Pokédex:
Ga naar:

#616

Shelmet

Soort:Snail Pokémon
Type:
HP
50
Attack
40
Defense
85
Sp. Atk
40
Sp. Def
65
Speed
25
Eigroepen:Bug
Nummer:#616 (National Pokédex)
#024 (Mountain Kalos Pokédex)

Abilities

Hydration
Geneest statusproblemen in een regenbui.
Shell Armor
Deze Pokémon ontvangt geen critical hits.
Overcoat
(Verborgen Ability)
Deze Pokémon ontvangt geen schade van zand- en hagelstormen, en negeert poeder- en sporenaanvallen.

Evoluties

Ruil een Shelmet voor een Karrablast.

Level-up aanvallen

Level
1
Leech Life
2010015
Geneest de gebruiker voor 50% van de toegebrachte schade.
Level
4
Acid
4010030
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Level
8
Bide
10
Absorbeert 2 beurten lang schade, en brengt dan het dubbele ervan toe aan laatste Pokémon die de gebruiker raakte.
Level
13
Curse
10
Als Ghost-type: gebruiker verliest 50% HP waarna doelwit iedere beurt 25% HP verliest. Als niet-Ghost-type: verhoogt Attack en Defense en verlaagt Speed gebruiker met 1 niveau.
Level
16
Struggle Bug
5010020
Verlaagt de Sp. Atk van het doelwit met 1 niveau.
Level
20
Mega Drain
4010015
Geneest de gebruiker voor 50% van de toegebrachte schade.
Level
25
Yawn
10010
Laat het doelwit aan het einde van de volgende beurt in slaap vallen.
Level
28
Protect
10
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
Level
32
Acid Armor
20
Verhoogt de Defense van de gebruiker met 2 niveaus.
Level
37
Giga Drain
7510010
Geneest de gebruiker voor 50% van de toegebrachte schade.
Level
40
Body Slam
8510015
Heeft 30% kans om het doelwit te verlammen.
Level
44
Bug Buzz
9010010
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Level
49
Recover
10
Geneest 50% HP van de gebruiker.
Level
50
Guard Swap
10
Verwisselt de aangepaste Defense en Sp. Def van de gebruiker en het doelwit.
Level
56
Final Gambit
1005
De gebruiker valt flauw. Doet schade gelijk aan de HP dat de gebruiker nog had.

TM- en HM-aanvallen

TM06
Toxic
9010
Vergiftigt het doelwit ernstig. Raakt altijd als de gebruiker Poison-type is.
TM09
Venoshock
6510010
Kracht verdubbelt als het doelwit vergiftigd is.
TM10
Hidden Power
6010015
Het type van deze aanval verschilt per gebruiker.
TM17
Protect
10
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM18
Rain Dance
5
Wekt een regenbui op die 5 beurten duurt.
TM21
Frustration
10020
Doet meer schade des te minder bevriend de gebruiker is met zijn Trainer.
TM27
Return
10020
Doet meer schade des te meer bevriend de gebruiker is met zijn Trainer.
TM32
Double Team
15
Verhoogt de behendigheid van de gebruiker met 1 niveau.
TM36
Sludge Bomb
9010010
Heeft 30% kans om het doelwit te vergiftigen.
TM42
Facade
7010020
Kracht verdubbelt als de gebruiker vergiftigd, verlamd of verbrand is.
TM44
Rest
10
Geneest alle HP van de gebruiker en laat die in slaap vallen voor 3 beurten.
TM45
Attract
10015
Laat het doelwit verliefd worden als die van het andere geslacht is als de gebruiker.
TM48
Round
6010015
Kracht verdubbelt als een teamgenoot deze aanval dezelfde beurt ook gebruikte; raakt dan meteen erna.
TM53
Energy Ball
9010010
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TM76
Struggle Bug
5010020
Verlaagt de Sp. Atk van het doelwit met 1 niveau.
TM83
Infestation
2010020
Het doelwit ontvangt 4 tot 5 beurten lang iedere beurt 12,5% schade, en kan zolang niet wisselen.
TM87
Swagger
9015
Verwart het doelwit, maar verhoogt diens Attack met 2 niveaus.
TM88
Sleep Talk
10
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Voert een willekeurige andere aanval van de gebruiker uit.
TM90
Substitute
10
Wisselt 25% van de HP van de gebruiker in om een vervanger te creëren die aanvallen opvangt.
TM100
Confide
20
Verlaagt de Sp. Atk van het doelwit met 1 niveau.

Ei-aanvallen

Broed
Baton Pass
40
Wisselt de gebruiker met een andere Pokémon, en geeft die dezelfde aangepaste statistieken en statuseffecten.
Broed
Double-Edge
12010015
Brengt 25% van de schade toe aan de gebruiker.
Broed
Encore
1005
Het doelwit kan 3 beurten alleen zijn laatst gebruikte aanval uitvoeren.
Broed
Endure
10
Weerstaat deze beurt alle aanvallen met minstens 1 HP. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
Broed
Feint
3010010
Neutraliseert blokkades van het doelwit, zoals Protect en Detect.
Broed
Guard Split
10
Telt de Defense en Sp. Def van de gebruiker en het doelwit op, en verdeelt ze dan gelijk.
Broed
Mind Reader
5
De volgende aanval van de gebruiker kan niet missen.
Broed
Mud-Slap
2010010
Verlaagt de nauwkeurigheid van het doelwit met 2 niveaus.
Broed
Pursuit
4010020
Raakt een doelwit dat wil wisselen voordat die wisselt, voor dubbele schade.
Broed
Spikes
20
Legt een hindernis die 12,5%, 16,7% of 25% schade toebrengt aan tegenstanders die inwisselen, afhankelijk van hoe vaak Spikes gebruikt is.

Aanvallen via ruilen

Bug Bite
6010020
Gebruikt de Berry van het doelwit als deze er een vast heeft.
Gastro Acid
10010
Neutraliseert de Ability van het doelwit.
Secret Power
7010020
Heeft 30% kans op een neveneffect, afhankelijk van het terrein van het gevecht.
Signal Beam
7510015
Heeft 10% kans om het doelwit te verlammen.
Snore
5010015
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.