Physical Special Status Physical/Special
Pokédex:
Ga naar:

#336

Seviper

Introductie:Pokémon Ruby & Sapphire
Soort:Fang Snake Pokémon
Type:
HP
73
Attack
100
Defense
60
Sp. Atk
100
Sp. Def
60
Speed
65
Eigroepen:Dragon, Field
Nummer:#336 (National Pokédex)
#006 (Coastal Kalos Pokédex)

Abilities

Shed Skin
Iedere beurt is er 33% kans dat deze Pokémon zijn statusprobleem geneest.
Infiltrator
(Verborgen Ability)
Eigen aanvallen negeren Reflect, Light Screen, Safeguard en Mist.

Level-up aanvallen

Level
1
Swagger
9015
Verwart het doelwit, maar verhoogt diens Attack met 2 niveaus.
Level
1
Wrap
159020
Het doelwit ontvangt 4 tot 5 beurten lang iedere beurt 12,5% schade, en kan zolang niet wisselen.
Level
5
Bite
6010025
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Level
9
Lick
3010030
Heeft 30% kans om het doelwit te verlammen.
Level
12
Poison Tail
5010025
Heeft 10% kans om het doelwit te vergiftigen. Raakt vaker met een critical hit.
Level
16
Screech
8540
Verlaagt de Defense van het doelwit met 2 niveaus.
Level
20
Venoshock
6510010
Kracht verdubbelt als het doelwit vergiftigd is.
Level
23
Glare
10030
Verlamt het doelwit.
Level
27
Poison Fang
5010015
Heeft 50% kans om het doelwit ernstig te vergiftigen.
Level
28
Venom Drench
10020
Verlaagt de Attack, Sp. Atk en Speed van alle tegenstanders die vergiftigd zijn met 1 niveau.
Level
31
Night Slash
7010015
Raakt vaker met een critical hit.
Level
34
Gastro Acid
10010
Neutraliseert de Ability van het doelwit.
Level
38
Haze
30
Maakt de aangepaste statistieken van alle Pokémon op het veld ongedaan.
Level
42
Poison Jab
8010020
Heeft 30% kans om het doelwit te vergiftigen.
Level
45
Crunch
8010015
Heeft 20% kans om de Defense van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Level
46
Belch
1209010
Verbruikt een Berry van de gebruiker.
Level
48
Coil
20
Verhoogt de Attack, Defense en nauwkeurigheid van de gebruiker met 1 niveau.
Level
50
Wring Out
1005
Doet meer schade des te meer HP het doelwit nog heeft.

TM- en HM-aanvallen

TM06
Toxic
9010
Vergiftigt het doelwit ernstig. Raakt altijd als de gebruiker Poison-type is.
TM09
Venoshock
6510010
Kracht verdubbelt als het doelwit vergiftigd is.
TM10
Hidden Power
6010015
Het type van deze aanval verschilt per gebruiker.
TM11
Sunny Day
5
Wekt sterk zonlicht op dat 5 beurten duurt.
TM12
Taunt
10020
Het doelwit kan 3 beurten lang geen Status-aanvallen gebruiken.
TM17
Protect
10
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM18
Rain Dance
5
Wekt een regenbui op die 5 beurten duurt.
TM21
Frustration
10020
Doet meer schade des te minder bevriend de gebruiker is met zijn Trainer.
TM26
Earthquake
10010010
Raakt Pokémon die ondergronds zijn voor dubbele schade.
TM27
Return
10020
Doet meer schade des te meer bevriend de gebruiker is met zijn Trainer.
TM28
Dig
8010010
Ontwijkt de eerste beurt aanvallen, en valt de beurt erna aan.
TM32
Double Team
15
Verhoogt de behendigheid van de gebruiker met 1 niveau.
TM34
Sludge Wave
9510010
Heeft 10% kans om het doelwit te vergiftigen.
TM35
Flamethrower
9010015
Heeft 10% kans om het doelwit te verbranden.
TM36
Sludge Bomb
9010010
Heeft 30% kans om het doelwit te vergiftigen.
TM42
Facade
7010020
Kracht verdubbelt als de gebruiker vergiftigd, verlamd of verbrand is.
TM44
Rest
10
Geneest alle HP van de gebruiker en laat die in slaap vallen voor 3 beurten.
TM45
Attract
10015
Laat het doelwit verliefd worden als die van het andere geslacht is als de gebruiker.
TM46
Thief
6010025
Steelt het voorwerp van het doelwit als de gebruiker er geen vast heeft.
TM48
Round
6010015
Kracht verdubbelt als een teamgenoot deze aanval dezelfde beurt ook gebruikte; raakt dan meteen erna.
TM66
Payback
5010010
Kracht verdubbelt als de gebruiker na het doelwit aanvalt.
TM67
Retaliate
701005
Kracht verdubbelt als een teamgenoot de vorige beurt uitgeschakeld werd.
TM78
Bulldoze
6010020
Verlaagt de Speed van het doelwit met 1 niveau.
TM81
X-Scissor
8010015
TM82
Dragon Tail
609010
Forceert het doelwit te wisselen naar de volgende Pokémon.
TM83
Infestation
2010020
Het doelwit ontvangt 4 tot 5 beurten lang iedere beurt 12,5% schade, en kan zolang niet wisselen.
TM84
Poison Jab
8010020
Heeft 30% kans om het doelwit te vergiftigen.
TM87
Swagger
9015
Verwart het doelwit, maar verhoogt diens Attack met 2 niveaus.
TM88
Sleep Talk
10
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Voert een willekeurige andere aanval van de gebruiker uit.
TM90
Substitute
10
Wisselt 25% HP van de gebruiker in om een vervanger te creëren die aanvallen opvangt.
TM94
Rock Smash
4010015
Heeft 50% kans om de Defense van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TM97
Dark Pulse
8010015
Heeft 20% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
TM100
Confide
20
Verlaagt de Sp. Atk van het doelwit met 1 niveau.
HM04
Strength
8010015

