Physical Special Status Physical/Special
Pokédex:
Ga naar:

#193

Yanma

Introductie:Pokémon Gold & Silver
Soort:Clear Wing Pokémon
Type:
HP
65
Attack
65
Defense
45
Sp. Atk
75
Sp. Def
45
Speed
95
Eigroepen:Bug
Nummer:#193 (National Pokédex)
#087 (Coastal Kalos Pokédex)

Abilities

Speed Boost
De Speed van deze Pokémon stijgt iedere beurt met 1 niveau.
Compound Eyes
Verhoogt nauwkeurigheid van eigen aanvallen met 30%.
Wilde Pokémon hebben vaker voorwerpen vast.
Frisk
(Verborgen Ability)
Onthult het voorwerp dat de tegenstander vast heeft wanneer deze Pokémon ingezet wordt.

Evoluties

Train een Yanma die de aanval Ancient Power kent.

Level-up aanvallen

Level
1
Foresight
10040
Neutraliseert de behendigheid van het doelwit en maakt deze vatbaar voor Normal-type en Fighting-type aanvallen.
Level
1
Tackle
5010035
Level
6
Quick Attack
4010030
Raakt vóór het doelwit.
Level
11
Double Team
15
Verhoogt de behendigheid van de gebruiker met 1 niveau.
Level
14
Sonic Boom
9020
Doet altijd 20 HP schade.
Level
17
Detect
5
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
Level
22
Supersonic
5520
Verwart het doelwit.
Level
27
Uproar
9010010
Maakt alle slapende Pokémon wakker en valt 2 tot 5 beurten achter elkaar aan, waarbij Pokémon niet in slaap kunnen vallen.
Level
30
Pursuit
4010020
Raakt een doelwit dat wil wisselen voordat die wisselt, voor dubbele schade.
Level
33
Ancient Power
601005
Heeft 10% kans om de Attack, Defense, Sp. Atk, Sp. Def en Speed van de gebruiker te verhogen met 1 niveau.
Level
38
Hypnosis
6020
Laat het doelwit in slaap vallen.
Level
43
Wing Attack
6010035
Level
46
Screech
8540
Verlaagt de Defense van het doelwit met 2 niveaus.
Level
49
U-turn
7010020
Wisselt de gebruiker.
Level
54
Air Slash
759515
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Level
57
Bug Buzz
9010010
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.

TM- en HM-aanvallen

TM06
Toxic
9010
Vergiftigt het doelwit ernstig. Raakt altijd als de gebruiker Poison-type is.
TM10
Hidden Power
6010015
Het type van deze aanval verschilt per gebruiker.
TM11
Sunny Day
5
Wekt sterk zonlicht op dat 5 beurten duurt.
TM17
Protect
10
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM19
Roost
10
Geneest 50% HP van de gebruiker. De gebruiker verliest zijn Flying-type voor de rest van de beurt.
TM21
Frustration
10020
Doet meer schade des te minder bevriend de gebruiker is met zijn Trainer.
TM22
Solar Beam
12010010
Doet de eerste beurt niets, en valt aan op de beurt erna.
TM27
Return
10020
Doet meer schade des te meer bevriend de gebruiker is met zijn Trainer.
TM29
Psychic
9010010
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TM30
Shadow Ball
8010015
Heeft 20% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TM32
Double Team
15
Verhoogt de behendigheid van de gebruiker met 1 niveau.
TM40
Aerial Ace
6020
Raakt altijd.
TM42
Facade
7010020
Kracht verdubbelt als de gebruiker vergiftigd, verlamd of verbrand is.
TM44
Rest
10
Geneest alle HP van de gebruiker en laat die in slaap vallen voor 3 beurten.
TM45
Attract
10015
Laat het doelwit verliefd worden als die van het andere geslacht is als de gebruiker.
TM46
Thief
6010025
Steelt het voorwerp van het doelwit als de gebruiker er geen vast heeft.
TM48
Round
6010015
Kracht verdubbelt als een teamgenoot deze aanval dezelfde beurt ook gebruikte; raakt dan meteen erna.
TM51
Steel Wing
709025
Heeft 10% kans om de Defense van de gebruiker te verhogen met 1 niveau.
TM70
Flash
10020
Verlaagt de nauwkeurigheid van het doelwit met 1 niveau.
TM85
Dream Eater
10010015
Kan alleen gebruikt worden als het doelwit slaapt. Geneest de gebruiker voor 50% van de toegebrachte schade.
TM87
Swagger
9015
Verwart het doelwit, maar verhoogt diens Attack met 2 niveaus.
TM88
Sleep Talk
10
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Voert een willekeurige andere aanval van de gebruiker uit.
TM89
U-turn
7010020
Wisselt de gebruiker.
TM90
Substitute
10
Wisselt 25% HP van de gebruiker in om een vervanger te creëren die aanvallen opvangt.
TM100
Confide
20
Verlaagt de Sp. Atk van het doelwit met 1 niveau.

Ei-aanvallen

Broed
Double-Edge
12010015
Brengt 25% van de schade toe aan de gebruiker.
Broed
Feint
3010010
Neutraliseert blokkades van het doelwit, zoals Protect en Detect.
Broed
Feint Attack
6020
Raakt altijd.
Broed
Leech Life
2010015
Geneest de gebruiker voor 50% van de toegebrachte schade.
Broed
Pursuit
4010020
Raakt een doelwit dat wil wisselen voordat die wisselt, voor dubbele schade.
Broed
Reversal
10015
Doet meer schade des te minder HP de gebruiker heeft.
Broed
Secret Power
7010020
Heeft 30% kans op een neveneffect, afhankelijk van het terrein van het gevecht.
Broed
Signal Beam
7510015
Heeft 10% kans om het doelwit te verlammen.
Broed
Silver Wind
601005
Heeft 10% kans om de Attack, Defense, Sp. Atk, Sp. Def en Speed van de gebruiker te verhogen met 1 niveau.
Broed
Whirlwind
20
Forceert het doelwit te wisselen naar een willekeurige andere Pokémon.

Aanvallen via ruilen/overzetten

Air Cutter
609525
Raakt vaker met een critical hit.
Bug Bite
6010020
Gebruikt de Berry van het doelwit als deze er een vast heeft.
Giga Drain
7510010
Geneest de gebruiker voor 50% van de toegebrachte schade.
Snore
5010015
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Tailwind
15
Verdubbelt 4 beurten lang de Speed van het hele team.

Aanvallen uit eerdere games

Captivate
10020
Verlaagt de Sp. Atk van het doelwit met 2 niveaus als die van het andere geslacht is als de gebruiker.
Endure
10
Weerstaat deze beurt alle aanvallen met minstens 1 HP. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
Headbutt
7010015
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Natural Gift
10015
Verbruikt een Berry van de gebruiker. De kracht en het type van deze aanval hangen af van welke Berry.
Ominous Wind
601005
Heeft 10% kans om de Attack, Defense, Sp. Atk, Sp. Def en Speed van de gebruiker te verhogen met 1 niveau.
String Shot
9540
Verlaagt de Speed van het doelwit met 2 niveaus.
Swift
6020
Raakt altijd.
Defog
15
Verlaagt de behendigheid van het doelwit met 1 niveau en verwijdert diens barrières, zoals Light Screen en Reflect.
Mimic
10010
Kopieert tijdelijk de laatst gebruikte aanval van het doelwit.