Physical Special Status Physical/Special
Pokédex:
Ga naar:

#716

Xerneas

Introductie:Pokémon X & Y
Soort:Life Pokémon
Type:
HP
126
Attack
131
Defense
95
Sp. Atk
131
Sp. Def
98
Speed
99
Eigroepen:Undiscovered (Kan niet broeden)
Nummer:#716 (National Pokédex)
#148 (Mountain Kalos Pokédex)

Abilities

Fairy Aura
Fairy-type aanvallen van alle Pokémon doen 30% meer schade.

Level-up aanvallen

Level
1
Aromatherapy
5
Geneest alle Pokémon in het team van de gebruiker van slaap, vergiftiging, verlamming, totale bevriezing en verbranding.
Level
1
Heal Pulse
10
Geneest 50% HP van het doelwit.
Level
1
Ingrain
20
Geneest iedere beurt 6,25% HP van de gebruiker, maar de gebruiker kan niet meer wisselen.
Level
1
Take Down
908520
Brengt 25% van de schade toe aan de gebruiker.
Level
5
Light Screen
30
Halveert 5 beurten lang schade van speciale aanvallen tegen het hele team.
Level
10
Aurora Beam
6510020
Heeft 10% kans om de Attack van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Level
18
Gravity
5
Alle Pokémon zitten 5 beurten lang aan de grond en zijn vatbaar voor Ground-type aanvallen.
Level
26
Geomancy
10
Doet de eerste beurt niets, en verhoogt op de beurt erna de Sp. Atk, Sp. Def en Speed van de gebruiker met 2 niveaus.
Level
35
Moonblast
9510015
Heeft 30% kans om de Sp. Atk van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Level
44
Megahorn
1208510
Level
51
Night Slash
7010015
Raakt vaker met een critical hit.
Level
55
Horn Leech
7510010
Geneest de gebruiker voor 50% van de toegebrachte schade.
Level
59
Psych Up
10
Kopieert de aangepaste statistieken van het doelwit
Level
63
Misty Terrain
10
Wekt Misty Terrain op dat 5 beurten actief is.
Level
72
Nature Power
20
Voert een andere aanval uit, afhankelijk van het terrein van het gevecht.
Level
80
Close Combat
1201005
Verlaagt de Defense en Sp. Def van de gebruiker met 1 niveau.
Level
88
Giga Impact
150905
De gebruiker kan de volgende beurt niets doen als deze aanval raakt.
Level
93
Outrage
12010010
Valt 2 tot 3 beurten achter elkaar aan, en verwart daarna de gebruiker.

TM- en HM-aanvallen

TM03
Psyshock
8010010
Gebruikt de Defense van het doelwit in plaats van de Sp. Def.
TM04
Calm Mind
20
Verhoogt de Sp. Atk en Sp. Def van de gebruiker met 1 niveau.
TM05
Roar
20
Forceert het doelwit te wisselen naar een willekeurige andere Pokémon.
TM06
Toxic
9010
Vergiftigt het doelwit ernstig. Raakt altijd als de gebruiker Poison-type is.
TM07
Hail
10
Wekt een hagelstorm op die 5 beurten duurt.
TM10
Hidden Power
6010015
Het type van deze aanval verschilt per gebruiker.
TM11
Sunny Day
5
Wekt sterk zonlicht op dat 5 beurten duurt.
TM15
Hyper Beam
150905
De gebruiker kan de volgende beurt niets doen als deze aanval raakt.
TM16
Light Screen
30
Halveert 5 beurten lang schade van speciale aanvallen tegen het hele team.
TM17
Protect
10
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM18
Rain Dance
5
Wekt een regenbui op die 5 beurten duurt.
TM21
Frustration
10020
Doet meer schade des te minder bevriend de gebruiker is met zijn Trainer.
TM24
Thunderbolt
9010015
Heeft 10% kans om het doelwit te verlammen.
TM25
Thunder
1107010
Heeft 30% kans om het doelwit te verlammen. Raakt Pokémon die hoog in de lucht zijn.
TM27
Return
10020
Doet meer schade des te meer bevriend de gebruiker is met zijn Trainer.
TM29
Psychic
9010010
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TM32
Double Team
15
Verhoogt de behendigheid van de gebruiker met 1 niveau.
TM33
Reflect
20
Halveert 5 beurten lang schade van fysieke aanvallen tegen het hele team.
TM42
Facade
7010020
Kracht verdubbelt als de gebruiker vergiftigd, verlamd of verbrand is.
TM44
Rest
10
Geneest alle HP van de gebruiker en laat die in slaap vallen voor 3 beurten.
TM48
Round
6010015
Kracht verdubbelt als een teamgenoot deze aanval dezelfde beurt ook gebruikte; raakt dan meteen erna.
TM49
Echoed Voice
4010015
Kracht stijgt iedere beurt met 40 als deze aanval keer op keer wordt uitgevoerd, tot 200.
TM52
Focus Blast
120705
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TM68
Giga Impact
150905
De gebruiker kan de volgende beurt niets doen als deze aanval raakt.
TM70
Flash
10020
Verlaagt de nauwkeurigheid van het doelwit met 1 niveau.
TM73
Thunder Wave
10020
Verlamt het doelwit.
TM77
Psych Up
10
Kopieert de aangepaste statistieken van het doelwit
TM80
Rock Slide
759010
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
TM86
Grass Knot
10020
Doet meer schade des te zwaarder het doelwit is.
TM87
Swagger
9015
Verwart het doelwit, maar verhoogt diens Attack met 2 niveaus.
TM88
Sleep Talk
10
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Voert een willekeurige andere aanval van de gebruiker uit.
TM90
Substitute
10
Wisselt 25% HP van de gebruiker in om een vervanger te creëren die aanvallen opvangt.
TM91
Flash Cannon
8010010
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TM96
Nature Power
20
Voert een andere aanval uit, afhankelijk van het terrein van het gevecht.
TM99
Dazzling Gleam
8010010
TM100
Confide
20
Verlaagt de Sp. Atk van het doelwit met 1 niveau.
HM01
Cut
509530

Aanvallen via ruilen/overzetten

Block
1005
Het doelwit kan niet meer wisselen.
Endeavor
1005
Maakt de HP van het doelwit gelijk aan die van de gebruiker, indien de gebruiker minder HP heeft.
Hyper Voice
9010010
Secret Power
7010020
Heeft 30% kans op een neveneffect, afhankelijk van het terrein van het gevecht.
Snore
5010015
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Wonder Room
10
Verwisselt 5 beurten lang de Defense en Sp. Def van alle Pokémon.
Zen Headbutt
809015
Heeft 20% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.