
9010015
Heeft 10% kans om het doelwit te verbranden.
TM36
Sludge Bomb
9010010
Heeft 30% kans om het doelwit te vergiftigen.
TM38
Fire Blast
110855
Heeft 10% kans om het doelwit te verbranden.
TM42
Facade
7010020
Kracht verdubbelt als de gebruiker vergiftigd, verlamd of verbrand is.
TM43
Flame Charge
5010020
Verhoogt de Speed van de gebruiker met 1 niveau.
TM44
Rest
10
Geneest alle HP van de gebruiker en laat die in slaap vallen voor 3 beurten.
TM45
Attract
10015
Laat het doelwit verliefd worden als die van het andere geslacht is als de gebruiker.
TM46
Thief
6010025
Steelt het voorwerp van het doelwit als de gebruiker er geen vast heeft.
TM48
Round
6010015
Kracht verdubbelt als een teamgenoot deze aanval dezelfde beurt ook gebruikte; raakt dan meteen erna.
TM53
Energy Ball
9010010
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TM57
Charge Beam
509010
Heeft 70% kans om de Sp. Atk van de gebruiker te verhogen met 1 niveau.
TM59
Incinerate
6010015
Verwijdert de Berry of Gem van het doelwit.
TM61
Will-O-Wisp
8515
Verbrandt het doelwit.
TM64
Explosion
2501005
De gebruiker valt flauw.
TM70
Flash
10020
Verlaagt de nauwkeurigheid van het doelwit met 1 niveau.
TM74
Gyro Ball
1005
Doet meer schade des te sneller het doelwit is dan de gebruiker.
TM80
Rock Slide
759010
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
TM85
Dream Eater
10010015
Kan alleen gebruikt worden als het doelwit slaapt. Geneest de gebruiker voor 50% van de toegebrachte schade.
TM86
Grass Knot
10020
Doet meer schade des te zwaarder het doelwit is.
TM87
Swagger
9015
Verwart het doelwit, maar verhoogt diens Attack met 2 niveaus.
TM88
Sleep Talk
10
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Voert een willekeurige andere aanval van de gebruiker uit.
TM90
Substitute
10
Wisselt 25% HP van de gebruiker in om een vervanger te creëren die aanvallen opvangt.
TM92
Trick Room
5
Voor vijf beurten lang vallen langamere Pokémon het eerst aan.
TM94
Rock Smash
4010015
Heeft 50% kans om de Defense van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TM96
Nature Power
20
Voert een andere aanval uit, afhankelijk van het terrein van het gevecht.
TM97
Dark Pulse
8010015
Heeft 20% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
TM100
Confide
20
Verlaagt de Sp. Atk van het doelwit met 1 niveau.

Ei-aanvallen

Broed
Bestow
15
Geeft het voorwerp van de gebruiker aan het doelwit als deze er geen vast heeft.
Broed
Destiny Bond
5
Als de gebruiker deze beurt uitgeschakeld wordt, wordt het doelwit dat ook.
Broed
Disable
10020
Maakt de laatst gebruikte aanval van het doelwit 4 beurten onbruikbaar.

Aanvallen via ruilen/overzetten

Foul Play
9510015
Gebruikt de Attack van het doelwit in plaats van die van de gebruiker.
Giga Drain
7510010
Geneest de gebruiker voor 50% van de toegebrachte schade.
Magic Coat
15
Kaatst statuseffecten door aanvallen van de tegenstander terug naar de tegenstander.
Role Play
10
Kopieert de Ability van het doelwit.
Secret Power
7010020
Heeft 30% kans op een neveneffect, afhankelijk van het terrein van het gevecht.
Skill Swap
10010
Verwisselt de Abilities van de gebruiker en het doelwit.
Spite
10010
Vermindert de PP van de laatst gebruikte aanval van het doelwit met 4 PP.
Synthesis
5
Geneest HP van de gebruiker afhankelijk van de tijd en het weer.