Physical Special Status Physical/Special
Pokédex:
Ga naar:

#684

Swirlix

Introductie:Pokémon X & Y
Soort:Cotton Candy Pokémon
Type:
HP
62
Attack
48
Defense
66
Sp. Atk
59
Sp. Def
57
Speed
49
Eigroepen:Fairy
Nummer:#684 (National Pokédex)
#131 (Central Kalos Pokédex)

Abilities

Sweet Veil
Deze Pokémon en teamgenoten kunnen niet in slaap vallen.
Unburden
(Verborgen Ability)
Verdubbelt Speed bij het verliezen of opgebruiken van een voorwerp.

Evoluties

Ruil een Swirlix die een Whipped Dream vasthoudt.

Level-up aanvallen

Level
1
Sweet Scent
10020
Verlaagt de behendigheid van het doelwit met 2 niveaus.
Level
1
Tackle
5010035
Level
5
Fairy Wind
4010015
Level
8
Play Nice
20
Verlaagt de Attack van het doelwit met 1 niveau.
Level
10
Fake Tears
10020
Verlaagt de Sp. Def van het doelwit met 2 niveaus.
Level
13
Round
6010015
Kracht verdubbelt als een teamgenoot deze aanval dezelfde beurt ook gebruikte; raakt dan meteen erna.
Level
17
Cotton Spore
10040
Verlaagt de Speed van het doelwit met 2 niveaus.
Level
21
Endeavor
1005
Maakt de HP van het doelwit gelijk aan die van de gebruiker, indien de gebruiker minder HP heeft.
Level
26
Aromatherapy
5
Geneest alle Pokémon in het team van de gebruiker van slaap, vergiftiging, verlamming, totale bevriezing en verbranding.
Level
31
Draining Kiss
5010010
Geneest de gebruiker voor 75% van de toegebrachte schade.
Level
36
Energy Ball
9010010
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Level
41
Cotton Guard
10
Verhoogt de Defense van de gebruiker met drie niveaus.
Level
45
Wish
10
Geneest aan het einde van de volgende beurt de Pokémon die dan op de plek van de gebruiker staat voor 50% HP van diens HP.
Level
49
Play Rough
909010
Heeft 10% kans om de Attack van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Level
58
Light Screen
30
Halveert 5 beurten lang schade van speciale aanvallen tegen het hele team.
Level
67
Safeguard
25
Beschermt het hele team 5 beurten lang tegen statusproblemen en verwarring.

TM- en HM-aanvallen

TM04
Calm Mind
20
Verhoogt de Sp. Atk en Sp. Def van de gebruiker met 1 niveau.
TM06
Toxic
9010
Vergiftigt het doelwit ernstig. Raakt altijd als de gebruiker Poison-type is.
TM10
Hidden Power
6010015
Het type van deze aanval verschilt per gebruiker.
TM11
Sunny Day
5
Wekt sterk zonlicht op dat 5 beurten duurt.
TM16
Light Screen
30
Halveert 5 beurten lang schade van speciale aanvallen tegen het hele team.
TM17
Protect
10
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM18
Rain Dance
5
Wekt een regenbui op die 5 beurten duurt.
TM20
Safeguard
25
Beschermt het hele team 5 beurten lang tegen statusproblemen en verwarring.
TM21
Frustration
10020
Doet meer schade des te minder bevriend de gebruiker is met zijn Trainer.
TM24
Thunderbolt
9010015
Heeft 10% kans om het doelwit te verlammen.
TM27
Return
10020
Doet meer schade des te meer bevriend de gebruiker is met zijn Trainer.
TM29
Psychic
9010010
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TM32
Double Team
15
Verhoogt de behendigheid van de gebruiker met 1 niveau.
TM35
Flamethrower
9010015
Heeft 10% kans om het doelwit te verbranden.
TM42
Facade
7010020
Kracht verdubbelt als de gebruiker vergiftigd, verlamd of verbrand is.
TM44
Rest
10
Geneest alle HP van de gebruiker en laat die in slaap vallen voor 3 beurten.
TM45
Attract
10015
Laat het doelwit verliefd worden als die van het andere geslacht is als de gebruiker.
TM46
Thief
6010025
Steelt het voorwerp van het doelwit als de gebruiker er geen vast heeft.
TM48
Round
6010015
Kracht verdubbelt als een teamgenoot deze aanval dezelfde beurt ook gebruikte; raakt dan meteen erna.
TM53
Energy Ball
9010010
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TM70
Flash
10020
Verlaagt de nauwkeurigheid van het doelwit met 1 niveau.
TM77
Psych Up
10
Kopieert de aangepaste statistieken van het doelwit
TM85
Dream Eater
10010015
Kan alleen gebruikt worden als het doelwit slaapt. Geneest de gebruiker voor 50% van de toegebrachte schade.
TM87
Swagger
9015
Verwart het doelwit, maar verhoogt diens Attack met 2 niveaus.
TM88
Sleep Talk
10
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Voert een willekeurige andere aanval van de gebruiker uit.
TM90
Substitute
10
Wisselt 25% HP van de gebruiker in om een vervanger te creëren die aanvallen opvangt.
TM99
Dazzling Gleam
8010010
TM100
Confide
20
Verlaagt de Sp. Atk van het doelwit met 1 niveau.
HM03
Surf
9010015
Raakt Pokémon die onderwater zijn voor dubbele schade.

Ei-aanvallen

Broed
After You
15
Het doelwit van deze aanval valt meteen na de gebruiker aan.
Broed
Belly Drum
10
Brengt 50% HP schade toe aan de gebruiker, maar verhoogt diens Attack naar het maximum.
Broed
Copycat
20
Voert de laatst gebruikte aanval van het doelwit uit.
Broed
Yawn
10010
Laat het doelwit aan het einde van de volgende beurt in slaap vallen.

Aanvallen via ruilen/overzetten

Covet
6010025
Steelt het voorwerp van het doelwit als de gebruiker er geen vast heeft.
Gastro Acid
10010
Neutraliseert de Ability van het doelwit.
Heal Bell
5
Geneest alle Pokémon in het team van de gebruiker van slaap, vergiftiging, verlamming, totale bevriezing en verbranding.
Helping Hand
20
Verhoogt de kracht van aanvallen van andere Pokémon naast de gebruiker met 50% voor deze beurt.
Magic Coat
15
Kaatst statuseffecten door aanvallen van de tegenstander terug naar de tegenstander.
Secret Power
7010020
Heeft 30% kans op een neveneffect, afhankelijk van het terrein van het gevecht.
Snore
5010015
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.