Ei-aanvallen

Broed
Assurance
6010010
Kracht verdubbelt als het doelwit dezelfde beurt schade ontving.
Broed
Body Slam
8510015
Heeft 30% kans om het doelwit te verlammen.
Broed
Final Gambit
1005
De gebruiker valt flauw. Doet schade gelijk aan de HP dat de gebruiker nog had.
Broed
Iron Tail
1007515
Heeft 30% kans om de Defense van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Broed
Night Slash
7010015
Raakt vaker met een critical hit.
Broed
Punishment
1005
Kracht verhoogt met 20 per statistiekbonus van de gebruiker.
Broed
Scary Face
10010
Verlaagt de Speed van het doelwit met 2 niveaus.
Broed
Spit Up
10010
Heeft een kracht van 100, 200 of 300, afhankelijk van hoe vaak Stockpile gebruikt is.
Broed
Stockpile
20
Verhoogt de Defense en Sp. Def van de gebruiker tijdelijk met 1 niveau, tot een maximum van 3, totdat Spit Up of Swallow gebruikt wordt.
Broed
Swallow
10
Geneest 25%, 50% of 100% HP van de gebruiker, afhankelijk van hoe vaak Stockpile gebruikt is.
Broed
Switcheroo
10010
Verwisselt de voorwerpen van de gebruiker en het doelwit.
Broed
Wring Out
1005
Doet meer schade des te meer HP het doelwit nog heeft.

Aanvallen via ruilen/overzetten

Aqua Tail
909010
Bind
158520
Het doelwit ontvangt 4 tot 5 beurten lang iedere beurt 12,5% schade, en kan zolang niet wisselen.
Giga Drain
7510010
Geneest de gebruiker voor 50% van de toegebrachte schade.
Knock Off
6510020
Verwijdert het voorwerp van het doelwit.
Secret Power
7010020
Heeft 30% kans op een neveneffect, afhankelijk van het terrein van het gevecht.
Snatch
10010
Steelt de effecten van alle Status-aanvallen die op dezelfde beurt uitgevoerd worden.
Snore
5010015
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.

Aanvallen uit eerdere games

Captivate
10020
Verlaagt de Sp. Atk van het doelwit met 2 niveaus als die van het andere geslacht is als de gebruiker.
Endure
10
Weerstaat deze beurt alle aanvallen met minstens 1 HP. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
Fury Cutter
409520
Kracht verdubbelt iedere beurt als deze aanval keer op keer wordt uitgevoerd, tot 160.
Headbutt
7010015
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Mud-Slap
2010010
Verlaagt de nauwkeurigheid van het doelwit met 2 niveaus.
Natural Gift
10015
Verbruikt een Berry van de gebruiker. De kracht en het type van deze aanval hangen af van welke Berry.
Sucker Punch
801005
Raakt vóór het doelwit, maar alleen als deze een aanval voorbereidt die schade toebrengt.
Swift
6020
Raakt altijd.
Double-Edge
12010015
Brengt 25% van de schade toe aan de gebruiker.
Mimic
10010
Kopieert tijdelijk de laatst gebruikte aanval van het doelwit.